OFFSHORE

Drammens-teknologi setter standard

Stavanger ONS:Drammens-bedriften Steelproducts Offshore (SPO) har med en ny kompakt og enklere flense lagt et gullegg. Statoil og Norsk Hydro har i ett år vært med på å teste flensene. Innen nyttår er denne blitt Norsok-standard. Høringsfristen for å bli godkjent som ny standard, går ut nå i august.

-Teknologien er patentert, men vi har måttet frasi oss de eksklusive rettighetene for at flensene skulle bli Norsok-standard, sier Jostein Ueland, som er med i ledelsen og medeier i bedriften.

Det er gründer og oppfinner Finn Dahlgren som står bak den nye flensen. Firmaet hans, som ble etbalert i 1978, har det siste året måttet ekspandere og har nå 23 ansatte. I løpet av årets seks første måneder har bedriften ansatt fire nye sivilingeniører/ingeniører.

Omsetningen i år vil bli ca. 70 millioner kroner. - Den kan bli mange millioner kroner høyere når flensen blir standard, mener Ueland.

Bedriften begynte med å lage enkle kuplinger basert på andres patent. Nå går det meste av ingeniørkunsten til utvikling av de nye flensen.

-Fortrinnet med vår flens er at den er mindre, lettere og tettere. Den krever minimalt med vedlikehold. Livstidskostnaden er svært lav og sikkerheten for de ansatte og anleggene langt nedre ettersom flensen holder seg helt tett, framholder Ueland.

Han mener at oljeselskaper og andre anlegg der det er behov for mange flenser, kan spare opptil 50 prosent i anleggsinvesteringer.

- Mindre flenser betyr mindre materialer. Ettersom denne er tett og ikke trenger vedlikehold, kan anleggene pakkes tettere.

Flensene består av en anleggsflate og en tetningsring (seal ring). Ifølge oppfinnerne gir det potte tette flenser.

Bruksområdet for flensene er mange innen offshore. I tillegg til standardflensene, kan SPO skreddersy flenser for spesialanlegg som raffinerier, petrokjemianlegg og undervannsanlegg der det stilles andre krav til materialene på grunn av temperatur, trykk og styrke.