KARRIERE

Flere får bli undervannsteknologer

NYTT: Mary Ann Lundteigen peker på at få andre universiteter i verden tilbyr masterstudier i undervannsteknologi.
NYTT: Mary Ann Lundteigen peker på at få andre universiteter i verden tilbyr masterstudier i undervannsteknologi. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
7. mars 2011 - 09:41

Det toårige masterstudiet ble sparket i gang i 2009. Da og i fjor tok NTNU opp 12 studenter til studiet.

Trenger flere doktorer med dybdekunnskap

Gjesteforelesere

– Vi regner med at det blir om lag 18 studieplasser ved høstens opptak. I fjor var søkningen svært stor. Totalt kjempet over 100 søkere om plassene, sier Mary Ann Lundteigen, leder for studieprogrammet og professor i sikkerhet og pålitelighet ved NTNUs institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

Studiet har to studieretninger. Studieretningen for operasjon og vedlikehold bygger på en treårig bachelorgrad i ingeniørfag eller andre teknologiske fag. Studieretningen for marin undervannsteknologi krever bachelorgrad i marine fag.

– Et eget programråd for studiet har medlemmer fra Statoil og Aker. Vi er opptatt av at industrien er involvert, og inviterer leverandører og operatører til å være gjesteforelesere. I tillegg arrangerer vi enkelte kurs hos Statoil og andre selskaper. De fleste studentene som skriver masteroppgave i år, gjør dette i samarbeid med industrien, sier professoren.

Økt behov

Behovet for undervannskompetanse er økende, mener hun.

– Industrien plasserer mer og mer utstyr på havbunnen, blant annet fordi mye av aktiviteten foregår langt unna eksisterende infrastrukturer. Industrien har også behov for mer gasskompresjon og mer lokal prosessering på nåværende felt, og velger undervannsløsninger for dette, sier hun.

Hun legger til:

– Vi ser også at industrien prøver å få mer og mer ut av reservoarene. Selskapene vil øke utnyttelsesgraden og gjennomføre aktiviteter i sårbare områder. Industrien står overfor mange nye utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av undervannssystemer. Jeg mener behovet for undervannskompetanse vil øke de neste ti årene, sier Lundteigen.

Alle fikk jobb

NTNU samarbeider med Høgskolen i Bergen om studietilbudet. HiB etablerte i 2007 et bachelorstudium i undervannsteknologi.

– Det var helt fantastisk da det første kullet var ferdig sist vår. Så vidt jeg vet har alle de 39 avgangsstudentene fått jobb eller studerer videre. 29 av disse har fått jobb i en av bedriftene i NCE Subsea i Bergen: <br/> Landets største undervannsklynge på Sotra, der størstedelen av undervisningen foregår. De fleste gikk til bedrifter som Aker, FMC og AGR, sier Ole-Gunnar Søgnen, dekan ved HiBs avdeling for ingeniørutdanning.

– Det var åpenbart et oppdemmet behov for folk med denne kompetansen, sier dekanen.

Første undervannskullet klart