SAMFERDSEL

I dag går det 100 flere tog i døgnet enn for to år siden

Og flere skal det bli, om regjeringen får gjennom NTP slik de ønsker.

Det ble foretatt over 70 millioner reiser med tog i 2014, viser nye tall fra SSB.
Det ble foretatt over 70 millioner reiser med tog i 2014, viser nye tall fra SSB. Bilde: NTB scanpix
9. juni 2015 - 19:30

Stadig flere velger å reise med tog. Det viser nye tall fra SSB om jernbanetransporten i 2014.

I 2014 ble det gjennomført mer enn 70 millioner reiser med tog i Norge, og det går i dag 100 flere tog per døgn enn for bare to år siden.

Skyldes ruteomlegging

– En av hovedårsakene til veksten de siste årene er to store ruteomlegginger vi har gjennomført, forteller kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Han legger til at den siste store omleggingen var i desember 2014.

– Og den har vi ikke effekten av i tallene fra 2014. Vi regner derfor med en enda større økning i 2015, sier han.

Foreløpige tall viser at NSB har hatt en vekst på 1,1 millioner reiser årets første fire måneder sammenliknet med de første fire månedene i 2014.

– Så vi forventer at antallet reiser vil fortsette å vokse, eier Lundeby.

Les også: Vil bygge svevetog i USA. Pris: 65 milliarder for fem mil

Nasjonal transportplan

NSB er ikke alene om å forvente økt vekst i togreisene også i tiden fremover.

– Neste Nasjonale transportplan (NTP) vil ha en egen klimastrategi som skal se transportsektoren i sammenheng med klimamålene Norge har meldt inn til FN for 2030. Transportplanen vil dermed legge opp til at enda flere skal velge tog og annen kollektivtransport fremfor bil, sier Nikolai Astrup (H) i Stortingets energi- og miljøkomité.

Og legger til at planen i tillegg vil legge vekt på å ta igjen hele vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.

– Vi har sagt at vi skal klare å ta igjen hele vedlikeholdsetterslepet innen 2030, det står vi for. Ved å få bort vedlikeholdsbehovet kan vi gi passasjerene et mer presist og forutsigbart togtilbud, noe som igjen vil ha positiv effekt på hvem som ønsker å benytte seg av tilbudet, sier Linda Hofstad Helleland (H), leder i transportkomiteen på Stortinget.

Les også: Dette er de ti største jernbaneprosjektene i Norge

Innfartsparkering

Et annet viktig tiltak for å få folk til å velge tog fremfor bil og dermed øke antall reiser i fremtiden, er Helleland, å satse på innfartsparkeringer.

– Vi vet at dette koster, men det er en kostnad vi vil hjelpe til med, sier hun.

Og viser til en stor økning i antall togpassasjerer på Melhus etter at tilbudet der ble bedret.

Varierende vekst

Veksten i antall reiser varierte noe over de ulike jernbanestrekningene i 2014.

InterCity-strekningen mellom Oslo og Lillehammer gikk av med den sterkeste veksten, og hadde hele 11,2 prosent flere passasjerer i fjor enn året før.

– Vi ser at jo enklere og raskere folk kommer seg frem, jo mer bruker de toget. Derfor er det viktig å se nybygging i sammenheng med vedlikehold, sier Helleland.

– Hva kan vi forvente på jernbane i ny NTP?

– Vi kan ikke si alt ennå mens utredningene pågår, men planene om full utbygging av InterCity ligger fast. Men det er klart vi må fortsette å satse på vedlikehold for å nå målet om å ha tatt igjen hele etterslepet i 2030, sier hun.

Les også: Nye, bredere, flytog får en toppfart på 250 km/t

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.