OLJE OG GASS

Eni har store problemer med Goliat

Sør-Korea: Den flytende produksjonsenheten (FPSO) til Goliat bygges ved Hyundai-verftet i Ulsan.
Sør-Korea: Den flytende produksjonsenheten (FPSO) til Goliat bygges ved Hyundai-verftet i Ulsan. Bilde: Eni Norge

Goliat

  • Goliatfeltet ligger i utvinningstillatelse 229 (PL 229) som ble tildelt i Barentshavsrunden i 1997.
  • Runden ble igangsatt av myndighetene for å få en økt interesse for Barentshavet som olje- og gassregion.
  • Funnet ble gjort i den første letebrønnen i 2000.
  • Rettighetshavere i utvinningstillatelsene 229/229B er Eni Norge AS (operatør) - 65 % og Statoil Petroleum AS - 35 %.

STAVANGER: I august i fjor kunngjorde Eni at det viktige Goliat-prosjektet i Barentshavet ville bli nesten ett år forsinket.

Utsettelsen skyldtes i stor grad problemer knyttet til den store mengden nye tekniske løsninger som skal tas i bruk, og leverandørenes manglende forståelse for norsk regelverk.

Nye problemer

Det siste året har det oppstått flere nye betydelige utfordringer, noe som har ført til at selskapet har brukt store ressurser på å overholde den nye tidsplanen.

Men ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Tom Gederø i Eni jobber selskapet i henhold til planen som ble offentliggjort i fjor.

– Dette er et pionérprosjekt. Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet, med en rekke teknologiske utfordringer som må løses. Men fremdriftsplanen står ved lag. Den siste milepælen vi nådde var rett før sommeren da helikopterdekket ble installert på plattformen ved verftet i Sør-Korea, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Nytt oljefunn er trolig større enn Goliat-feltet

Pionér: Goliat blir den første innretningen i Barentshavet.

Mangler dokumentasjon

Informasjonsflyten i prosjektet er heller ikke tilfredsstillende.

I et brev til Petroleumstilsynet, sendt før sommeren, erkjenner operasjonssjef Svein Fredrik Fredriksen i Eni at prosjektet erfarer utfordringer med informasjonsflyt fra kontraktør, noe som har ført til forsinkelse i mange viktige dokumenter og tegninger.

– I tillegg er det en utfordring å innhente tilstrekkelig og korrekt dataunderlag fra leverandører og underleverandører. Dette medfører at kvaliteten på dokumentasjonen fra prosjektet ikke er tilstrekkelig god nok til. Dataunderlaget er fortsatt ikke tilfredsstillende nok til at disse dokumentene kan ferdigstilles, og innhenting av utstyrsdata og -informasjon fra leverandører pågår fortsatt, skriver han.

Nytt oppfølgingsprosjekt

Gederø bekrefter at det er utfordringer med knyttet til dokumentasjon og informasjonsflyt.

– Derfor har vi satt inn større ressurser på å følge opp leverandørene. Samtidig vil jeg understreke at Eni er enig med Ptil i at det er viktig å ha fokus på dokumentasjon og barrierestyring. Dette har skapt utfordringer på flere norske prosjekter tidligere, understreker han.

Blant tiltakene Eni har satt i gang er et internt prosjekt med deltakere fra Goliat-prosjektet, fra driftsorganisasjonen og teknologi- og HR-avdelingene i selskapet.

Eni har også tatt over ansvaret for etablering av vedlikeholdsprogrammet til Goliat.

Opprinnelig skulle verftet Hyundai Heavy Industries gjennomføre dette, men Eni har ikke vært fornøyd med kvaliteten.

Les også: – Koreanske leverandører mangler ingeniørkunnskap

– Banebrytende prosjektBekrefter utfordringer: Senior kommunikasjonsrådgiver Tom Gederø i Eni bekrefter at prosjektet fremdeles har utfordringer.

– Banebrytende prosjekt

Gederø understreker at det er naturlig at prosjekter som Goliat støter på utfordringer.

– Goliat er et teknologiprosjekt i toppklasse. Alle løsningene må skreddersys til utfordrende forhold med kulde og mørke. Det er valgt banebrytende teknologi helt fra starten, da man bestemte seg for å bygge en sylindrisk produksjonsenhet. Da er det naturlig at man støter på utfordringer, men dette er problemer som blir løst.

Olje- og energidepartementet ble før sommeren orientert om framdriften til Goliat-prosjektet.

– Operatørene for prosjekter under utbygging på norsk kontinentalsokkel rapporterer ved slutten av første halvår til Olje- og energidepartementet om status i prosjektene, herunder om eventuelle forsinkelser og overskridelser, samt om årsakene til eventuelle avvik i forhold til godkjent utbyggingsplan. Departementet har også mottatt slik innrapportering fra Eni, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Lise Rist i OED.

– Ingen kommentar

Rist sier at departementet vil på vanlig måte informere Stortinget om utviklingen i utbyggingsprosjektene ved framleggelsen av neste års statsbudsjett.

– Hva er OEDs oppfatning av prosjektstyringen av Goliat?

– Generelt er departementet opptatt av at utbyggingen av olje- og gassfelt på norsk sokkel gjennomføres i henhold til godkjente planer. Departementet har ingen konkrete kommentarer til prosjektstyringen av Goliat-utbyggingen, sier hun.

Les også:

Mener dette kan revolusjonere subseabransjen  

Her er tallene som viser at norske verft er billigere enn asiatiske

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.