Idealpappaen blir ikke forfremmet

Idealpappaen blir ikke forfremmet
Pappa. Far. Pappaperm. Småbarnsfar. Permisjon. Svangerskapspermisjon. Likestilling. Enslige fedre. Bilde: SIGRID OLSSON / Colourbox.com

Å prioritere familien rammer ikke bare kvinners karrieremuligheter. Det gjelder også menn som bruker mye tid på familien.

Det viser en undersøkelse fra EU-prosjektet Work Changes Gender, skriver Forskning.no.

Rammes

Sigtona Halrynjo, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, står bak studien der menn ble plassert i fire posisjoner:

  • Karriereposisjonen - mye jobb, lite familie.
  • Omsorgsposisjonen - lite jobb, mye familie.
  • Kombinasjonsposisjonen - mye jobb, mye familie.
  • Lappeteppekarriereposisjonen - lite jobb, lite familie.

Resultatet ble at menn som brukte mye tid på omsorgsansvar og familiære forpliktelser kom dårligere ut karrieremessig.

De nøt å kunne bruke tid med barn og partner, men opplevde mer usikkerhet på arbeidsplassen enn dem som brukte mye tid på jobben.

Ulikt

De følte også at de ble slitt mellom jobben og familien.

– Vi ser at menn sliter med de samme problemene som kvinner i lik jobbposisjon, samtidig som de også har de samme godene, sier Halrynjo til Forskning.no.

Menn i den såkalte karriereposisjonen, som brukte mye tid på jobben, erfarte at de hadde gode karrieremuligheter, trygg og solid økonomi samt høy jobbstatus.

Menn får flest jobbtilbud