BYGG

Frykter nye byggregler blir drepen for biovarme

Regjeringen vil droppe krav til energiforsyning.

Arne Fredrik Låkne i Rambøl mener ambisjonsnivået i de nye byggereglene som er foreslått er for lave, og kan gi negative konsekvenser for energiforsyningen i nybygg.
Arne Fredrik Låkne i Rambøl mener ambisjonsnivået i de nye byggereglene som er foreslått er for lave, og kan gi negative konsekvenser for energiforsyningen i nybygg. Bilde: Colourbox
20. mai 2015 - 12:21

Byggteknisk forskrift

  • Forskrift om tekniske krav til byggverk som trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.
  • Forskriften tar for seg tekniske krav til selve bygget, til dokumentasjon, tomtutnyttelse, naturpåkjenning, uteareal, installasjoner og løfteinnretninger.
  • Dagens tekniske forskrift er fra 2010, og forkortes vanligvis til TEK10.
  • I år vil det komme en revidert TEK, TEK15, med nye krav til energi.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK) kan være ødeleggende for deler av varmebransjen, ifølge Rambøll.

Selskapet, som sammen med Link Arkitektur, har gitt konkrete anbefalinger til Direktoratet for byggkvalitet, som har utarbeidet den nye forskriften, er skuffet over ambisjonsnivået i det endelige regelforslaget.

Dropper krav til energiforsyning

– Regjeringens forslag er i stor grad i tråd med det mest moderate alternativet fra Rambøll og Link, sier Arne Fredrik Lånke i Rambøll, som var prosjektleder for utredningen.

Han understreker at det er positivt at forslag til nye energikrav for nye bygg nå er lagt frem, men peker på at deler av forslaget kan ha uheldige konsekvenser for energisystemet som helhet.

Regjeringen foreslår nemlig å fjerne kravet om at deler av oppvarmingen skal dekkes av annet enn fossil energi og elektrisitet.

– Regjeringen velger å stramme inn på kravene til bygningskroppen, og krever pipe i småhus og vannbåren varme eller tilsvarende i større bygg, men dropper helt å stille krav til energiforsyningen. Virkningen av dette vil opplagt være en mer ensidig satsing på elektrisitet til oppvarming og derfor lav grad av variasjon i energiforsyningsløsninger, noe som er uheldig, sier Lånke.

Les også: Skal forsyne prestisje-bygget med unik strømløsning

Negativ utvikling

Lånke frykter at det nye forslaget vil bidra til en negativ utvikling for løsninger som varmepumper, ved, annen bioenergi og fjernvarme fra ulike kilder.

– I svært kalde perioder med høyt forbruk, og ikke minst i år med lite nedbør er det viktig at en del bygg kan varmes med noe annet enn elektrisitet. Da hjelper det ikke å ha både pipe og vannbåren varme. Det er ikke mulig for folk å løpe og kjøpe seg ovn eller biokjel på dagen. Den foreslåtte løsningen betyr derfor at kraftsystemet må dimensjoneres for å dekke det meste av varmebehovet, sier han.

Låkne understreker likevel at bruken av elektrisk varme ikke nødvendigvis er negativ.

– I perioder framover vil vi ha tilgang på mye rimelig og fornybar el i Norge, og da er det gunstig å kunne bruke dette, også til oppvarming og varmt tappevann, sier han.

Les også: Nå produserer denne gamle fisketråleren strøm

Trenger hjelp fra myndighetene

Låkne er ikke alene om å reagere på regjeringens forslag til regelendringer.

– Det er meget beklagelig at de vil fjerne kravet til annen oppvarming enn fossilt og elektrisk, sier Jan Egil Tillereggen fra Klæbu Biovarme AS.

Han sier varmeproduksjon basert på lokalt overskuddsvirke fra skogen har blitt en ganske utbredt modell.

– Men for å øke utbredelsen av denne type oppvarming må myndigheter på alle nivåer vil bidra til å legge til rette for videre satsing. Det gjør de ikke dersom de fjerner dette kravet, sier han.

Les også: Her lager de diesel av CO2 og vann. Slik gjør de det

Lite ambisiøst

Forslaget som foreligger representerer betydelig strengere krav til nye bygg, men er samtidig på linje med den enkleste og minst ambisiøse tilnærmingen av de to alternativene som ble utredet av Rambøll.

– Vi ga anbefalinger som var mer framtidsrettede, med høyere ambisjonsnivå, tettere opp til det vi mener er passivhusnivå, men med en høyere grad av valgfrihet som ville gjøre det mer kostnadseffektivt for utbyggerne å tilfredsstille kravet, sier Lånke.

Direktoratet for byggkvalitet ønsker ikke å kommentere verken ambisjonsnivå eller enkeltdeler av de nye energikravene.

– Vi har fått veldig mange høringsuttalelser og vil nå begynne å vurdere de. Før dette er gjort ønsker vi ikke å kommentere enkeltutspill, sier kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen.

Les også: Japanerne skriker etter ren energi - nå vil de hente den fra Finnmark

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.