TEKNOLOGIBRAGDEN

Ingeniørbragden 2010:
Sikrer pasientenes bilder

Anders J. Steensen
12. nov. 2010 - 14:21

Fimreite Software AS

  • Etablert: 2008
  • Produkt: PaCentric, distribusjon av digitale pasientbilder over internett.
  • Antall ansatte: 3 + 3 konsulenter
  • Holder til: I Horten


HORTEN: Etter å ha sluttet i GE Healthcare startet ingeniøren Svein Fimreite sin egen bedrift Fimreite Software AS, i 2008. Målet var å utvikle et programvareprodukt som på en sikker og rask måte kunne overføre pasientbilder over internett, slik at brukerne ikke var avhengig av å være tilknyttet lukkete helsenett.

Fra annen etasje i et tidligere uthus har han sammen med to andre nesten på rekordtid klart å utvikle en programvare, PaCentric, som nettopp tilfredsstiller hans opprinnelige ønske. Programvaren og løsningen er patentsøkt og har fått beskjed om at godkjenning er underveis.

Les om de fire første kandidatene:

Økt utvinning viktigere enn nye funn

Ingeniørbragden 2010:<br/> AISsat-1: Tar tyvfiskere – sikrer skipsfart

Ingeniørbragden 2010:<br/> Kabelsjekk hindrer strømstans

Ingeniørbragden 2010:<br/> Finner diamanter blant gråstein

Kandidat nummer 6 presenteres neste uke.

Tett på brukerne

Programvaren under navnet PaCentric gjør det mulig å sende pasientbilder til diagnose over internett til flere dataplattformer som PC, IPad, mobiltelefon fra bilder generert fra digital røntgen, CT-skannere, ultralydapparater og annen medisinsk utrustning.

– Vi jobber svært tett med våre sluttbrukere for å sikre oss at PaCentric fungerer optimalt og at eksisterende arbeidsflyt blir ivaretatt på best mulig måte. Samtidig så har vi integrert oss slik at sluttbruker slipper å forholde seg til nye applikasjoner og kan derfor alltid benytte eksisterende utstyr, både ved utlevering og mottak, sier Svein Fimreite.

– Jeg ønsker også å nevne et dansk selskap som nå har integrert PaCentric som en plug-in til deres PACS (bildeserver), slik at de får gjort utleveringer fra deres egne RIS og arbeidsstasjoner, men også fra annet utstyr, sier han.Sikkerheten er tatt vare på

Systemet gir full personsikkerhet, da bildene overføres uten personlige data. De må hentes opp med en kode og passord. All overføring av data er kryptert i henhold til internasjonale standarder. Bedriften er sertifisert etter ISO 13485 og programvare PaCentric er CE-merket. Systemet har blitt godkjent av Verisign med True 128-bit Extended Validation SSL Certificate, samt at det tilfredsstiller Dicom, som er den internasjonale standarden for digitale medisinske bilder

Irene Bloss
FORNØYD: Kontorsøster Irene Bloss ved radiologisk avdeling på Glostrup Sykehus i København er svært fornøyd med PaCentric. - Hverdagen blir langt mer effektiv, sier hun. Foto: Fimreite Software/Lars Måge Fimreite Software/Lars Måge

Må hentes med kode

PaCentric er ikke bare tilpasset store sykehus. Det er like godt egnet for private røntgenklinikker eller hos privatpraktiserende leger som utøver ultralydundersøkelser. Selve brukergrensesnittet er tilpasset det skjermbilde operatøren normalt er kjent med fra sin eksisterende apparatur.

I stedet for at pasienten får med seg enten et røntgenbilde eller en annen brent CD, får pasienten med seg en kode og et passord. Dette legges inn på mobiltelefonen eller de får en papirlapp.

Da bilde skal hentes opp, er det eneste kravet at enheten som brukes er koblet til internett. Ved hjelp av koden kan bilde hentes fram og diagnosen stilles uavhengig av hva slags maskin legen eller spesialisten har.

– Selv om bildene sendes over internett, vil ikke hackere eller andre datasnokere finne ut noe om pasienten det dreier seg om. Bildene eller datafilene sendes anonymisert, opplyser Fimreite.Fått statlig støtte

Svein Fimreite har fått utviklet programvare med etableringsstøtte fra Innovasjon Norge og prosjektstøtte fra Medinnova.

– Jeg har i tillegg til dette fått god hjelp fra Glostrup sykehus som har tatt i bruk programvare. Men jeg skulle gjerne hatt kontakt med et norsk sykehus eller et norsk miljø for å ha en god norsk referanse. Dessverre er det vanskelig å nå frem her i Norge, sier gründeren.Testet i Danmark

Glostrup Sykehus utenfor København, holder på med å tilpasse PaCentric til sitt eget PACS-system (system for lagring av digitale medisinske bilder) hvor de kobler de elektroniske bildene sammen med pasientjournalene. Brukerne får et lite beep på skjermen når et bilde foreligger og da kan de knytte dette bildet som en link inn i pasientjournalen.

I en e-post til Teknisk Ukeblad skryter Irene Bloss, sykepleier ved Glostrup sykehus, uhemmet av produktet. Hver dag overfører hun ved enkle tasteslag; røntgen-, CT-, MR- og ultralydbilder fra avdelingen til to spesialister i København. Én revmatolog og én ortoped. De driver private klinikker og er dermed ikke en del av det interne nettverket som knytter Røntgenavdelingene sammen på sykehusene i København.Raskere

– Før i tiden brukte jeg å brenne en CD, eller DVD, hvis det var en stor undersøkelse. Det kunne ta en god stund og jeg måtte booke pasienten før jeg skulle brenne. Siden måtte jeg pakke disken i en spesialkonvolutt og sende den med posten, forteller Irene Bloss. Selv om hun hadde en robot til å hjelpe seg med brenningen, var det tidkrevende.

– Med PaCentric programmet bruker jeg kun to minutter på å overføre bildene, sier hun.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.