OLJE OG GASS

Fersk rapport: Kostnadskutt utfordrer sikkerheten i oljebransjen

Det kan blåse friskt offshore. Her fra orkanen på Oseberg A i 2006.
Det kan blåse friskt offshore. Her fra orkanen på Oseberg A i 2006. Bilde: Sturla Nilssen/Hydro

De omfattende kostnadsreduksjonene i oljenæringen er en utfordring for sikkerheten i sektoren, mener lederen for en arbeidsgruppe. 

Utvalgsleder Ole Andreas Engen overleverte rapporten om utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i oljenæringen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fredag.

– Kostnadskutt er utfordrende med hensyn til sikkerhetsarbeidet. Det er det ingen tvil om, slår Engen fast.

Men det er ikke mulig å konkludere med at de omfattende kostnadskuttene norsk oljenæring har vært gjennom de siste årene, har gått på bekostning av sikkerheten, ifølge professoren fra Universitetet i Stavanger.

– Kostnadskutt vil ha innvirkning på en organisasjon og arbeidsplass, og bemanningsreduksjoner er smertefullt. Men hvordan forholdet mellom årsak og virkning er direkte, er en ganske komplisert analyse, sier han.

Engen viste til at kostnadskutt både kan bidra til bedre og dårligere sikkerhet.

Eget granskningsorgan

Blant arbeidsgruppens hovedkonklusjoner er at det er høyt HMS-nivå i norsk petroleumsvirksomhet, men også at det har vært sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner de siste årene.

Ifølge rapporten er regimet for HMS-oppfølging i oljenæringen i hovedtrekk velfungerende og bør videreføres. Arbeidstakerorganisasjonene mener imidlertid at Petroleumstilsynet må benytte sterkere virkemidler i sitt tilsyn, blant annet mer uanmeldte tilsyn istedenfor bare papirtilsyn.

Arbeidsgruppen er enige om at to- og trepartssamarbeidet er viktig. Det er imidlertid uenighet rundt i hvilken grad partssamarbeidet i den siste tiden har kommet under press.

Arbeidstakerorganisasjonene SAFE, Lederne og DSO mener dessuten at det må opprettes et uavhengig granskingsorgan for petroleumsvirksomheten, etter modell av Statens havarikommisjon for transport.

– Mye uro

Hauglie viste da hun mottok rapporten til at det har vært ganske mye uro på norsk sokkel de siste årene, også i form av uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser.

– Regjeringens utgangspunkt er at vi skal være verdensledende på HMS på norsk sokkel. Samtidig vet vi at det skjer enormt mye på sokkelen, sa hun, og viste til at oljenæringen påvirkes av det grønne skiftet, teknologiske endringer og kostnadskutt som følge av fallende oljepris.

Arbeidsgruppen ble satt ned i november i fjor. Rapporten skal danne grunnlag for en stortingsmelding neste år om sikkerheten på norsk sokkel.

Les mer om: