Her «vindtunnel-testes» en A320 i lufta med laser

Laser lærer tyskere om fly.

Her «vindtunnel-testes» en A320 i lufta med laser
Slik fungerer teknologien. Ettersom dette er gjort i DLR-hangaren, må vanndråpene påføres manuelt. Bilde: Marek Kruszewski

Bildet over som viser turbulent luft over en flyvinge skulle man kanskje tro var tatt i en vindtunnel.

Men det store A320-flyet er faktisk i lufta og vingen blir belyst med laser for å gjøre strømningene synlig.

Skal fly saktere

Det er det tyske luft- og romfartssenteret (DLR) som står bak prosjektet og som denne måneden har gjennomført flere slike «laserflygninger».

Formålet er å sanke inn enda mer detaljkunnskap om hvordan lufta oppfører seg rundt flyvingene.

Ifølge DLR skal funnene de gjør bidra til å optimalisere vingene slik at passasjerflyene kan gjennomføre innflyginger i lavere hastighet og med mindre støy.

Les også: Vingene på dette flyet kan forandre form i lufta

Størst

Testflyet er et tidligere passasjerfly av typen Airbus A320 som siden 2008 har vært det største medlemmet i DLR-flåten.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt har også helikoptre som blant annet bidrar til å forske på støyreduserende tiltak.

Flyet går under betegnelsen Atra (Advanced technology research aircraft) og forsøkene gjøres i samarbeid med flyprodusenten, altså Airbus.

Den første 3,5 timer lange første natteflygningen fra Braunschweig ble gjennomført 6. januar etter flere ukers forberedelser av flyet.

Laseren er montert bak ett kabinvindu, mens det er to høyhastighetskameraer i hvert sitt vindu på hver side som fanger opp vannkondensen og de minste luftbevegelser.

Les også: Her nødlander flyet med fallskjerm

Dette er det tyske luft- og romfartssenterets testfly Atra - et ombygd Airbus A320.
Dette er det tyske luft- og romfartssenterets testfly Atra - et ombygd Airbus A320. DLR

Particle Image Velocimetry

Laser og luftfart er gjerne lite kompatibelt. Les for eksempel om hvordan såkalte «metamaterialer» nå skal beskytte flygere mot laserangrep.

I dette tilfellet er ikke den grønne laseren med på pøbelstreker, men en bestanddel i teknikken som benyttes for de aerodynamiske analysene.

Den er tatt fram av DLR i Göttingen og heter Particle Image Velocimetry (PIV).

Les også: Airbus lanserer erstatter for gammel Boeing-klassiker

Flygere og forskere om bord i DLR-testflyet Atra må beskytte øynene under laserflygningene.
Flygere og forskere om bord i DLR-testflyet Atra må beskytte øynene under laserflygningene. DLR

Hele vingen

Her studeres strømninger i sanntid med høyhastighetskameraer, men i stedet for å pøse på med syntetiske mikropartikler i strømmen, benyttes vanndråper som er naturlig tilgjengelig ved flytesting.

Les mer om arbeidet med aerodynamikk i Göttingen i denne artikkelen om «miljøebilen» Schlörwagen/Göttingen-egget.

DLR-forskerne påpeker at det fram til nå ikke har vært mulig å måle luftstrømmene rundt hele vingen på et passasjerfly under reelle forhold.

Det ble gjennomført PIV-forsøk på et mindre propelldrevet Do 228-testfly 2009 og 2013, men her ble det montert sensorer på vingeflatene som har den bakdelen at de i seg selv er med og forstyrrer luftstrømmene i motsetning til de nyeste forsøkene der alt av utstyr befinner seg inne i kabinen.

Les også: Et av romstasjonens viktigste instrumenter er norsk

Slik fungerer teknologien. Ettersom dette er gjort i DLR-hangaren, må vanndråpene påføres manuelt.
Slik fungerer teknologien. Ettersom dette er gjort i DLR-hangaren, må vanndråpene påføres manuelt. Marek Kruszewski

Framtidig flydesign

Forskerne lager nå presise 3D-animasjoner av luftstrømmene.

– Målet er å skaffe mer presis kunnskap om hvordan strømmene oppfører seg rundt vinger og vingeklaffer og særlig motorhus ved flygning i lav hastighet, sier Ralf Rudnik som leder Hinva-prosjektet («High Lift Inflight Validation»).

Airbus støtter prosjektet som ledd i sine egne forskningsaktiviteter.

De nye dataene kan gi nyttige bidrag til design av neste generasjon passasjerfly og hvordan vinger og flapssystemer kan utformes for å tillate saktere innflyging.

Les også:

Her kapper de trær med helikoptermontert motorsag

Skrur fra hverandre BMW – selger kunnskapen til Kina

– F-35 er allerede gammeldags