TUMENER

Faglighet må belønnes!

LEDER: Begrens grådigheten og belønn fagligheten.

Faglighet kan man være stolt av og belønne, skriver Tormod Haugstad. FOTO: Dag Yngve Dahle
Faglighet kan man være stolt av og belønne, skriver Tormod Haugstad. FOTO: Dag Yngve Dahle

Offentliggjøringen av skattelistene er en årlig øvelse som setter fokus på lønnsforskjeller. Ikke minst takket være mediene, som lager lister og sammenlikninger mellom ulike yrkesgrupper.

Sivilingeniørene slipper billigere unna enn mange andre siden de ikke preger lønns- eller formuestoppen. Med noen få unntak.

Historisk har norske ingeniører ligget forholdsvis lavt i forhold til andre land. Nå viser ny statistikk at bildet har endret seg.

Lønnsutviklingen innen olje- og gassindustrien har vært med på å drive opp nivået og norske sivilingeniører tjener nå i snitt bedre enn sine kolleger i Sverige og Danmark.

Derfor er det overraskende at Teknas lønnsstatistikk viser at sivilingeniører innen petroleumsnæringen hadde en svakere lønnsutvikling i 2011 enn kolleger i annen privat sektor.

Dette kan forklares med at teknologer også er svært etterspurt i andre næringer, særlig innen bygg og anlegg hvor investeringsnivået er høyt.

Sivilingeniører blir ofte sammenliknet med siviløkonomer. NHOs statistikk over lønnsutviklingen i sine bedrifter viser at siviløkonomer har hatt en sterkere lønnsvekst enn sivilingeniørene, men denne er til dels misvisende da bedrifter i petroleumsnæringen er holdt utenfor.

Statistikken avslører like fullt at sivilingeniørene de siste tre årene er blitt stadig mer ettertraktet og verdsatt i forhold til siviløkonomer.

Både Tekna-president Marianne Harg og Nito-president Trond Markussen er enige om at teknologer er mer opptatt av fag enn lønn. De tenker mer på jobbens innhold enn å klatre til topps internt og bli ledere.

På sikt er det å håpe at denne typiske ingeniørholdningen står for fall etter hvert som utdanningssystemene og arbeidsmarkedet attrakterer teknologer i stadig sterkere grad.

Harg og Markussen er helt sikkert også enige om at det er altfor få teknologer i regjeringskvartalet.

På Stortinget sitter det for eksempel bare to sivilingeniører blant 169 representanter. Det er grovt sagt økonomer, statsvitere og «halvstuderte røvere» som utformer gjeldende politikk og rammebetingelser.

Hvis teknologene i større grad engasjerer seg i utviklingen av egen virksomhet og samfunnet, vil det også øke rekrutteringen til fag som gir mer teknologisk kompetanse og forhåpentlig et mer innovativt næringsliv.

I over 25 år har det norske samfunnet vært preget av et stadig økende fokus på forbruk. Hus og hytte, bil og Birkebeinermerket er blitt symbol på status og makt.

Ifølge årets skattelister er det fremdeles mange forretningsadvokater og meglere som tjener titalls millioner i året.

For å oppsummere: Grådighet bør man skjemmes over og begrense, faglighet kan man være stolt av og belønne.

Fikk du med deg disse sakene?

Nå kan du sjekke ingeniørlønna

Her er Norges rikeste ingeniører

Derfor øker siviløkonomene lønnen mer enn sivilingeniørene

Nordmenn er de mest karrierekåte i Europa  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.