LUFTFART

Har funnet en sentral del fra Turøy-helikopteret

Holderen for giret som utløste ulykken har vært savnet i ti måneder.

Holderen til de åtte planetgearene. Indre lagerbane til planetgearet som feilet sitter fortsatt igjen til høyre på bildet.
Holderen til de åtte planetgearene. Indre lagerbane til planetgearet som feilet sitter fortsatt igjen til høyre på bildet. Bilde: SHT

Ti måneder etter helikopterulykken ved Turøy som kostet 13 liv, har havarikommisjonen fått tak i en av de sentrale delene som har vært savnet.

Delen det er snakk om er holderen for de åtte andretrinns planetgirene, hvorav det ene gikk til brudd og var den utløsende årsaken til ulykken.

Delen ble funnet av Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole torsdag 23. februar, melder Statens havarikommisjon for transport (SHT) i en melding onsdag ettermiddag.

Styrker tidligere hypoteser

Allerede i fjor sommer kunne SHT fortelle hvorfor hovedrotoren forsvant og at EC225 Super Puma-helikopteret havarerte: Den uløsende årsaken til ulykken var et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgirene i hovedgirboksen (MGB).

Delen, som holdt planetgearet hvor utmattingssprekken oppsto («epicyclic gear 2nd stage planet carrier»), ble funnet i sjøen mellom stedet hvor hovedrotoren separerte fra helikopteret og havaristedet.

Komponenten er sentral i undersøkelsen, uten at det dermed er slik at den vil fortelle havariinspektørene noe de ikke visste fra før:

– Ikke slik vi ser det nå. Men delen kan være med på å styrke eller eventuelt justere noe på de hypotesene vi hadde fra før, sier avdelingsleder Kåre Halvorsen til Teknisk Ukeblad.

Et eksempel på det er meget tydelig på bildet av delen: Den ene innreisen som står igjen, er ikke overraskende den som tilhører giret som gikk til brudd.

Delen ble funnet av Forsvaret, uten bruk av den nyutviklede magnetsleden som har funnet mange andre komponenter, og som Teknisk Ukeblad omtalte i denne artikkelen nå i februar. 

Nytt hastepåbud forrige helg

Det er nylig gjort flere funn i forbindelse med Turøy-ulykken. Som Teknisk Ukeblad omtalte i forrige uke, sendte europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) ut et nytt luftdyktighetspåbud som sier at alle som fortsatt flyr de nyeste Super Puma-helikoptrene snarest må vaske hovedgirboksens oljekjøler og lete etter metallpartikler.

Bakgrunnen var at helikopterprodusenten Airbus Helicopters har funnet et slikt partikkel i oljekjøleren som var montert på helikopteret som havarerte ved Turøy 29. april i fjor.

Både i Norge og Storbritannia har EC225LP og AS332L2 Super Puma fortsatt flygeforbud.

Easa og Airbus mener sikkerheten er ivaretatt ved daglig sjekk av hovedgirboksen og dens magnetplugger og oljefilter for å se etter metallfragmenter og tegn på såkalt sponing eller avskalling.

I tillegg benyttes det nå kun tannhjul med en bestemt type lager som skal ha størst toleranse og driftssikkerhet. Planetgirene er konstruert slik at de fungerer som gir på utsiden, samtidig som de utgjør ytre lagerbane for et sfærisk rullelager på innsiden (se illustrasjon).

Det er altså en fortsettelse av dette regimet som nå innføres med en éngangssjekk av oljekjøleren.

– Denne nye inspeksjonen bidrar til å ytterligere forbedre føre-var-tiltakene som allerede er på plass for å sikre dagens EC225/AS332L2-operasjoner, heter det i en melding fra Airbus Helicopters.

Fortsatt 2009-ulykke i fokus

I en statusoppdatering 2. februar forteller SHT at de for tida konsentrerer seg mest om sertifiseringen av hovedgirboksen og «robustheten til tidligere og nåværende konstruksjonskrav».

Dette inkluderer oppfølging av sikkerhetstilrådingene gitt av den engelske havarikommisjonen i forbindelse med den såkalte G-REDL-ulykken som har klare likhetstrekk

Alle 16 om bord omkom da et AS332L2 Super Puma havarerte 1. april 2009. Helikopteret fra Bond Offshore Helicopters var på vei fra plattformen Miller på britisk sokkel til Aberdeen da det styrtet i sjøen 11 nautiske mil nordøst for Peterhead i Skottland.

Akkurat som på Turøy-helikopteret løsnet hele hovedrotoren. Og også her konkluderte undersøkelsen med at ulykken var et resultat av et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgirene.