ELBIL

Fem maskiner som kan utfordre i dieseldominert bransje

Fremdeles få anleggsmaskiner som kjører fornybart. 

En 14-tonns gaffeltruck fra Kalmar som skal utstyres med brenselceller for drift med hydrogengass. Foto: Kalmar
En 14-tonns gaffeltruck fra Kalmar som skal utstyres med brenselceller for drift med hydrogengass. Foto: Kalmar
Av Johan Kristensson, NyTeknik.se
8. mars 2018 - 20:32

Fossilt drivstoff dominerer innen anleggsmaskiner. Men det finnes nytenking her også. Her lister vi opp et utvalg innovative nykomlinger blant de fem vanligste maskintypene.

Den svenske Energimyndigheten bestilte i fjor en rapport med navnet Fossilfrihet för arbetsmaskiner, utarbeidet av Lina Jonsson og Anders Bondemark i konsulentbedriften WSP.

Med utgangspunkt i den, presenterer vi interessante prosjekter innen fem ulike maskintyper som utgjør 85 prosent av alle større anleggsmaskiner. Dieseldrift dominerer de fleste maskintypene. Fornybar biodiesel blandes inn i varierende grad.

Atlas Copcos batterielektriske hjullaster for gruver, Scooptram ST7. Foto: Atlas Copco

© Atlas Copco

Hjullastere

Hjullastere står for 21 prosent av utslippene og 4 prosent av antallet større anleggsmaskiner. Det finnes både hybrider og noen få helt strømdrevne varianter på markedet i dag.

Ett spesielt tilfelle er hjullastere for gruver; et miljø hvor luft er en dyrebar ressurs. Atlas Copco lanserte i 2016 en batteridrevet hjullaster ved navnet Scooptram ST7. Batteridriften gir større fleksibilitet enn tilkobling via kabel, samtidig som man har klart å beholde kapasiteten. Driftstiden er fire timer, og maskinen kan hurtiglades på en halvtime.

Men rapportforfatterne konstaterer at strømdrevne hjullastere for gruver er omtrent tre ganger dyrere enn tilsvarende dieseldrevne.

Batterielektrisk traktorkonsept fra John Deere. Foto: John Deere

Traktorer

Traktorer står for 30 prosent av utslippene og 70 prosent av antallet større anleggsmaskiner. De brukes mest innen jordbruket, men også i andre sektorer. Bruken kjennetegnes av få driftstimer per år, men også svært høye effektuttak.

John Deere presenterte for drøyt ett år siden sitt første helelektriske traktorkonsept med navnet Sesam. To elmotorer leverer totalt 300 kilowatt, og under panseret er det batterier på 130 kilowattimer i stedet for en dieselmotor, noe som skal holde til fire timers blandet kjøring. Men prisen er ukjent.

Skogsmaskin fra Komatsu som er utstyrt med belter fra BAE Systems Hegglund. Foto: Bjørn Løfgren / Skogsforsk

Hogst- og skogsmaskiner

Hogst- og skogsmaskiner står for 15 prosent av utslippene og 2 prosent av antallet større anleggsmaskiner. Maskinene opererer over store områder og er svært mobile. De brukes også mest intensivt av alle produktkategoriene – 3500 timer i året.

Operatørene har svært god kontroll over drivstoffkostnadene, takket være innebygd telematikk, og skogsbruket ligger langt framme når det gjelder å optimere driften. Elektrifisering er likevel av naturlige årsaker ikke en gunstig løsning, og biodiesel utgjør en bedre vei framover.

Et eksempel på innovasjon har i stedet vært å montere larveføtter på en skogsmaskin. Det ble gjort i et prosjekt fra svenske Skogforsk, og løsningen ga færre vibrasjoner for føreren, minsket spordybde, redusert drivstofforbruk og bedre framkommelighet.

Trucker

Trucker står for 8 prosent av utslippene og 4 prosent av antallet større anleggsmaskiner. Dette er den produktgruppen der alternative energibærere har kommet lengst. De fleste mindre truckene drives allerede av strøm.

Truckprodusenten Kalmar utvikler en middels tung gaffeltruck med brenselceller som drives av hydrogengass. Den skal testes ved stålverket til svenske SSAB i Oxelösund; en bedrift som genererer en hel del hydrogengass. De håper på en drivstoffinnsparing på mer enn 40 prosent sammenlignet med en vanlig dieseltruck

                Batterielektrisk minigraver fra Volvo CE. Foto: Volvo CE

Gravemaskiner

Gravemaskiner står for 15 prosent av utslippene og 5 prosent av antallet større anleggsmaskiner. Det finnes allerede flere både helt strømdrevne gravemaskiner og hybrider på markedet. Men de som går helt på strøm, krever som regel nettilkobling. Potensialet ved å akkumulere energi i svingbevegelsene er god for gravemaskiner, noe som er en god forutsetning for hybridisering.

Volvo CE presenterte i fjor verdens første helt batterielektriske variant; en minigraver kalt EX2, men som fremdeles bare er et forskningsprosjekt. Den skal klare åtte timers drift ved hjelp av to litium-ionbatterier på 38 kilowattimer.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se