– Fikk 60 kroner timen for å jobbe på Statnett-linje

Underentreprenøren brøt loven, mener Statnett.

– Fikk 60 kroner timen for å jobbe på Statnett-linje
Statnetts høyspentnett på Sørlandet oppgraderes fra 300 til 420 kV. Arbeiderne på bildet har ikke noe med saken om underbetaling å gjøre. Bilde: Øyvind Lie

I forbindelse med en rutinemessig undersøkelse av lønns- og arbeidsvilkår på Statnetts prosjekt for spenningsoppgradering av høyspentlinjen mellom Kristiansand og Grenland er det ifølge Statnett avdekket alvorlige lovbrudd og underbetaling hos en underentreprenør.

Underleverandøren det er snakk om er det kroatiske selskapet SAG. Dette selskapet jobber for Eltel, som har ansvaret for å bygge linjen for Statnett, opplyser Eltel til Teknisk Ukeblad.

Les også: Investeringer for en halv milliard kroner i 1 TWh småkraft ble verdiløse

– 60 kroner timen

Forholdene som er oppdaget strider ifølge Statnett mot norsk lov. Det skal ha blitt betalt lønninger langt under tariff, det skal ha vært planlagt overtid, og arbeidsplaner og arbeidskontrakter skal ikke ha tilfredsstilt gjeldende krav.

– I dokumentasjonen vi har sett kan de se ut som om noen av arbeiderne har hatt en timelønn på nede i 60 kroner, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett til Teknisk Ukeblad.

Han sier Statnett ønsker å sende et tydelig signal om at de ikke aksepterer denne type forhold

– Det er vår plikt å rydde opp. Nå har vi oversendt dette til Arbeidstilsynet. De vil vurdere hvordan de følger opp saken. Vi har bedt vår kontraktpartner med å komme opp raskt med en tiltaksplan for å rette opp forholdene og for å etablere rutiner og strukturer som skal hindre at det skjer igjen. Det innebærer etterbetaling av ansatte, retting av kontrakter og arbeidsplaner, sier han.

– Hvor lenge har dette pågått?

– Selskapet har arbeidet i Norge siden nyttår, sier Glette.

– Fullstendig uakseptabelt

Statnett konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vardheim, kaller det som er oppdaget for «alvorlig og fullstendig uakseptabelt».

Hun mener leverandøren, altså Eltel, både burde forhindret og avdekket forholdene selv.

– Vi vil evaluere vårt forhold til denne leverandøren, uttaler hun i en pressemelding.

Hun sier det er snakk om utenlandske arbeidere og at de har et selvsagt krav på de samme rettighetene som norske arbeidere.

– For tidlig å konkludere

Administrerende direktør Thor-Egel Bråthen i Eltel sier til Teknisk Ukeblad at de går gjennom tallmaterialet sammen med Statnett og Arbeidstilsynet.

– Dersom det viser seg at det er avvik i forhold til forskrift eller norsk lov vil vi naturlig nok sette i gang korrigerende tiltak umiddelbart, sier han.

– Men burde dere ikke stoppet dette før de fikk så lite som 60 kroner timen?

– Det er ikke kartlagt at de har fått så lite som 60 kroner timen. I våre avtaler har de miniumslønn. Det har vi sikret oss gjennom bruk av profesjonelle rådgivere i kontrakter opp oppfølging av det. Så her er det også en gjennomgang av tallmaterialet som ligger til grunn for beregningen.

Les også: Mer fornybar energi vil øke risikoen for kollaps i kraftnettet

Tar ansvaret alvorlig

– Har dere fulgt opp godt nok?

– Vi har et påseansvar, og vi tar det veldig alvorlig. Dersom vi har oversett eller gjort feil, vil vi korrigere det umiddelbart.

– Men dere har altså ikke konkludert ennå?

– Nei, vi har startet en intern etterforskning av saken. Da vil fakta framkomme, og det vil vise seg om det er avvik og hva de eventuelt består i, sier han.

Det pågående arbeidet i det Statnett kaller Østre korridor innebærer oppgradering av nettet fra 300 til 420 kV spenning, i tillegg til nybygging av linjer og stasjoner og riving av deler av eksisterende strekning. Prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av 2014.

Les også:

Maktkamp i kraftbransjen

Bare tilfeldigheter gjorde at fjernvarmehavariet i Oslo ikke fikk kritiske konsekvenser  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.