Fritidsbåt hydrogen

Hydrogenbåt for fritidsbruk – skal  revolusjonere båtmarkedet

Framtidas nullutslipps fritidsbåter utvikles på Nøtterøy. – Vi revolusjonerer fritidsbåtmarkedet, sier gründeren.

Hydrogenbåten skal demonstreres på vannet i vinter.
Hydrogenbåten skal demonstreres på vannet i vinter. (Illustrasjon: Hyrex)

Framtidas nullutslipps fritidsbåter utvikles på Nøtterøy. – Vi revolusjonerer fritidsbåtmarkedet, sier gründeren.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Nøtterøy: I et lite laboratorium står en 15 kW brenselcelle på en benk og en rad batterier under. På en vegg er det et stort utvalg transformatorer, konvertere, elektronikk og ledninger. Gjennom veggen går et tynt stålrør som fører hydrogen fra en liten tank på utsiden. To små skjermer viser informasjon og status for et helt energisystem til en 28 fots nullutslipps daycruiser.

Her utvikler gründerbedriften Hyrex framtidas nullutslipps fritidsbåter, skal vi tro gründer Henrik Torgersen.

– Jeg ser en mulighet for Norge til å ta en ledende posisjon på teknologi for nullutslipps fritidsbåter, på samme måte som vi har gjort for elektriske ferger, sier Torgersen til TU.

Rekkeviddeforlenger

Han har i alle år vært en ivrig seiler og kjøpte i 2016 en seilbåt med hybrid-system. Når batteriene gikk tomme, startet en dieselmotor for å øke den elektriske rekkevidden. Torgersen tenkte at det måtte være mulig å erstatte diesel med hydrogen og brenselcelle.

Han fikk med seg et par venner med teknologi, innsikt og kunnskap, det vil si Øyvind Wetteland, som var med å starte Zaptec, og Nils Terje Ottestad i OBS Technology. I tillegg har skipsdesigner Øystein Jaer, til daglig administrerende direktør i Naval Dynamics, designet båten ved siden av sin daglige jobb.

Brenselcellen fra Cummins (eks Hydrogenics) med Hyrex sitt egenutviklete sikkerhets- og kontrollsystemer. Ingeniør Mustafa Sabonchi (tv.) og prosjektleder Stian Bogen jobber tett med myndigheter for godkjenninger. Foto: Tore Stensvold

Klassiske linjer

Nå er båtkonseptet i ferd med å realiseres i form av Hyrex 28, spesialdesignet med klassiskinspirert formgivning.  En demobåt skal på vannet i løpet av desember med testing og verifisering.

Målet er å begynne serieproduksjon av en nullutslipps familiebåt for seks personer med 20 knops toppfart. Skroget er optimalisert for 10-11 knop som gir 20-25 timers effektiv seilingstid.

– Dette er båt for dem som vil ha det hyggelig og nyte en dag på sjøen, det vil si 85 prosent av dem som er på sjøen, sier Torgersen.

Les også

Nytt båteventyr

Prisen er likevel ikke helt for hvem som helst. Den ligger an til å bli 3,5 millioner kroner med moms. Hyrex har inngått et samarbeid med firmaet Hynion om å etablere H2 fyllestasjoner langs kysten fra 2022 sesongen.

– Etter en begrenset markedsføring opplever vi stor interesse for Hyrex 28. Vi venter med å ta inn bestillinger til etter at vi har vist frem båten over nyttår, sier Torgersen til TU.

Hyrex

Norsk gründerselskap – utvikler nullutslipps framdriftssystem for fritidsbåter. Støttet av Klimaetaten i Oslo kommune og Innovasjon Norge.

Grunnlagt av Henrik Torgersen, Øyvind Wetteland og Nils Terje Ottestad.

Utvikler en 28-fots daycruiser, Hyrex 28

Design: Øystein Jaer

Skroglengde: 8,65 meter

Bredde: 2,5 meter

Elektrisk motor: 40/60 kW

Batterier: 20 kWh

Brenselcelle: 30 kW

Hastighet: 15/20 knop

Skrog optimalisert for 10-11 knop

Passasjerplasser: 6

Han sier at det er stor entusiasme og mange som stiller opp for å være med og støtte det som kan bli en ny paradegren: Nullutslipps fritidsbåter, «Made in Norway».

Norge var tidligere en stor båtbygger med eksport av fritidsbåter til alle verdens hjørner. De som er igjen og produserer i Norge, kan telles på noen fingre. Torgersen håper å bidra til å sette Norge på kartet for nullutslipps fritidsbåter og skape ny industri.

– Fritidsbåtene er en av de største kildene til CO2 utslipp langs kysten. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Torgersen.

Ifølge regjeringens Handlingsplan for grønn skipsfart (2019) utgjør klimagassutslippet fra fritidsbåter rundt 530.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Det kommer på toppen av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske som er estimert til 2,95 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Målet er at dette skal halveres innen 2030.

Hyrex 28 skal bruke brenselcelle som rekkeviddeforlenger. Klar for levering i 2022.

 

Vanskelig retrofit

Han så først for seg en hydrogen/brenselcelle som en rekkeviddeforlenger som kan ettermonteres i båter. Det viset seg å bli veldig vanskelig. Ikke minst må hydrogentanker og sikkerhetsdetaljer bygges inn i båten og gjøre installasjonen både kostbar og plasskrevende. Løsningen ble å se på nybygg i stedet.

Skroget til Hyrex 28 er støpt i vakuuminjisert karbonfiber hos Brødrene Aa, i en form laget av Easyform. Nå er båtbygger Mike Aldridge på Nøtterøy i ferd med å innrede, tilpasse med noen ekstra bærestrukturer for hydrogentankene og gjøre siste finish.

–  Det er veldig moro å være med på. Nå jobber vi med å finne de beste løsningene som kan gjøre masseproduksjon effektivt. Da må vi øke bemanningen her, sier Aldridge.

Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy.
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy. Foto: Hyrex

H2-sylindre

To svarte sylindre i karbonfiber, levert av norske Hexagon Composites, ligger på en pall, klar til å løftes om bord. De skal romme 350 liter hydrogen, lagret med et trykk på 350 bar (atmosfærers trykk). Det betyr i praksis 16 kg H2, som omdannes til strøm i PEM-cellene fra Cummins (som kjøpte opp Hydrogenics i 2019).

Batteriene på 20 kWh fra Valence  er hovedenergiforsyning, ladet ved kai med landstrøm. Hydrogen og brenselcelle er som generator og rekkeviddeforlenger å regne.

De svarte komposittbeholderne fra Hexagon skal inneholde totalt 16 kg H2 under 350 bar trykk. Skroget til Hyrex 28 i bakgrunnen. Foto: Tore Stensvold

Norske leverandører

Med unntak av brenselcelle, batterier og noen mindre komponenter er det meste av utstyret til Hyrex 28 utviklet og produsert i Norge. Noe av poenget til gründerne er å bidra til å bygge opp en norsk spesialgren.

Framdriftssystem, elektromotor og pod med propell, var opprinnelig tenkt bestilt fra Seadrive i Tønsberg. Det viste seg imidlertid at drivverket de planla å bruke ikke har den effekten båten må ha med det planlagte oppsettet. Demobåten får derfor et system levert av Rad Propulsion Systems (UK)  på 40-60 kW. Hyrex håper å kunne benytte norske leverandører i størst mulig grad og har ikke utelukket Seadrive eller andre framover. 

Laboratoriet til Hyrex ligger i deler av lokalet til Nøtterøy-bedriften OBS Technology, som er medeier i Hyrex. OBS-grunnlegger Nils Terje Ottestad er som en Reodor Felgen og Petter Smart å regne med et stort antall oppfinnelser og patenter. Det har han også tatt ut for en sikkerhetsventil til Hyrex og utviklet en ny reguleringsventil.

Les også

Skreddersøm

Inne i laboratoriet til Hyrex er to av de fem ansatte i selskapet, prosjektleder Stian Bogen og ingeniør Mustafa Sabonchi, ivrig opptatt med å teste ut og optimalisere brenselscelledrift batterier og energistyring.  Det er ikke akkurat hyllevare og «plug and play». Heller ikke på spesifikasjoner og krav til materialer og sikkerhet er det så mange å kopiere fra.

– Sikkerheten står over alt i systemet. Det finnes ikke slingringsmonn for feil, sier Stian Bogen.

Han sier at de største utfordringene er å få alle systemer til å spille sammen og samtidig ta vare på sikkerhet med både batterier og hydrogen inne i bildet.

Veggen i labe-en er full av elektronikk, konvertere og transformatorer. Gamle batterier under, de nyere til høyre. Foto: Tore Stensvold

– Det skal tas høyde for lekkasje, deteksjon og forsvarlig håndtering av eventuell hydrogenlekkasje. Her spiller ventilregulering og sikkerhetsventil fra OBS en viktig rolle, sier Bogen.

Konvertere og transformatorer

En annen utfordring for prosjektet er alle de ulike spenninger som skal til for et komplisert hybridsystem.

Om bord i båten skal det være både 12 og 24 Volt, mens lading skjer med 230 Volt vekselstrøm. Batterisystemet og brenselcelle er med likestrøm, og framdriftssystem skal ha 400 volt likestrøm. Dermed blir det et intrikat oppsett av konvertere og transformatorer og noen meter ledning. Det blir ikke synlig for båteieren. Han eller hun skal ikke behøve teknisk fagskole eller elektroingeniørutdannelse for å føre båten

– Systemet må også være enkelt og forståelig ut fra et brukerperspektiv, sier Bogen.

 Båtføreren vil få to displayer med den nødvendige informasjonen.

– Det blir litt mindre informasjon enn det vi ser på skjermene nå. Det er nødvendig for oss i utviklingsfasen, sier Bogen.

Ettersom brenselcellen ikke skal gå kontinuerlig, men tre inn som en generator når batteriene nærmer seg utlading, har teamet fått laget en fysisk knapp som skal trykkes inn.

– Det er en «boost-knapp» for å aktivere rekkeviddeforlengeren, sier Bogen.

Salgsstart

Prosjektet har tett dialog med både Sjøfartsmyndigheter og sertifiseringsorganer. Siden det dreier seg om fritidsbåt, finnes det ikke klassekrav, men den må godkjennes av IMCI (International Marine Certification Institute) for å få CE-merke.

Torgersen ser for seg at de skal kunne produserer og fem båter det første året. På grunn av en del leveringstid på blant annet brenselceller og hydrogentanker, haster det med å få i gang salget om båter skal være klare til sommeren.

–  Nå skal vi få demobåten på vannet og vist den fram i januar. Så går vi i gang med produksjon og tar sikte på å få levert noen til båtsesongen 2022, sier Torgersen.

Selskapet har flere båtmodeller på tegnebrettet og tar også sikte på å kunne levere framdriftssystem til andre båtprodusenter. Der kan det ligge et stort markedspotensial.

Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy.
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy. (Bilde: Hyrex)
Smekre linjer på Hyrex 28-skroget. Vannlinjen er ikke korrekt markert på dette stadiet. (Foto: Tore Stensvold)
Henrik Torgersen er en ivrig seiler og tok initiativet til Hyrex. (Foto: Privat)
Seilbåten "Sara Charlotte".
Seilbåten "Sara Charlotte". Henrik Torgersen importerte Arcona-båter med diesel-generator. Det ga ideen til en utslippsfri båtvariant med hydrogen-drevet generator, det vil si brenselcelle. (Foto: Morten Jensen)
Brenselcellen fra Cummins (eks Hydrogenics) med Hyrex sitt egenutviklete sikkerhets- og kontrollsystemer. Ingeniør Mustafa Sabonchi (tv.) og prosjektleder Stian Bogen jobber tett med myndigheter for godkjenninger. (Foto: Tore Stensvold)
Stian Bogen med et brett "Boost" trykknapper for å starte brenselcellen. De to skjermene skal være om bord, plassert over hverandre.
Stian Bogen med et brett "Boost" trykknapper for å starte brenselcellen. De to skjermene skal være om bord, plassert over hverandre. (Foto: Tore Stensvold)
Veggen i labe-en er full av elektronikk, konvertere og transformatorer. Gamle batterier under, de nyere til høyre. (Foto: Tore Stensvold)
Batteriene fra Valence under benken der brenselcellen er plassert. (Foto: Tore Stensvold)
Båtbygger Mike Aldridge med illustrasjon av båten og plassering av hydrogentankene. De svarte sylindrene fra Hexagon skal inneholde totalt 16 kg H2 under 350 bar trykk. (Foto: Tore Stensvold)
De svarte komposittbeholderne fra Hexagon skal inneholde totalt 16 kg H2 under 350 bar trykk. Skroget til Hyrex 28 i bakgrunnen. (Foto: Tore Stensvold)
Båtbygger Mike Aldridge på Nøtterøy sørger for ferdigstillelse av båtene. Han har stort fokus på detaljer og "finish". (Illustrasjon: Hyrex)
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy.
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy. (Bilde: Hyrex)
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy.
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy. (Bilde: Hyrex)
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy.
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy. (Bilde: Hyrex)
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy.
Hyrex 28. Fritidsbåt med 30 kW brenselscelle som rekkeviddeforlenger. Utviklet i Norge og bygges på Nøtterøy. (Bilde: Hyrex)
Hydrogenbåten skal demonstreres på vannet i vinter. (Illustrasjon: Hyrex)

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå