OFFSHORE

Hydralift og National Oilwell fusjonerer

Kristiansand vil fortsatt være hovedsete for Hydralifts virksomhet innen offshore boreutstyr, produksjonsutstyr og markedene for flytende produksjon. Hydralift har ca. 1.100 ansatte.

Fusjon av Hydralift og National Oilwell vil resultere i en gruppe med betydelige vekstmuligheter, styrket global markedsposisjon og en velprøvd og meget erfaren ledergruppe, skriver selskapene i en pressemelding.

Det fusjonerte selskapet vil være en ledende global leverandør av offshore boreutstyr og produksjonsutstyr, målt i omsetning og inntjening.

I regnskapsåret 2001 hadde Hydralift driftsinntekter på 2,309 millioner kroner og et resultat på 190 millioner kroner.

National Oilwell hadde i samme periode driftsinntekter på 1,747 millioner dollar (vel 12,9 milliarder kroner) og et resultat på 104 millioner dollar (ca. 768 millioner kroner).

De samlede finansielle ressurser vil styrke gruppens utgangspunkt som en ledende spiller når det gjelder den fremtidige konsolidering av den globale offshore boreutstyrsindustrien.

Kompletterer

Hydralift er en betydelig leverandør av utstyr både til internasjonal olje- og gassindustri og til den maritime industri. Selskapet utvikler og designer spesialtilpassede løsninger basert på sine komplette, standardiserte pakker av boreutstyr, offshore kraner, rørhåndteringssystemer, kompenseringssystemer, forankringssystemer, offshore produksjonsutstyr, håndteringsutstyr for kabelleggingsskip og brønnintervensjonsutstyr. Hydralift er etablert med egne selskaper i Norge, USA, Frankrike, Storbritannia og Nederland.

National Oilwell er verdensledende innenfor design, produksjon og omsetning av komplekse systemer og komponenter til bruk innen boring etter og produksjon av olje og gass. Selskapet tilbyr også integrerte totalleveransesystemer for oppstrøms olje- og gassindustri.

De viktigste mekaniske komponentene omfatter heisespill, pumper for boreslam, boremaskiner, likestrømssystemer, heiseutstyr og rotasjonsbord. Selskapet designer og leverer også et bredt tilbud av nedihullsprodukter, inkludert boremotorer og spesialisert boreverktøy til utleie og salg.

National Oilwell tilbyr også distribusjonstjenester gjennom sitt nettverk av distribusjonssentre lokalisert i USA, Canada og nær større bore- og produksjonssentre i hele verden. National Oilwell har ca. 5.500 ansatte.

I henhold til avtalen, som er godkjent av begge selskapers styrer, vil National Oilwell fremsette et frivillig tilbud innen ca 30 dager for å overta alle aksjer i Hydralift.