Framtidskontrakt for Rambøll

Produksjonsskipet Nexus FPSO: Lagerkapasitet: 950.000 fat (150.000 m3) Intil 10.000 tonn dekksvekt Produksjonskapasitet 80.000 fat/døgn 1,5 millioner Sm3 gass (reinjeseres) Bolig: 80 personer APL STP 5000 dreieskive: 15 stigerør eller kontrollkabler. Klasseselskap: DnV (Bilde: NEXUS)
TRENGER FLERE:Ingeniørerne i Stålavdelinger må ha flere kolleger for å kunne gjennomføre Nexus-prosjektet. Fra venstre: Tor Heggem, Svein Erik Jacobsen, Odd Kr. Hagen, Johan Skallevold, Carl Gotaas, Andreas Hatlo, Peter Bergmann, Leif Eriksen (Bilde: Anders J. Steensen)
  • Arbeidsliv

Sandefjord: Det er første gang Rambøll Future har fått en så omfattende oppdrag.

- Vi trenger inntil 40 nye medarbeidere, sier daglig leder Andreas Hatlo.

Tidligere har Rambøll Future hatt deloppgaver i forbindelse med gjennomføringen av offshoreprosjekter. Senest til Sevan Marine i forbindelse med utbyggingen av SP 300 Piranama plattformen.

– Nå skal vi spesifisere og konstruere hele produksjonsdekket til et nytt flytende produksjons-, lager- og offshore lasteskip, FPSO. Oppdraget omfatter alle fagdispliner, forteller prosjektleder Peter Bergmann.

Både skipet og produksjonsutstyret for oljen skal bygges av Samsung i Korea, som også skal stå for innkjøpene. – Rundt ti personer fra Samsung kommer til Norge for å delta i prosjektteamet.

Det er svært viktig med en nær kontakt mellom de som utfører ingeniørtjenester og de som foretar innkjøpene, sier Hatlo.12 på topp

Rambøll Future skal arbeide med et forstudie frem til månedsskiftet september oketber, og da over i detaljfasen av prosjektet.

Under forprosjekteringer regner Bergmann med at behovet er rundt 70 personer, mens det frem til neste sommer vil være rundt 120 personer med på å prosjektere produksjonsdekket.

– Vi ser for oss at dette er første steget inn i et bredere produktspekter for oss. Dette styrker ingeniørkompetansen og offshoreklyngen her i Vestfold, slår Hatlo fast.

Totalt kan inn til 40 personer bli ansatt for å kunne gjennomføre prosjektet som forutsatt. Hatlo anser at det ikke er alt for vanskelig å hente inn nødvendig kapasitet.

– Vestfold er et attraktivt boområde. Mange av de som har flyttet til Oslo eller Vestlandet ønsker å komme tilbake. Det ser vi av søkermassen til stillingene vi nylig hadde utlyst.Nær 4 milliarder kroner

– Vi har samarbeidet med Rambøll siden nyttår. Vi kjenner selskapet gjennom arbeid de har utført for APL tidligere. Vi var også i kontakt med andre mulige samarbeidspartnere, forteller administrerende direktør Anders Holm i Nexus.

Det er dette selskapet som skal eie og drive produksjonsskipet. Nexus har sitt utspring fra APL i Arendal. Skipet bygges fordi det er ventet et stort behov for produksjonskapasitet til havs de kommende år. Nexus avtale med Samsung innebærer en opsjon på et skip til.

Kostnadene for skipet er beregnet til 3,9 milliarder kroner. Av dette er rundt 800 milioner kroner hentet inn i form av aksjekapital.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå