ENERGI

Høy aktivitet til tross for kostnadskutt: Equinor mer enn dobler driftsresultatet

4,8 milliarder dollar før skatt i tredje kvartal.

Equinor mer enn dobler driftsresultatet før skatt i tredje kvartal.
Equinor mer enn dobler driftsresultatet før skatt i tredje kvartal. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Equinor hadde et justert driftsresultat på 4,8 milliarder dollar i tredje kvartal. Konsernsjef Eldar Sætre peker på kostnadskutt som en viktig årsak.

– Vi har oppnådd betydelige kostnadsforbedringer de siste årene og leverer derfor høyere verdiskapning ved høyere priser. Vi vil styrke vår konkurranseposisjon ytterligere gjennom fortsatt sterkt kostnadsfokus. Som følge av kapitaldisiplin og effektiv prosjektgjennomføring, kan vi redusere investeringsprognosene for 2018 til om lag 10 milliarder dollar, sier Sætre i en pressemelding torsdag morgen.

Petroleumsgiganten, som i løpet av året har skiftet navn fra Statoil, økte inntektene betydelig – fra 13,5 milliarder dollar i tredje kvartal i år til snaue 19 milliarder i samme periode i år. Resultat før skatt steg fra 944 millioner dollar til drøye 4,2 milliarder.

Priser og produksjon

Det justerte driftsresultatet i tredje kvartal havnet på 4,8 milliarder dollar, mer enn en dobling fra i fjor. Bunnlinjen viser et resultat etter skatt på 2 milliarder dollar, også det kraftig opp fra 800 millioner dollar i tredje kvartal 2017. Sætre peker dessuten på redusert gjeldsgrad.

– Med god drift og produksjonseffektivitet leverte vi sterke resultater og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi har fortsatt å styrke balansen, og har redusert gjeldsgraden til 25,7 prosent dette kvartalet, sier Sætre.

Høyere pris på både olje og gass, og dessuten høy produksjon, bidro til økningen.

– Justert for nye felt i produksjon og porteføljeendringer, har underliggende drifts- og administrasjonskostnader per fat gått noe opp sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig flere revisjonsstanser og forberedelse for oppstart av nye felt, sier konsernsjefen.

Høy prosjektaktivitet

Sætre leder et selskap han fastslår fremdeles har høy prosjektaktivitet, ikke minst når det gjelder utbyggingsplaner for de neste fasene av Johan Sverdrup og Troll – to felt med høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Equinor kunngjorde i oktober at selskapet vil kjøpe 40 prosent av en egenoperert andel i Rosebank-feltet i Storbritannia, i tillegg til salg av to ikke prioriterte eiendeler i Norge.

– Vi fortsetter også å utvikle porteføljen vår innenfor fornybar energi. Solprosjektet Apodi i Brasil er i rute, og vi leverte den første strømmen til nett fra havvindprosjektet Arkona i Tyskland, sier Sætre.

Ser man på den samlede produksjonen, økte den med 1 prosent til 2,066 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal. Oppstart av nye felt, porteføljeendringer og flere brønner satt i produksjon ses på som hovedårsaken. Produksjonen ble imidlertid delvis motvirket høyt vedlikehold.