Her fraktes verdens første brudekke som er lasersveiset av roboter

Metoden med lasersveising kan både gjøre norsk industri mer konkurransedyktig og redusere utslipp, ifølge Statens vegvesen.

Her fraktes verdens første brudekke som er lasersveiset av roboter
Fabrikken Prodtex Industris døråpning på 24 meter setter en naturlig øvre grense for hvor brede brudekker de kan produsere. Prodtex AS

I 2020 presenterte Statens vegvesen planene for å teste helt ny teknologi i forbindelse med byggingen av Frønes bru i Åfjord kommune i Trøndelag.