SAMFERDSEL

Jernbaneverket vil elektrifisere Røros- og Solørbanen

Kan stå klart i 2023.

Det kan være mulig å elektrifisere både Rørosbanen og Solørbanen innen 2023, ifølge Jernbaneverket.
Det kan være mulig å elektrifisere både Rørosbanen og Solørbanen innen 2023, ifølge Jernbaneverket. Bilde: Øyvind Haug / NSB

Allerede i 2023 kan Rørosbanen og Solørbanen bli elektrifisert, om Jernbaneverket får det som de vil.

Det kom frem under presentasjonen av en ny rapport om alternative driftsformer for de ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene.

Klar anbefaling

Rapporten ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen av Jernbanedirektør Elisabeth Enger og prosjektleder Lise Nyvold i Jernbaneverket fredag formiddag.

– En felles driftsform for alle jernbanestrekninger vil gjøre jernbanen mer effektiv og fleksibel. Det vil igjen gjøre den mer konkurransedyktig mot andre transportformer, sa Enger.

Etaten har sett på mulige driftsformer for både Rørosbanen, Solørbanen Raumabanen og Nordlandsbanen.

Anbefalingene er klare:

– For å sikre godstransporten mellom de ulike landsdelene anbefaler vi å starte med Rørosbanen og Solørbanen, sier Enger.

Ser på ulike løsninger

Alternativene etaten har sett på utenom elektrifisering er delelektrifisering, hybridløsninger med hydrogen og batteri, biodrivstoff og naturgass.

– Spesielt løsningene med hydrogen og batteri ser interessante ut, men teknologien der krever fremdeles en god del tid til utvikling. Derfor mener vi at en elektrifiseringsløsning er mest nærliggende, sier Nyvold.

Hun legger til at biodrivstoff kan være aktuelt i en kort periode, og at strøm fra batteri også vil kunne brukes, men ikke over for lange og tunge avstander.

– Mye av denne teknologien regner vi med vil utvikle seg raskt. Vi kommer til å vurdere den fortløpende etterhvert som den kommer, sier hun.

Syv milliarder

Ifølge rapporten vil elektrifisering av de to strekningene på Rørosbanen og Solørbanen gi reduserte drivstoffutgifter for både person- og godstogselskapene.

Kostnadene for elektrifisering av de to strekningene er beregnet å være omlag syv milliarder kroner. Men etaten jobber med å se på muligheten for å redusere kostnadene noe.

– I Danmark hvor de har gjennomført langt flere elektrifiseringsprosjekter enn oss de siste årene har de klart å få en god del lavere kostnader enn dette. Vi er veldig nysgjerrige på hva de har gjort, og kommer til å se videre på mulighetene for å få redusert kostnadene også her, sier Enger.

– Når kan de to banestrekningene tidligst være ferdig?

– Om vi hadde fått i oppdrag å elektrifisere strekningene nå regner vi med at de kunne være ferdige til 2023, sier Enger.

Videre arbeid

Når det kommer til de to andre jernbanestrekningene rapporten tar for seg, anbefaler etaten å utsette arbeidet med andre driftløsninger for Nordlandsbanen og Raumabanen til Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

– Også her bør man vurdere elektrifiseringsløsninger eller andre løsninger som hydrogen- og batteridrevne lokomotiver, sier Nyvold.

Rapporten skal nå brukes videre i Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2018 - 2029.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen utelukker ikke at det er mulig å få elektrifisert de første strekningene innen 2023.

– Om Jernbaneverket mener det er mulig er det en mulighet. Men det er noe vi må ta med Stortinget, sier han.