Havfarmen har blitt 11.000 tonn tyngre enn planlagt

– Vi burde planlagt prosjektet bedre, sier direktør.

Havfarmen har blitt 11.000 tonn tyngre enn planlagt
Havfarmen bygges i tre deler. Bildet er av en av de tre delene på verftet i Kina. Foto: Nordlaks

Havfarm 1 er en ny type oppdrettsmerd som skal tåle mer naturkrefter enn tradisjonelle merder. Den gigantiske merden skulle i utgangspunktet veie 22.000 tonn, men vekten har blitt 33.000 tonn etter at kontrakten med verftet i Kina ble signert.

– Stålvekta har økt med 11.000 tonn fra kontrakten om bygging ble skrevet, og det er der vi har hatt størst utfordringer i prosjektet. Vi burde gjort en grundigere jobb med prosjekteringen før vi startet, sier Inge Berg, gründer og direktør for strategi, utvikling og prosjektledelse i oppdrettsselskapet Nordlaks, til TU.

Til sammenligning veier Eiffeltårnet om lag 10.000 tonn. Konsekvensen av at det brukes mer stål enn planlagt er at prosjektet blir dyrere enn først antatt, men Berg vil ikke si hvor mye dyrere merden blir.

Les også

Dyre skjørt

Hovedårsaken til at konstruksjonen blir tyngre enn den var på tegnebrettet er at luseskjørtene, skillene i de øverste vannlagene som skal hindre at lakselus kommer seg inn i merdene, måtte motstå større krefter enn først antatt. Dermed måtte det mer stål til. 

Utover at prisen øker får ikke 11.000 tonn fra eller til store konsekvenser.

To offshoreskip festet ankrene til Havfarmen tidligere i sommer. Foto: Einar Walderhaug

– Nei, konstruksjonen blir bare sterkere. Vi burde planlagt prosjektet bedre, men det har vi tatt hensyn til i den neste havfarmen. I den skal vi ikke få samme problem, sier Berg.

Neste havfarm, Havfarm 2, er ikke under bygging ennå, og Nordlaks har ikke fått klarert området den skal ligge i. Mens Havfarm 1 skal ligge fortøyd på en fast plass utenfor Vesterålen, skal Havfarm 2 være en mobil enhet med dynamisk posisjonering som skal kunne flyttes til havs eller kystnært, alt etter hva været tillater.

Inge Berg, gründer og direktør for strategi, utvikling og prosjektledelse i oppdrettsselskapet Nordlaks. Foto: Arne Fenstad

21 tillatelser

Konseptet er en del av myndighetenes utviklingstillatelser, som er havbrukstillatelser Fiskeridirektoratet deler ut til konsepter som kan løse problemer som lakselus eller å ta i bruk nye sjøarealer. 

Hittil er det delt ut 77,41 utviklingstillatelser, og Nordlaks har fått 21 av dem. Det er mer enn dobbelt så mange tillatelser som NRS, som har fått nest flest. 

Utviklingstillatelsene deles ut gratis, men kan gjøres om til kommersielle tillatelser etter noen år mot et vederlag på 10 millioner kroner. En kommersiell konsesjon er verdt minst 152 millioner kroner, ifølge Fiskeridirektoratet. 

Ble 100 mill. dyrere

Havfarmen er heller ikke det eneste prosjektet som har blitt dyrere mens det har ligget på tegnebrettet. I juli ble det klart at Måsøval fikk fire tillatelser til å utvikle konseptet Aqua Semi. I søknaden fra 2017 skulle anlegget koste om lag 450 millioner kroner. Etter behandlingen av søknaden i år, steg kostnaden til 560 millioner kroner. Hovedforklaringen var at stålprisene har økt med over 18 prosent de siste årene. Fiskeridirektoratet vurderte likevel at investeringen kunne forsvares.

Bygges i Kina

NSK Ship Design  har designet Havfarmen og har også oppdraget med å designe neste versjon. Verftet CIMC Raffles i Yantai i Kina har fått oppdraget med byggingen. 

Kontrakten om byggingen ble inngått 13. februar i fjor, som var et heldig tidspunkt med tanke på at stålprisen har økt i ettertid, sa prosjektleder i NSK Ship design Torgeir Torgersen til TU i fjor.

– Stålprisen har gått opp etter handelskrigen mellom USA og Kina, men kontrakten ble inngått februar i år, som var før dette begynte. Kontrakten er også låst med hensyn til stålpriser. Sånn sett var det et heldig tidspunkt å inngå kontrakt. Det ville blitt dyrere om vi skulle inngått kontrakt nå, sa Torgersen.

Les også