Kiel-ferja bytter fra diesel til strøm

(Bilde: Håkon Jacobsen)
STIKKONTAKT: Slik ser det ut når Color Lines nye skip forsyner seg med strøm fra Oslo Havn. Fra skipet senkes en "fiskekrok" ned og henter stikkontakten fra landanlegget. (Bilde: Color Line (illustrasjon))
  • Klima

– Vi er stolte over at vi sammen med Color Line og Oslo Havn har fått til dette pionérprosjektet. Dette bidrar til bedre luft for alle Oslo-borgere, samtidig som det er et fornuftig klimatiltak, sier leder Frederic Hauge i en pressemelding.

Kobles snart på

Tradisjonelt klapper Color Magic (bildet) til kai på havnen i Oslo og ligger med hjelpemotorene i gang for å produsere strøm til belysning, ventilasjon og varme om bord.

Men i dag er ingen vanlig dag. Som det første store skipet i Norge skal det nå bruke Oslo Havns nye landstrømanlegg når den ligger til kai.

Flere skip får landstrøm

Color Line

Miljøinnsats

Neste år følger søsterskipet Color Fantasy etter. Til sammen bidrar dette til at CO2-utslippene reduseres tilsvarende det 1700 biler slipper ut hvert år.

I tillegg blir det 2,5 tonn mindre utslipp av SOx og 0,75 tonn svevestøv, samtidig som støyen fra hjelpemotorene forsvinner.

Oslo raskere enn Bergen

Høyspent

Landstrømanlegget er det første anlegget i Norge som kan forsyne et så stort skip, med en effekt på inntil 4,5 MW. Strømmen som leveres er høyspent, men omdannes til lavspenning ved hjelp av en transformator inne i skipet.

Totalt har det kostet alle aktørene 23 millioner kroner å få dette til. Color Line tar den største regningen på 15,2 millioner på grunn av ombygging av skipene, mens Oslo Havn bidrar med to millioner. I tillegg utgjør støtten fra Transnova og Enova 5,7 millioner.

Oslo Havns mål er nå å utvide ordningen.

– Color Line har strukket seg langt for å få dette til og er et godt forbilde for andre rederier. Vi jobber nå for å kunne tilby landstrøm også andre steder i havnen, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

– Viktig tiltak

Oslo-ordfører Fabian Stang mener landstrøm-tiltaket gavner byens borgere.

– Når Color Lines skip nå kobles til landets første anlegg for landstrøm, blir et av byens største punktutslipp av NOx borte. Jeg er stolt og glad over at vi nå gjennomfører enda et tiltak som bidrar til å forbedre luftkvaliteten i hovedstaden, sier han.

Color Line kobler seg på

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå