IT

– For lite forskning på IT

1 av 5 forskningskroner går til IT, men det er ikke nok.

ØKER: Regjeringen har lagt frem en tiårs strategi for økt forskning og utvikling på it for vekst og utvikling.
ØKER: Regjeringen har lagt frem en tiårs strategi for økt forskning og utvikling på it for vekst og utvikling. Bilde: Sintef

Med Fornyingsdepartementet i spissen har flere departementer samarbeidet om en ny strategi for it-forskning.

Den skal gjelde i ti år frem til 2022 og lanseres onsdag denne uken.

Motivet er at Norge skal utnytte informasjonsteknologi til vekst og verdiskaping, slik det legges opp til i hovedstrategien Digital Agenda for Norge.

Tre ting

For å gå den veien, peker strategien på tre satsingsområder:

  • Forskning og utvikling på it med høy internasjonal kvalitet

Det skal oppnås blant annet med grunnforskning og tett internasjonal samarbeid.

  • Næringsutvikling og verdiskaping

Det skal oppnås gjennom forskning og utvikling på it på områder som næringslivet trenger det - både i dagerns bilde og for nye fremvoksende næringer. Det handler også om å legge til rette for mer it-forskning i næringslivet selv.

  • Viktige samfunnsutfordringer

Dette handler om informasjonssikkerhet, offentlig sektor, infrastruktur samt helse- og omsorgsteknologi.

Les også: IT-bransjen raser mot myndighetenes brutte bredbåndsløfter

På tvers

Strategien er utarbeidet i samarbeid mellom flere parter: Fornyingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet samt Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg er det hentet inn råd fra berørte parter, som Forskningsrådet.

Det brukes mye penger på it-forskning. Ifølge strategidokumentet gikk det med 10,4 milliarder kroner i 2011.

Det er rundt 20 prosent av den samlede innsatsen på forskning og utvikling her i landet.

Og da er det i hovedsak ikke snakk om offentlige midler: Næringslivet står for 80 prosent av innsatsen.

Så du denne? Grafén kan gi 100 ganger raskere internett

Ingen penger

Dette er likevel ikke nok. Innenfor it må innsasten økes for at Norge skal styrke seg og hevde seg.

Men det følger ingen penger med regjeringens satsing:

- Prioritering mellom ulike tiltak må vurderast fortløpande, og vil gå fram av dei årlege budsjettframleggingane frå regjeringa, heter det i forskningsstrategien.

Derimot legges det opp til penger fra Europa ved at Norge skal være fullverdig medlem i EUs nye rammeprogram Horisont 2020.

- Det innebærer betydelige bevilgninger til forskning, skriver FAD i en pressemelding.

Misnøye

It-bransjen er mildt sagt misfornøyd med den nye nasjonale strategien.

- Vi er ikke imponert over regjeringens ambisjonsnivå og finner lite nytt, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

Han beskriver denne forskningen i dag som underfinansiert og underprioritert.

- Men det er ingen signaler i den nye strategien om en offensiv satsing for å styrke rekruttering og vekst. IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke legger midler på bordet for å øke FoU-aktivitetene, sier Syversen.

15 departementer ihar signert dokumentet.

- Da hadde vi forventet en mer slagkraftig strategi som løfter Norge inn i verdenseliten. Dette kan fort bli noe tannløst, ifølge Syversen.

Les også:

Byttet hjernen i nødnettet  

Ny MR-metode gir raskere svar

Kraftbransjen stoler ikke på moderne IT  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.