Kranglet om regningen etter pilotprosjekt for Statoil. Dømt til å betale 33 millioner

Strid om endringer og 10.000 ingeniørtimer.

Kranglet om regningen etter pilotprosjekt for Statoil. Dømt til å betale 33 millioner
Apply Sørco leverte et vannrenseanlegg til Troll C-plattformen. I ettertid har de kranglet i retten med underleverandør Halvorsen Offshore, og er nå idømt en regning på 33,4 millioner kroner. Bilde: Rune Meyer Amundsen/Hydro

Apply Sørco AS

Årsresultat for 2013* (millioner kroner)

  • Driftsinntekter 1.283
  • Driftsresultat 58
  • Resultat før skatt 38

* selskapet har ennå ikke levert årsresultat for 2014

Oljeleverandøren Apply Sørco i Stavanger må betale 33,4 millioner kroner etter en dom i Stavanger tingrett.

Pengene går til underleverandøren Halvorsen Offshore i forbindelse med oppgjøret for bygging av et vannrenseanlegg for Statoils Troll C-plattform.

Apply Sørco beskyldte på sin side Halvorsen Offshore for overfakturering og krevde 17,5 millioner kroner i dagbøter på grunn av forsinkelser.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.

Stor oversikt: Stor oversikt: Her har oljejobbene forsvunnet

Pilotprosjekt

Apply Sørco fikk hovedkontrakten med Statoil for levering av anlegget i 2012, mens Halvorsen Offshore var underleverandør.

Anlegget filtrerer og renser saltvann, slik at det kan injiseres i gassturbinene. Hensikten er å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOX).

Kontraktsprisen som Halvorsen Offshore skulle ha for underleveransen var 82,8 millioner kroner. Da var det regnet inn 21.650 ingeniørtimer i tillegg til fastprisen.

På grunn av store endringer i prosjektet, krevde imidlertid Halvorsen Offshore betalt for til sammen 57.691 ingeniørtimer.

Anlegget ble både forsinket i forhold til plan og langt dyrere enn forutsatt. Årsaken var at det var et pilotprosjekt og at Statoil flere ganger ikke klarte å bestemme seg for hvilke løsninger som skulle velges, ifølge Halvorsen Offshore.

Mer om teknologien: – Effektive gassturbiner er bedre enn elektrifisering

– Overfakturering

I retten ble Halvorsen Offshore beskyldt for overfakturering av Apply Sørco. De gikk med på å betale inntil 47.249 ingeniørtimer, men ikke mer.

Apply hevdet Halvorsen hadde ført timer til prosjektledelse, innkjøp og administrasjon som ingeniørtimer.

I tillegg var de to leverandørene uenige om prislappen for en rekke endringer på prosjektet.  Spriket mellom partene var 25 millioner for endringene.

Halvorsen Offshore mente de hadde krav på fastpris for flere av endringene, mens Apply Sørco mente de skulle faktureres med dokumenterte kostnader.

Apply har allerede betalt Halvorsen 119,4 millioner for anlegget.

Andre deler av tvisten handlet om det var snakk om faktiske endringer. Apply hevdet deler av endringene som Halvorsen fakturerte for ikke var bestilte endringer, men retting av egne feil.

Les også: Sparkede ingeniører truer med rettssak. Får to årslønner for å trekke saken

Krevde dagbøter

Apply Sørco mente også at flere av modulene til prosjektet ble levert for sent i forhold til avtalte milepælsdatoer.

Retten ga dem ikke medhold i dagbotkravet.

Dagbotsatsen var to prosent av kontraktssummen per dags forsinkelse, men begrenset opp til 20 prosent av kontraktsverdien. Det betyr at de kunne kreve over 1,7 millioner kroner per dag anlegget var forsinket.

Mekling feilet

Halvorsen Offshore saksøkte Apply Sørco 10. juni 2014.

De to selskapene forsøkte seg på rettsmekling i Stavanger tingrett i januar, men dette førte ikke frem. Rettssaken pågikk deretter i ti dager i mars.

– Jeg vil ikke uttale meg om dommen før vi har vurdert den nøyere, sier Per Hatlem, daglig leder i Apply Sørco til Teknisk Ukeblad.

Les også: Kongsberg-selskap har «drevet illojal konkurranse over lang tid»

– Glade

Halvorsen Offshore-sjef Svein Helge Pettersen er glad for avgjørelsen.

– Vi er glade for at vi nådde frem i retten med våre argumenter. Nå ønsker vi å legge saken bak oss og gjenoppta normalt, forentningsmessig samarbeid med Apply Sørco, sier Pettersen til Teknisk Ukeblad.

Han ønsker ikke å kommentere dommen ytterligere.

Slipper saksomkostninger

Halvorsen Offshore krevde innledningsvis hele 69,2 millioner kroner fra Apply Sørco. Da rettssaken startet var kravet redusert til 41,7 millioner kroner.

Retten ga ikke Halvorsen medhold i flere av kravene.

Fordi ingen av partene har vunnet saken, slipper Apply Sørco å dekke motpartens saksomkostninger.

Les også: Bekreftet: Nå er det slutt for Yme