HYDROGEN

Hydrogen handler egentlig ikke så mye om biler

Men hydrogenbilene kan fungere som en viktig katalysator for ny industri i Norge, tror Greenstat-leder Vegard Frihammer.

Munnstykke for fylling av hydrogen ved hydrogenstasjon i Bergen.
Munnstykke for fylling av hydrogen ved hydrogenstasjon i Bergen. Foto: Marius Valle

Det ligger industrimuligheter i hydrogen, og mange tenker på det for tiden. Det er ikke bare biler det dreier seg om, men også skip og industri, utnyttelse av fornybar energi og eksport av «grønt hydrogen».