KARRIERE

- Ivaretar ikke langtidsutdannede

Den nye pensjonsordningen gjør ikke forholdene bedre for langtidsstudenter. Nå lønner det seg å jobbe, ikke studere, mener NITO Studentene.
Den nye pensjonsordningen gjør ikke forholdene bedre for langtidsstudenter. Nå lønner det seg å jobbe, ikke studere, mener NITO Studentene. Bilde: colourbox.com

Pensjonsforliket

  • Øvre inntektsgrense for opptjening blir satt til 7,1 G: 446.500 kroner.
  • Besteårsregelen erstattes av en alleårsregel. Isteden for å beregne pensjonsytelse basert på de 20 beste inntektsårene, skal pensjonen nå beregnes etter antall yrkesaktive år.
  • Regjeringen går ikke inn for opptjening av pensjonspoeng under studiene.
  • Det innføres levealdersjustering, som vil si at fremtidens pensjonister får kuttet pensjonen i takt med at forventet levealder øker.
  • Alle skal kunne ta ut pensjon fra fylte 62 år.
  • Du kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjonen din uten å miste den.
  • Det er ennå ikke bestemt når de nye reglene innføres, eller hvem de skal gjelde for.

Dette er bare et lite utvalg punkter. Klikk her for å se hele pensjonsreformen i kortversjon (PDF).

- Dette ivaretar ikke de langtidsutannede. Vi kommer tapende ut av overgangen fra besteårsregime til alleårsregime. Når det verken blir opptjening under studiene eller en merkbar økning i taket får vi ikke uttelling for noe, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Tekna.

- Svekker folks tillit

Tekna støtter Akademikernes kritikk av pensjonsreformen, og Akademikerne er ikke nådige.

- Dette er ikke et pensjonssystem for fremtiden, og ivaretar ikke gruppene som skaper grunnlaget for velferdsutvikling, sier Akademikernes leder, Christl Kvam.

Hun mener pensjonsforliket svekker folks tillit til pensjonssystemet.

- Man skal betale for hele inntekten sin, men får bare igjen for 7,1 G. Det er ikke lenger en klar sammeheng mellom hva man betaler inn og hva man får igjen. Dette er en ekstrabeskatning av akademikerne, sier hun.

Oppfordrer ikke til utdanning

I likhet med Tekna reagerer Akademikerne kraftig på at opptjening av pensjonspoeng under studier ikke er tatt med i pensjonsreformen.

- Dette er et slag i ansiktet på ungdom som vurderer å ta en lengre utdanning i Norge, og stikk i strid med tidligere løfter fra Høyre og Venstre til utdanningsgrupper, sier Kvam.

- Verdsetter ikke studentene

Fungerende leder i NITO Studentene, Maria Christensen, er provosert over det statsminister Jens Stoltenberg omtaler som et "rettferdig pensjonssystem".

- Det er trist og uforståelig at politikerne ikke verdsetter studentene og erkjenner den ressursen vi er for samfunnet. Norge har satt seg som mål å bli en ledende kunnskapsnasjon og ha en av verdens høyest utdannende befolkninger, likevel legger de ikke til rette for at befolkningen faktisk skal kunne ta høyere utdanning uten å bekymre seg for økonomien, sier hun.

Les mer om: