OLJE OG GASS

Gammel brønn kan stenge Heimdal-feltet

En produksjonsbrønn fra 1993 gir Statoil problemer.

SLITER MED SIKKERHETEN: Brønn A12 på Heimdal-feltet har ikke god nok sementering, og Statoil må kontinuerlig overvåke trykket i brønnen. Foto: Statoil
SLITER MED SIKKERHETEN: Brønn A12 på Heimdal-feltet har ikke god nok sementering, og Statoil må kontinuerlig overvåke trykket i brønnen. Foto: Statoil
14. nov. 2012 - 07:24

HEIMDAL

  • Heimdalplattformen i nordlige Nordsjøen var den første fagverksplattformen på norsk sokkel da den startet produksjonen 13. desember 1985.
  • Produksjonen av gass og kondensat var stabil fram til toppåret 1996, før den falt markant.
  • Senere ble det installert en stigerørsplattform, Heimdal Riser, ved siden av hovedplattformen.
  • Samtidig ble Heimdal knyttet til gassrørledningen fra Friggfeltet til St. Fergus i Storbritannia som fikk navnet Vesterled.
  • På stigerørsplattformen mottas gass fra Huldra, Vale og Byggve/Skirne for prosessering og videre eksport.
  • Oseberg sender gassen sin for videre eksport via stigerørsplattformen.
  • Grane importerer gass for injeksjonsformål i en egen rørledning som går fra stigerørsplattformen til Grane.
  • Heimdal skal gjennomgå omfattende oppgradering, da det er besluttet at blant annet Valemon-feltet skal produsere inn mot Heimdal-plattformen.

Statoil har hatt en rekke problemer på Heimdal-feltet det siste året.

Problemet er en gammel produksjonsbrønn, kalt A12, som ikke har god nok sementering over reservoaret. Ifølge dokumenter fra Statoil ble brønnen aldri komplettert, eller ferdigstilt, fordi den ikke kunne levere den produktiviteten som var forventet.

For å ha kontroll over den 19 år gamle brønnen har Statoil valgt å holde et visst trykk i brønnen slik at de kan overvåke eventuelle endringer.

Dersom trykket stiger utover definerte grenser, vil Heimdal-plattformen stenges ned umiddelbart.

Les også: Eksploderende glass sparer Statoil for millioner

Egen beredskap

– Beredskapsorganisasjonen, inkludert brønnkontrollkompetanse, vil bli mobilisert umiddelbart dersom trykket skulle stige utover definerte grenser. Plattformen vil da stenges ned, skriver Statoil i et møtereferat fra et møte med Petroleumstilsynet (Ptil).

Statoil har også laget et eget beredskapsdokument for brønn A12, som et tillegg til øvrig beredskapsdokumentasjon. Brønnen er klassifisert til å være i såkalt rød status, som er den mest alvorlige sikkerhetsgraden.

Likevel vurderer selskapet risikoen i brønn A12 som akseptabel, skriver de i møtereferatet.

– Brønnen er og har vært stabil. Det er ingen indikasjoner på lekkasje, skriver Statoil.

Teknisk Ukeblad Usikre brønner stenger Heimdal at Statoil måtte stenge ned gassproduksjonen fra Heimdal-feltet på grunn av usikkerhet rundt brønnintegriteten på feltet. Det ble da avdekket forhold som gjorde at selskapet satte i gang en grundig evaluering av brønnene.

Les også: Stor fare for lekkasje fra forlatte oljebrønner

Gasslekkasje i mai

Den 26. mai i år oppstod Gransker gasslekkasje på Heimdal på Heimdalfeltet i forbindelse med testing på bore-, produksjons- og boliginnretningen på feltet.

I granskningsrapporten konkluderer Ptil med at hele 14 sikkerhetsbarrierer sviktet, og 3500 kilo naturgass lakk ut. Deler av platformen var innhyllet i eksplosiv gass.

– Våre analyser viser at det totale risikobildet for Heimdal er forsvarlig. Ptil er informert om dette, sier informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skauby.

Ettersom Heimdal-feltet kun har små reserver igjen, skal alle brønnene som er boret på feltet permanent plugges i perioden 2014- 2016. Ifølge Statoil er brønnene utgått på levetid.

Brønn A12 skal prioriteres når pluggingen starter.

– Vi har i øyeblikket et kvalifiseringsprogram for å restarte brønn A02, noe som optimalisere uttaket av de gjenværende reservene i en toårsperiode før plugging, sier Skauby.

Les også: Industriroboter skal revolusjonere oljebransjen

Ptil har ikke konkludert

Det er nå installert automatisk trykkovervåkning på alle ringrom med alarmgrenser i brønn A12. Brønnen skal også inspiseres regelmessig, og ringromtrykk gjennomgås månedlig med brønnintegritet.

– Det er ikke observert svekkelser i brønnens barrierer siden komplettering i 1993. Med andre ord, er det ingen kontakt med hydrokarboner fra reservoaret til plattformen, sier Skauby.

Ptil sier til Teknisk Ukeblad at de fortsatt jobber med å følge opp saken om de usikre brønnene på Heimdal, og at de ikke har konkludert med om det trengs umiddelbare aksjoner.

Fikk du med deg disse sakene?

Advarer om rompetroll i evakueringsinstrukser

Disse riggene gikk det galt med  

Én prosent økt utvinning her tilsvarer et middels norsk oljefelt

– Vi trenger 1000 nye brønner

11 av 12 helikopterulykker i Nordsjøen skjedde i britisk sektor  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.