Hurtigruten

Hurtigruten: Kansellerer ordre på gassmotorer

Hurtigruten har avbestilt seks nye gassmotorer til tre Hurtigruteskip. Skipene skulle konverteres fra diesel til gass for å redusere utslipp.

Korona-opplag. MS Midnatsol (fra venstre), MS Fram og MS Fridtjof Nansen ved kai i Bergen i april.
Korona-opplag. MS Midnatsol (fra venstre), MS Fram og MS Fridtjof Nansen ved kai i Bergen i april. (Foto: VIDAR TRELLEVIK/VPB Media/Hurtigruten)

Hurtigruten har avbestilt seks nye gassmotorer til tre Hurtigruteskip. Skipene skulle konverteres fra diesel til gass for å redusere utslipp.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Fra 1. januar 2021 skal Hurtigruten og Havila Kystruten dele på kystruta Bergen-Kirkenes.

I kontrakten med Samferdselsdepartementet er det krav om at skipene skal ha 25 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens flåte, og de skal benytte seg av landstrøm der det er tilgjengelig.

Begge rederiene har svart på kravet ved å velge LNG, det vil si flytende naturgass som drivstoff. Det vil gi ca. 20 prosent lavere CO2-utslipp enn marin diesel. Begge skal også installere store batteripakker for hybrid drift. Hurtigruten skal benytte syv skip fra sin eksisterende flåte. Det betyr omfattende ombygging.

Les også

Overtatt fra Rolls-Royce

Skipene må i dokk, de gamle dieselmotorene må fjernes. Nye motorer skal inn, drivstofftanker som skal holde LNG flytende under 163 grader Celsius skal om bord samt batterier, nye tavler og elektrisk framdriftssystem.

Hurtigruten ga den største ordren til den gangen Rolls-Royce, inklusive Bergen Engines, som leverer motorene. Nå har Kongsberg Maritime overtatt ordren etter oppkjøpet i april i fjor.

Stoppet halvveis

I kvartalsrapporten til Kongsberg som ble lagt fram fredag 8. mai, står det en liten setning i kapittelet om Marked og ordre for Kongsberg Maritime:

«I kvartalet er det mottatt kanselleringer av kontrakter på MNOK 336.»

På spørsmål til konsernsjef Geir Håøy hva denne posten gjelder, svarer han slik:

– Kanselleringen er fra Hurtigruten. Opprinnelig ordre var på oppgradering og konvertering av seks skip. Nå er tre satt på stopp, sier Håøy til TU.

Bergen Engines er ikke en del av Kongsberg Maritimes kjøp av Rolls-Royce. Kongsberg har likevel salgsoppgaver og kombinerer motorer og utstyr i pakker.

Les også

Korona-effekt

Hurtigruten bekrefter at den spesielle situasjonen rederiet er kommet i under korona-krisen har gjort det nødvendig med en rekke innsparingstiltak. Nå ligger 14 av 16 skip i opplag og nær 3.000 ansatte er permittert.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege sier at planen fortsatt er å bygge om tre skip til LNG-drift. Drøye syv måneder før kontraktsoppstart er det fortsatt ikke inngått kontrakt for ombygging.

Hurtigruten "MS Trollfjord" ved kai i Bergen, natt i mars 2019.
Hurtigruteskipet Trollfjord ved kai i Bergen. Foto: Tore Stensvold

– Ingen prosjekter er kansellert eller droppet. Men i kjølvannet av koronakrisen kan det komme endringer og justeringer. Tre av skipene skal oppgraderes til batteri- og gassdrift som planlagt. Disse blir også de første cruiseskipene i verden som går på biogass. Ytterligere ett skip er allerede ferdig oppgradert med helt nye lavutslippsmotorer og annen teknologi, sier Ege.

Biodiesel og alternativer

Han opplyser at rederiet vil bruke biodiesel for å oppnå de nødvendige CO2-reduksjonene i henhold til kontrakten med Samferdselsdepartementet.

– Vi har testet biodiesel på våre skip, og motorene tåler innblandingen vi trenger for å nå CO2-kravet.

Seks Hurtigruteskip fra 90-tallet som skulle bygges om til LNG-drift:

MS «Kong Harald» (1993)
MS «Richard With» (1993)
MS «Nordlys» (1994)
MS «Polarlys» (1996)
MS «Nordkapp» (1996)
MS «Nordnorge» (1997)

Biodieselen er sertifisert, altså garanteres det for kilde og ikke minst renhetsgrad. Biodieselen er også et godkjent drivstoff i avtalen med staten, sier Ege.

Hurtigruten vil benytte korona-krisen til å se på alternative løsninger.

– I stedet for å låse oss til én løsning eller én teknologi, ser vi på flere muligheter. Akkurat nå jobber vi sammen med Kongsberg og andre leverandører og samarbeidspartnere for å finne det som kan bli enda bedre løsninger, sier Ege.

Les også

Ny motor

Da kontrakten mellom Hurtigruten og Rolls-Royce ble inngått, ble det opplyst at den omfattet seks skip og opsjon på ytterligere tre.

Hvert skip skulle få to Bergen B36:45L6PG, en nyutviklet LNG-motortype, samt elektrosystemet med tavler, SAVe Cube med integrert batteripakke og nye elektriske maskiner for thrustere og generatorer.

Bergen Engines nye gassmotor B33:45L6PG på 3,6 MW. Hurtigruten skal ha to slike i hvert av hurtigruteskipene som skal trafikkere Kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021.
Bergen B36:45L6PG

Ombyggingen i maskinrommene omfattet også installasjon av to C26:33L6 diesel-generatorer med avgassrensing. Propellene skulle modifiseres for å kunne utnytte det nye motoroppsettet maksimalt.

– Det er ikke gitt at løsningene vi landet på for tre år siden, er det beste alternativet når de tre siste skipene skal inn til oppgradering. Hva vi lander på har vi fortsatt litt tid til å finne ut av. Men vi skal klare kravene i avtalen med staten.

Orientert

Samferdselsdepartementet er orientert om Hurtigrutens delvise stans i investeringer og oppgradering som var planlagt i 2020.

I en epost skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Jonassen at Hurtigruten har forsikret departementet i klima- og budsjettregnskap at miljøkravene i avtalen vil bli overholdt.

– Departementet stiller ingen krav til annengenerasjons biodrivstoff (HVO) i kontrakten, det er kun et forbud mot tungolje. Selskapet opplyser at de vil innfri miljøkravene i avtalen ved innblanding av mer biofuel. Departementet holder fast ved misligholdsbeføyelsene i avtalen hvis kontraktskravene ikke møtes, skriver departementet til TU.

Les også

Kontraktskrav

I henhold til kontrakten mellom Samferdselsdepartementet og Havila, skal manglende innfrielse av maksimale CO2-utslipp straffes med bot på 2.000 kroner per tonn CO2 som overskrider.

Dersom tillatte maksimale CO2-utslipp overskrides over lengre tid, anses det som vesentlig mislighold og gir oppdragsgiver grunnlag for å heve kontrakten.

Dersom det blir forsinkelser i oppstarten, må partene anmode om forlengelse av fristene. Hvis departementet avslår, er boten på 30.000 kroner per dag.

Spesifikke CO2-krav

CO2-kravene i avtalen er delt i to - ett krav for første året, og deretter årlig.

De fordeler seg slik:

Første året:

  • Årlig CO2-utslipp fra tjenesten kan maksimalt utgjøre 173.000 tonn CO2 for den samlede tjenesten fra kontraktens oppstart.
  • Pakke 1: Tre ruter: 47.000 tonn
  • Pakke 2 og 3: Fire ruter: 63.000 tonn

Årene deretter:

  • Årlig CO2-utslipp fra tjenesten kan maksimalt utgjøre 162.000 tonn for den samlede tjenesten i gjennomsnitt i kontraktsperioden.
  • Pakke 1: Tre ruter: 44.000 tonn
  • Pakke 2 og 3: Fire ruter: 59.000 tonn

LNG og metan

LNG-motorer har betydelig mindre utslipp av helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx), svovel (SO2) og partikler. I tillegg er utslipp av CO2 redusert med ca. 20-30 prosent sammenliknet med diesel og tungolje.

På grunn av utslipp av metan, er klimaeffekten av LNG diskutabel. Motorprodusentene hevder at metanslip er i ferd med å forsvinne med bedre utforming av sylindre, sylindertopper og injeksjonssystem. Helse- og lokalmiljø nyter godt av mindre NOx, svovel og partikler.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå