Andrea Taurisano, til venstre, og Jaran Wasrud på oppdrag i Afghanistan for Ingeniører uten grenser. De to norske ingeniørenen lærte opp lokale ingeniører til å vurdere skredrisiko i et meget skredutsatt område.
Andrea Taurisano, til venstre, og Jaran Wasrud på oppdrag i Afghanistan for Ingeniører uten grenser. De to norske ingeniørenen lærte opp lokale ingeniører til å vurdere skredrisiko i et meget skredutsatt område. (Bilde: IUG)

INGENIØRER UTEN GRENSER

Ingeniører uten grenser får sponsor

Ingeniører uten grenser

Ingeniører uten grenser, IUG, er en organisasjon dannet etter mønster av det mer kjente Leger uten grenser.

Den første avdelingen ble startet i Frankrike i 1982, deretter fulgte Spania og Italia opp på 90-tallet. Den norske IUG ble stiftet i oktober 2010 da det første interimstyret ble valgt. Det første oppdraget fikk IUG Norge i februar året etter.

På verdensbasis har organisasjonen to offisielle navn, på engelsk Engineers without borders(EWB), og på fransk Ingénieurs sans frontières(ISF). Paraplyorganisasjonen EWG International har medlemmer i 50 land. . EWB er forholdsvis løst sammenknyttet, avdelingen i Storbritannia er for eksempel ikke med i EWB-International som har hovedsete i Colorado i USA. EWG International ble stiftet i november 2002.

I avtalen forplikter Multiconsult seg til å stille med ingeniører til organisasjonens prosjekter.

Daglig leder Luke Dokter forteller at dette er den første sponsoravtalen organisasjonen har fått.

Stort behov

– Vi er utrolig glad for å ha fått med oss et av de største rådgivende ingeniørselskapene i Norge. Det er stort behov for dyktige ingeniører i IUG, sier Dokter til Teknisk Ukeblad.

I avtalen lover Multiconsult å samarbeide med IUG om å utdanne teknisk kompetente bistandsingeniører som også skal ha god kulturell og kontekstuell forståelse.

Selskapet vil også yte økonomisk støtte til Ingeniører Uten Grenser og bistå med å rekruttere frivillige til IUG sine aktiviteter.

Motivasjon

– Vi har kompetanse og erfaring vi kan ta med inn i prosjekter der IUG Norge er involvert. Samarbeidet er også en god anledning for Multiconsult å styrke sitt samfunnsengasjement og en motivasjon for våre ansatte, sier Guri Lindmark, miljøsjef og leder for samfunnsansvar i Multiconsult.

– Ved å signere avtalen forplikter Multiconsult seg til å støtte og oppfordre ansatte som søker permisjon for utreise til IUG-oppdrag. Dette inkluderer å dekke gapet mellom aktuelle prosjekters medarbeidergodtgjørelse og medarbeiders gjeldende lønn, sier Lindmark.

Les også: – Her er det mange som ikke vet hva strøm er

Ønsker entreprenører

Dokter håper at flere ingeniørtunge bedrifter vil involvere seg i arbeidet. Uten at han vil røpe navn bekrefter han at de er i samtaler med nok et av de største rådgiverselskapene i Norge.

– Vi forsøker å holde en lav profil, ofte er det våre medlemmer som tar det opp internt i egen bedrift, sier Dokter.

Han legger til at frem til nå har det vært mest kontakt mellom IUG og rådgivende ingeniører.

– Vi ønsker også at entreprenørene kommer på banen.

Seks prosjekter

IUG i Norge har valgt en linje der de unngår å involvere seg direkte i utvikling og drift av bistandsprosjekter.

I steder tilbyr organisasjonen ingeniørhjelp til etablerte bistandsorganisasjoner som for eksempel Røde Kors.

Siden det første prosjektet i februar 2011 har IUG Norge vært involvert i seks prosjekter. To i hver av landene Afghanistan, Kenya og Haiti.

– Vi er i en fase der bygging av kompetanse er viktig. Derfor sender vi alltid ut to ingeniører sammen, en mer erfaren mentor og en som er fersk, sier Dokter.

Les også:

Vurderer å sende realfagslærere til Afrika

Sa opp lederjobb for å produsere solcellelamper til Afrika  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå