Enova-støtte til 164 fartøy – åpner for flere i år

Enova betalte ut over 1 milliard kroner til energieffektivisering og elektrifisering av 164 fartøy siste år. Det kan bli flere det neste året.

Enova-støtte til 164 fartøy – åpner for flere i år
Hagland Captain ble bygget om til hybrid drift i Polen. Det ble en dyr og tidkrevende operasjon rederiet ikke vil gjøre igjen. Foto: Tore Stensvold

Det er stort behov for utskifting av nærskipsflåten. Gjennomsnittsalderen er rundt 30 år. Støtte fra Enova kan bidra til framskynding av nybygg.