Maritim digitalisering

Her er systemet som gjør skipperen bedre


Kristian Kleiveland og Per Huse fra Rolls-Royce Ship Intelligence med den nyeste digitale tjenesten Health Management. Med sensorer på en rekke typer utstyr, gis et holistisk bilde av skipet eller riggens tilstand.
Kristian Kleiveland og Per Huse fra Rolls-Royce Ship Intelligence med den nyeste digitale tjenesten Health Management. Med sensorer på en rekke typer utstyr, gis et holistisk bilde av skipet eller riggens tilstand. (Rolls-Royce)


Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

TRONDHEIM/HAMBURG: Betegnelsen «Health Management» er resultatet av mange årsverk med utvikling i Rolls-Royces avdeling for Ship Intelligence & Digital Systems. 

Introduksjonene på markedet har imidlertid skjedd over bare et drøyt år.

Kort fortalt skal Rolls-Royce-systemet «Health Management System» hjelpe kaptein, maskinsjef og andre om bord med å ta rette beslutninger. Systemet overvåker utstyr og maskiner, varsler om problemer før de oppstår, hjelper til med å planlegge vedlikehold, og hindrer nedetid.

Leverandør-uavhengig

Systemet skal også bidra til smartere og mer energieffektiv drift av alle typer skip.

Det behøver heller ikke være skip fulle av Rolls-Royce-motorer og annet utstyr.

Bak Health Management-systemet, lurer alle verdens «buzz-words» som maskinlæring, kunstig intelligens, «big data» og digitalisering. Tar vi en dose «digital tvilling» har vi dekket det meste.

Informasjonssamlende sensorer er det som gir liv til Health Management-systemet. Det begynte nokså enkelt med å koble sammen få informasjonsstrømmer.

 Startet helt enkelt

– Vi begynte med et energistyringssystem (energy management) basert på informasjon fra noen få sensorer, forklarer Kristian Kleiveland, salgssjef for Ship Intelligence.

Kristian Kleiveland med et enkelt dashbord for Energy Management til en fiskeskøyte. Kapteinen får blant annet oversikt over drivstoff- og energiforbruk. Foto: Tore Stensvold

På eldre fiskebåter, der å peile drivstofftanken og dele på driftstimer gir svar på drivstofforbruk, er et digitalt system med direkte måling av forbruket et stort framskritt.

I første rekke var det snakk om å koble sensorer fra drivstoffsystem og motorer. Resultatet av det helt enkle grepet var at vi kunne presentere faktisk forbruk så å si i sanntid, vist på en skjerm for kapteinen.

En utvidet versjon viste kapteinen også hvordan han kunne spare drivstoff ved å endre hastighet, trim og ballast, og justere driften på andre måter. Systemet ble presentert på Nor-Fishing i fjor, og var beregnet på enklere fartøy.

På årets Nor-Fishingmesse ble en mer omfattende versjon vist med avansert skjermvisning og mange valgmuligheter.

– Nå har vi bygget ut og utvidet til å omfatte langt flere sensorer plassert på mange komponenter om bord, forklarer Kristian Kleiveland, salgssjef for Ship Intelligence.

Første kontrakt sikret

Det nye og langt mer sofistikerte systemet introduseres på verdens største shippingmesse, SMM i Hamburg denne uka.

Første kontrakt for et komplett Health Management-system er også sikret. Awilco har bestilt ny halvt nedsenkbar rigg. Sensorer på thrustere, generatorer, motorer og annet utstyr settes sammen, og skal gi Awilco og riggsjefen et nytt verktøy.

Anders Paulsen, sjef for FoU i Rolls-Royces Ship Intelligence-avdeling, sier i en pressemelding at Health Management ved å samle informasjon fra mer enn en og en komponent om bord, gir skips- eller riggeier mye og mer verdifull informasjon,

– Vi tilbyr et holistisk bilde av hele fartøyet, sier Paulsen.

Rederiet får skipsdata i sanntid

For brukeren blir all informasjon tilgjengelig via en stor skjerm med et dashbord. Lag på lag med informasjon er tilgjengelig med noen fingerbevegelser.

For Rolls-Royce har det vært en prosess med å bygge på eksisterende kunnskap og sette det sammen, koble sensordata med maskinlæring og mye annet.

Dataene er ikke bare tilgjengelig for kaptein og mannskap om bord, men sendes nesten i sanntid til rederikontoret i land.

Dataene behandles i en server om bord, komprimeres, krypteres og overføres til land over internett, ca. 15 minutter senere.

– Det skjer uten at mannskapet mister internett, sier Kleiveland.

Ny info gir aha-opplevelser

Han forteller at rederiene som har tatt de tidlige versjonene i bruk, har fått svært gode resultater.

– Tilgangen til mye ny informasjon om driften, gir mange aha-opplevelser. Vi får mange tilbakemeldinger om at kapteiner har gjort små og store bruksendringer og fått mye igjen veldig kjapt, sier Kleiveland.

I ett tilfelle rapportere et rederi om 30 prosent ulikt drivstofforbruk på to identiske fiskebåter.

– Har ikke mannskapet fokus på driftsmåte og energiforbruk, renner pengene ut av vinduet sier Kleiveland.

Ikke alle systemer og utstyr om bord på skip har sensorer som lagrer data med riktig tidsstempling.

– Nye sensorer må monteres på en del utstyr og noe utstyr har ikke sensorer i det hele tatt, påpeker han.

Avslørte ytelsesmysterium

En del kapteiner var skeptiske til å begynne med. De følte seg overvåket, men ble fort klar over gevinsten.

Rolls-Royce Engines i Bergen. Health Management-systemet kan kobles til motorer fra alle andre leverandører også. Bilde: Tore Stensvold

Kleiveland forteller også om et rederi med identiske skip, motorer og propeller, men med en prosent forskjell i ytelser. Ved nærmere analyser av dataene, viste det seg at det var en komponent fra en tredjepartsleverandør som spilte inn.

– Uten tilgang til data fra en rekke sensorer og systematikk i analyse, ville det ikke vært mulig å finne og rette feilen, sier Kleiveland.

Rolls-Royce har levert om lag 50 systemer av de enklere varianter og 20 mer avanserte energistyringssystemer. Rolls-Royce har store forventninger til den nye omfattende Health Management-pakken.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå