• Dreieskive- og svivelsystemet er en Statoil-oppfinnelse som er inkorporert på oljeproduksjonsskipet Norne og det større skipet Åsgard A, som begge ligger i Norskehavet.
  • Åsgard A er koplet til undervannsfeltet og den flytende gassplattformen Åsgard B.
  • Åsgard A er forankret til havbunnen ved hjelp av 12 sugeankre, og fortøyningslinene er festet til en dreieskive. Det gjør at fartøyet kan rotere slik at det alltid ligger med baugen mot vær og vind.
  • Den sylindriske dreieskiven er plassert i en 21,6 meter sjakt som går vertikalt gjennom fartøyet fra hoveddekket til skroget. 
  • Brønnstrømmene føres fra bunnrammer i produksjonsrør og gjennom fleksible stigerør, som er lagt i lederør i dreieskiven. Stigerørene er hengt av på dekk.
  • Brønnstrømmene føres gjennom regulatorer og samles deretter i en manifold på dreieskiven før de fordeles mellom to rør som går til svivelen.
  • Svivelen transporterer brønnstrømmene fra dreieskiven til prosesseringssystemet mens skipet roterer, men den frakter også gass som skal injiseres i reservoaret som trykkstøtte.
Kilde: Statoil