For første gang er snittkarakteren i matte under 3

Årets matteeksamen er den svakeste noensinne.

For første gang er snittkarakteren i matte under 3
Årets kull med tiendeklassinger presterte dårligere på matteeksamen enn noe kull før dem. Snittkarakteren ble på magre 2,9. Bilde: Colourbox

Avgangselevene i 10. klasse har aldri gått ut med en dårligere snittkarakter i matematikk enn i vår, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Karaktersnittet er på 2,9 ved eksamen i matematikk i 10. klasse, og det er første gang snittet ligger nede på 2-tallet, skriver VG.

Bekymret

Også på videregående får mange elever karakteren 1 eller 2.

– De svake eksamensresultatene i matematikk bekymrer oss. Vi vet også fra internasjonale undersøkelser at norske elever ikke presterer veldig høyt i matte, sier avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

Les også: OECD-rapport: – Unge nordmenn er for dårlige på teknologi

Realfagskommuner

Hun opplyser at det er iverksatt flere satsinger for å øke kompetansen til elever og lærere. En av satsingene er såkalte realfagskommuner, hvor 34 kommuner har forpliktet seg til å arbeide for å forbedre barns kompetanse i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet, som kom forrige uke, viste at det kun var små endringer i eksamenskarakterene for grunnskolen og videregående opplæring sammenlignet med i fjor.

Les også: Verdens beste skolesystem bruker norsk utdanningsteknologi