BYGG

Ingeniørene kritiske til jernbanesatsingen

Liv Kari Hansteen, adm. dir RIF
Liv Kari Hansteen, adm. dir RIF Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen, Joachim Seehusen
1. mars 2012 - 09:00

Det sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. Hun peker på ambisjonene om jernbaneutbygging som ble lagt frem i forslaget til ny Nasjonal Transportplan, NTP, ikke gir mulighet til en helt nødvendig utvidelse av togtilbudet.

– Selv gjennom å utvide rammen med 45 prosent er det for lite til å dekke InterCity-utbygging og en slik ramme evner heller ikke å gi halvtimesfrekvens til Tønsberg, Halden og Fredrikstad som er et uttalt ønske. Skal IC bli en realitet er det derfor nødvendig med en egen finansiering utenfor NTP. Dette gjelder også for høyhastighetsbaner, sier Hansteen.

– Dessuten er det behov for et mer forpliktende samarbeid med kommuner rundt stasjoner og knutepunkt for å kunne bygge opp under infrastruktursatsingen, sier hun.

Les også: – Drift og vedlikehold må få topp prioritet

Tunnel haster

Hansteen mener også at planleggingen av ny tunnel under Oslo starte raskt. Hun peker på at det fort vil ta ti år før et slikt prosjekt er ferdig planlagt, prosjektert og bygget.

– Vi trenger to nye spor gjennom Oslo. Ett alternativ er å bygge to nye spor parallelt med dagens Oslotunnel, fra vest for Lysaker til Oslo S, eventuelt. med ny stasjon på Elisenberg. Et annet alternativ vil være å bygge to nye spor gjennom nordområdene av Oslo sentrum, der byggegrunnen sannsynligvis er bedre og komplikasjonene færre. Cityringen i Stockholm er et slikt prosjekt der man har bygget tunnel i et helt nytt løp med to nye stasjoner. Dersom tilsvarende gjøres i Oslo, vil man også kunne nå et større befolkningsgrunnlag enn i dag, sier Hansteen som også synes det er fornuftig når Terje Moe Gustavsen foreslår å gjøre planleggingen til et fellesprosjekt for tog og T-bane, uten at det nødvendigvis vil føre til en felles trasé.

Les også:

Intercity-utbygging er mulig på ti år

Frp mener Kleppa har hakk i plata

Tar æren

Ingeniørene tar noe av æren for at vedlikehold nå er oppgradert, og RIF skriver i en pressemelding at det ser ut til at signalene fra State of the Nation, en rapport RIF la frem for to år siden, er blitt lyttet til. RIF mener bedre vedlikehold vil gi mange positive gevinster som færre ulykker og bedre forutsigbarhet for den reisende.

Signalene om raskere og mer effektive planprosesser fra Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som ledet arbeidet med forslaget til ny NTP faller også i god jord hos ingeniørene. Men det er ikke tilstrekkelig, ifølge RIF.

– Langsiktig og forutsigbar finansiering er helt nødvendig for å få mer vei og bane for pengene. Det er positivt at også etatene selv påpeker dette. RIF mener det er en viktig suksessfaktor at det settes av tilstrekkelig ressurser til planlegging og at det blir mer forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune, kommuner om utvikling av og bidrag til transportløsninger i byområdene. Dette vil redusere risikoen for at en av aktørene gis adgang til å trenere gjennomføring samt gi større forutsigbarhet, sier Hansteen.

Les også:

Får ikke utvide rullebanene

NHO vil øke samferdselsbudsjettene med 65 prosent

Politisk flertall positivt til lyntog i Norge

– Vi leter etter ingeniører i Sverige, Irland og Sør-Europa

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.