BYGG

Ingeniører uten grenser får sponsor

Andrea Taurisano, til venstre, og Jaran Wasrud på oppdrag i Afghanistan for Ingeniører uten grenser. De to norske ingeniørenen lærte opp lokale ingeniører til å vurdere skredrisiko i et meget skredutsatt område.
Andrea Taurisano, til venstre, og Jaran Wasrud på oppdrag i Afghanistan for Ingeniører uten grenser. De to norske ingeniørenen lærte opp lokale ingeniører til å vurdere skredrisiko i et meget skredutsatt område. Bilde: IUG

Ingeniører uten grenser

Ingeniører uten grenser, IUG, er en organisasjon dannet etter mønster av det mer kjente Leger uten grenser.

Den første avdelingen ble startet i Frankrike i 1982, deretter fulgte Spania og Italia opp på 90-tallet. Den norske IUG ble stiftet i oktober 2010 da det første interimstyret ble valgt. Det første oppdraget fikk IUG Norge i februar året etter.

På verdensbasis har organisasjonen to offisielle navn, på engelsk Engineers without borders(EWB), og på fransk Ingénieurs sans frontières(ISF). Paraplyorganisasjonen EWG International har medlemmer i 50 land. . EWB er forholdsvis løst sammenknyttet, avdelingen i Storbritannia er for eksempel ikke med i EWB-International som har hovedsete i Colorado i USA. EWG International ble stiftet i november 2002.

I avtalen forplikter Multiconsult seg til å stille med ingeniører til organisasjonens prosjekter.

Daglig leder Luke Dokter forteller at dette er den første sponsoravtalen organisasjonen har fått.

Stort behov

– Vi er utrolig glad for å ha fått med oss et av de største rådgivende ingeniørselskapene i Norge. Det er stort behov for dyktige ingeniører i IUG, sier Dokter til Teknisk Ukeblad.

I avtalen lover Multiconsult å samarbeide med IUG om å utdanne teknisk kompetente bistandsingeniører som også skal ha god kulturell og kontekstuell forståelse.

Selskapet vil også yte økonomisk støtte til Ingeniører Uten Grenser og bistå med å rekruttere frivillige til IUG sine aktiviteter.

Motivasjon

– Vi har kompetanse og erfaring vi kan ta med inn i prosjekter der IUG Norge er involvert. Samarbeidet er også en god anledning for Multiconsult å styrke sitt samfunnsengasjement og en motivasjon for våre ansatte, sier Guri Lindmark, miljøsjef og leder for samfunnsansvar i Multiconsult.

– Ved å signere avtalen forplikter Multiconsult seg til å støtte og oppfordre ansatte som søker permisjon for utreise til IUG-oppdrag. Dette inkluderer å dekke gapet mellom aktuelle prosjekters medarbeidergodtgjørelse og medarbeiders gjeldende lønn, sier Lindmark.

Les også: – Her er det mange som ikke vet hva strøm er

Ønsker entreprenører

Dokter håper at flere ingeniørtunge bedrifter vil involvere seg i arbeidet. Uten at han vil røpe navn bekrefter han at de er i samtaler med nok et av de største rådgiverselskapene i Norge.

– Vi forsøker å holde en lav profil, ofte er det våre medlemmer som tar det opp internt i egen bedrift, sier Dokter.

Han legger til at frem til nå har det vært mest kontakt mellom IUG og rådgivende ingeniører.

– Vi ønsker også at entreprenørene kommer på banen.

Seks prosjekter

IUG i Norge har valgt en linje der de unngår å involvere seg direkte i utvikling og drift av bistandsprosjekter.

I steder tilbyr organisasjonen ingeniørhjelp til etablerte bistandsorganisasjoner som for eksempel Røde Kors.

Siden det første prosjektet i februar 2011 har IUG Norge vært involvert i seks prosjekter. To i hver av landene Afghanistan, Kenya og Haiti.

– Vi er i en fase der bygging av kompetanse er viktig. Derfor sender vi alltid ut to ingeniører sammen, en mer erfaren mentor og en som er fersk, sier Dokter.

Les også:

Vurderer å sende realfagslærere til Afrika

Sa opp lederjobb for å produsere solcellelamper til Afrika  

Les mer om: