KARRIERE

Flere oljeingeniører finner jobb i annen industri

Tekna håper den verste nedbemanningen er over.

Mange fra oljenæringen forsvinner over i annen industri, viser Tekna-undersøkelse. Her fra Goliat-plattformen.
Mange fra oljenæringen forsvinner over i annen industri, viser Tekna-undersøkelse. Her fra Goliat-plattformen. Bilde: Eirik Helland Urke
Marius ValleMarius ValleJournalist
19. aug. 2016 - 10:26

Under Arendalsuka onsdag la Tekna frem en undersøkelse om situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet. 

Den viser at situasjonen for de som jobber i olje- og gassbransjen har forverret seg betraktelig det siste året, ifølge Tekna.

Den er basert på en undersøkelse gjennomført blant deres medlemmer i mai, og tar for seg situasjonen for de med høy utdannelse i petroleumsnæringene, og altså ikke fagarbeidere.

Fra vondt til verre: Ny topp i arbeidsledigheten for ingeniører

Etterspurt kompetanse

Tekna-rapporten viser at mange av de med høy utdannelse og erfaring fra olje og gass, har kompetanse andre bransjer etterspør. 

Teknas undersøkelse viser at de som ser etter ny jobb, ser etter jobb innen samferdsel, bygg og anlegg, elektrisitet, og vann og avløp.

Ifølge Teknas mobilitetstall, er det disse sektorene som i størst grad har tatt imot de med olje- og gasskompetanse de siste årene.

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, tror det er stor usikkerhet i oljebransjen.
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, tror det er stor usikkerhet i oljebransjen. Foto: Stein Jarle Olsen

Hele 95 prosent av de spurte svarte at de tror det er vanskelig å få seg ny jobb i oljebransjen.

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, sier at det i tillegg er så mange som en tredel av de som i dag jobber i bransjen som vurderer å bytte jobb.

– Det tyder på at det fortsatt er stor usikkerhet om hva som venter rundt neste sving. Men nå begynner vi å se litt mobilitet. Det er fortsatt relativt små tall, men vi ser at de går til annen industri, samferdsel og infrastruktur, bygg og anlegg, elektrisitet, vann og avløp, i tillegg til at ganske mange går til forskning, sier Randeberg.

Hun påpeker også at Tekna Egen bedrift ser en økning i medlemstallet. Det tror hun kan tyde på at mange er interessert i å starte egen virksomhet.

Speiler SSB-funn

Tekna-rapporten bekrefter en del funn SSB tidligere har publisert.

Av de som mistet jobben i olje- og gassnæringen i første halvår 2015, og var uten jobb i andre halvår 2015, hadde 42 prosent fått ny jobb i mars 2016, ifølge SSB-tall publisert i juni.

SSB-statistikken viser at disse hadde gått over i et bredt spekter av andre næringer. Likevel var det industri, teknisk konsulentvirksomhet og bygg og anlegg som stakk seg ut. 

Mange har besatt stillinger i teknisk etat i kommunene, og i statlige samferdselsetater hvor ingeniørkompetanse er etterspurt.

Omtrent åtte prosent hadde fått ny jobb i petroleumsnæringen.

Mange ledige

5,6 prosent av 1455 respondenter i Tekna-undersøkelsen oppgir at de ikke er i jobb. 4,9 prosent hadde på tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført fått varsel om permittering. 

90 prosent svarte at de var i jobb, inkludert 1,6 prosent som oppgir at de er i en midlertidig stilling. 

Av de som er ledige, viser Tekna-undersøkelsen at 15 prosent har vært uten jobb i over ett år. 

To av tre av de som svarte at de ikke var i jobb, oppgir oppsigelse som grunn. Drøyt 10 prosent oppgir å være permittert.

Det er en økning på 30 prosentpoeng sammenlignet med forrige halvår.

Overraskende få interessert i videreutdanning

Undersøkelsen viser at under en tredel av de som mistet jobben er interessert i å ta mer utdannelse for å heve sin kompetanse. Randeberg er overrasket over at det er så få, og sier at dette er noe Tekna ønsker å finne ut av.

– Det kan være fordi det finnes mange hindringer for å gjøre det. Tekna har vært opptatt av muligheten for å ta utdanning som gjør det lettere å skifte bransjen, og pedagogikk slik at det er mulig å jobbe i skolen. 

– Men man ser at universitetene tilpasser seg det som skjer i markedet, og oppretter etter- og videreutdanningskurs som er veldig relevant faglig sett, men som koster flere titusen kroner. Det har ikke en arbeidsledig mulighet til å betale, sier Randeberg.

Det er fortsatt mye som bør tilrettelegges innenfor etter- og videreutdanning fra myndighetenes side, mener hun.

Mange tror på nye muligheter i andre markeder

Mange av de spurte tror at virksomheten de jobber i kommer til å vokse i andre markeder enn olje og gass.

Under ti prosent av de som jobber i oljeselskaper svarer imidlertid at de tror selskapet de jobber i er på vei inn i nye bransjer.

For alle respondenter svarte 11 prosent dette i mai i fjor, mens det økte til 18 prosent i år. De fleste som svarer dette jobber innen leverandørbransjen.

– Nå ser vi nesten en dobling. En av fire bedrifter i leverandørindustrien vurderer nå å gå inn i nye markeder. Det tyder på at vi er i ferd med å få en teknologioverføring til andre bransjer. Det er et lys i enden av tunnelen.

Ønsker mer teknologioverføring

Repondentene i Teknas undersøkelse svarte også på hva de mener myndighetene bør gjøre med den økende ledigheten innen olje og gass.

Av fem forhåndsdefinerte tiltak, var alternativet «annet» mest valgt. Her stikker forskning seg ut, noe Tekna tar som et tegn på at dette er noe medlemmene er opptatt av dette. 

Av de andre valgene, mener de fleste at myndighetene bør styrke teknologioverføringen fra olje og gass til andre sektorer.

Her kan myndighetene i større grad legge til rette for en slik overgang, tror Randeberg.

Hun trekker frem Teknas Transferit-initiativ, som ble realisert som en pilot fra forskningsrådet, med en bevilgning i statsbudsjettet som et eksempel på slik teknologioverføring.

– Nå brer idéen om seg, med samarbeid på tvers av næringsklynger, for eksempel har subsea-klyngen Subsea Valley innledet samarbeid med Oslo Medtech. Man får den typen samarbeid på tvers, som er veldig positivt. Vi er nødt til å komme bort fra silo-tenking, hvor man er veldig opptatt av bransje og fagfelt, til å få mer sammensmelting.

Hun nevner også Toppindustrisenteret, som hun er spent på hva vil inneholde. Men hun er opptatt av at dette må fylles med riktig innhold, og er spent på hva de har tenkt å gjøre.

Dramatisk situasjon

 – Er resultatene av undersøkelsen som ventet?

– Jeg tror vi kan si ja og nei. Det er jo en dramatisk situasjon i denne bransjen. Legger vi sammen de som er oppsagt med de som er permittert, har vi en ledighet på nesten 10 prosent. Det er høyt.

Alt er likevel ikke helmørkt, mener Randeberg.

– Det som kanskje er litt positivt er at tallet på de som tror at det kommer en stor omorganisering er redusert. Basert på det så kan vi håpe at vi er over toppen, og at det er mest småkorreksjoner igjen. Men vi kan aldri være sikker på at det ikke kommer en ny bølge.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.