Utslippsfri byggeplass

Disse utfordringene må de løse før byggeplassene kan bli utslippsfrie

Prosjektleder Bjørn Kummeneje utarbeider nå strategien for hvordan Oslo kommune skal få næringslivet til å levere til riktig pris.

Prosjektleder Bjørn Kummeneje (til høyre) skal følge opp de ambisiøse miljømålene til byrådene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Kjetil Lund (AP) for en av Oslo sentrums mest trafikkerte gater.
Prosjektleder Bjørn Kummeneje (til høyre) skal følge opp de ambisiøse miljømålene til byrådene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Kjetil Lund (AP) for en av Oslo sentrums mest trafikkerte gater. (Foto: Heidi Sævold)

Prosjektleder Bjørn Kummeneje utarbeider nå strategien for hvordan Oslo kommune skal få næringslivet til å levere til riktig pris.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I går skrev TU Bygg om Olav Vs gate som skal bli utstillingsvindu for utslippsfri byggeplass når Norge er europeisk miljøhovedstad i 2019. Hele veidekket skal byttes ut, det blir gågate i øvre del, fortauene skal gjøres dobbelt så brede og det skal installeres ladeplasser for el-taxi.

Byggestart er satt til september 2019, og planlagt ferdigstillelse høsten 2020.

Bymiljøetatens miljømål for oppgraderingen av Olav Vs gate:

  • Dette skal bli den første utslippsfrie anleggsplassen i Norge
  • Innenfor anleggsgjerdet skal det kun benyttes maskiner drevet av elektrisitet fra nett, batteri eller hydrogen.
  • Massetransport utenfor anlegget og eventuelle spesialmaskiner vil også være fossilfri.
  • Anleggsplassen og riggområdet skal til enhver tid være ryddig, sikkert og presentabel.
  • Ferdsel langs anleggsområdet skal til enhver tid være sikker, ren og ryddig.
  • Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby.
  • Bymiljøetaten skal tilrettelegge for effektiv håndtering av overvann på sine forvaltningsområder.
  • Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i lokal luftforurensing og støy.

Kilde: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Byråd formiljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), var opptatt av at forbildeprosjektet kan bidra til å gjøre utslippsfri anleggsdrift til en viktig norsk eksportvare i framtiden. Kjetil Lund (AP), byråd for næring og eierskap, anbefalte næringslivet å få armene rundt disse løsningene nå, fordi skruene bare vil strammes inn fra politikerne verden over.

Til å gjennomføre oppgraderingen vil Oslo kommune kun ha utslippsfri teknologi innenfor byggegjerdet. Det vil være behov for batteri-, nett- eller hydrogenelektriske gravemaskiner, byggtørke/tineanlegg og hjullaster, som tradisjonelt er drevet på diesel. Denne teknologien er lite brukt på verdensbasis, og flere av disse maskinene er bare så vidt blitt tilgjengelige i markedet i og rundt Oslo, da som pilotprosjekter.

Ny anskaffelse

Derfor må trolig visse maskiner spesialbestilles eller bygges om til forbildeprosjektet. Oslo kommune bestiller ikke selv maskinene, men må få aktørene i markedet til å sørge for at de er tilgjengelig når kontrakten er skrevet og anleggsarbeidet starter.  

Bymiljøletaten regner derfor med at anskaffelseskostnadene til gateoppgraderingen vil være høyere enn for konvensjonelle maskiner.

Det er satt av 104 millioner kroner over to år til prosjektet, som blir lagt ut på anbud på nyåret. 

Les også

Men hva bør kvalifikasjonskravene være når ingen har gjort det før? Hvordan regner man ut hva den nye teknologien vil koste på kort og lang sikt, og hvem bør ta regninga for hva? Mannen med ansvaret for å følge opp byrådenes ambisiøse planer er prosjektleder Bjørn Kummeneje.

– Nå samarbeider vi med Innovative anskaffelser (NHO, Difi og KS) og Omsorgsbygg, og gjennomfører en åpen dialogfase for å få best mulig oversikt over muligheter og begrensninger når vi utarbeider konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen, sier han.

Bjørn Kummeneje, prosjektleder for utslippsfri anleggsplass i Olav Vs gate i Oslo. Foto: Heidi Sævold

– Vil sørge for reell konkurranse

Han tror den utslippsfrie anleggsplassen er realistisk å gjennomføre, men understreker samtidig at det ikke skal ikke være utslippsfritt for enhver pris.

– Vi vil ha en god entreprenør til rett pris, som også kan gjennomføre med null utslipp innenfor anleggsgjerdet. Det utfordrer hele bransjen, fra entreprenør via maskinimportører til maskinprodusentene. Når Oslo kommune vil være først ute er det naturlig at noen mener at vi er for tidlig ute, sier prosjektlederen, og understreker:

– Siden det er få maskiner tilgjengelig, kan vi ikke stille krav som gjør at vi ikke får reell konkurranse eller alt for høy pris.

Ikke totalentreprise

Olav Vs gate ble prosjektert ferdig i 2014, men stoppet i budsjettprosessen. Kommunen oppdaterer nå dette grunnlaget.

Kontraktsformen er gitt: det blir en utførelsesentreprise og ikke en totalentreprise.

Prosjektlederen ønsker honorere nytenkende løsninger i konkurransen.

– Entreprenøren kan ikke bare sette inn den maskinparken man har eller brukte i forrige prosjekt. Kanskje vil noen foreslå å bruke helt andre maskiner eller annen teknologi.

Olav Vs gate ved Nationaltheatret i Oslo skal få en ny og mer fotgjengervennlig drakt. Anleggsplassen skal vise verden at utslippsfri annleggsdrift er mulig. Foto:  Martin Gramnæs

Nye problemstillinger

Oslo kommune og Kummeneje står med den kommende anskaffelsesprosessen overfor upløyd mark.

I en fersk rapport fra Sintef Byggforsk identifiseres utfordringer knyttet tildagens anskaffelsespraksis når ambisjonen er fossil- og utslippsfrie byggeplasser.

Rapporten konkluderer med at mangel på kunnskap, tilgang på fossilfrie eller utslippsfrie løsninger, kostnader og teknologi er barrierer mot å få til fossilfrie eller utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Resultatene fra Sintefs undersøkelser indikerer både at det kreves økt kompetanse blant byggherrer om hva de kan stille av forventninger og krav, og at det er behov for økt kompetanse om løsningene hos leverandører.

Prosjektleder Kummeneje er nå i dialog med bransjen for å innhente kunnskap og avklare bransjens begrensninger og krav til ladeinfrastruktur. 

Les også

– Det er et stort nettverk. En del av min jobb er å snakke med aktørene og få oversikt over de mulighetene vi har i dag. En annen del er å bruke denne oversikten til å få ting i bevegelse. Hvor langt skal vi tøye strikken, skal vi stille absolutte krav eller ikke? Det er en læringsprosess, og kontraktsstrategien er heller ikke helt på plass, sier prosjektlederen.

Han påpeker at det også er utfordrende å regne ut den reelle merkostnaden ved å investere i utslippsfri teknologi, og å vurdere hvordan dette skal håndteres i konkurransen.

– Noen av de elektriske anleggsmaskinene er prototyper eller ombygde dieselmaskiner, og har derved høyere anskaffelseskostnader enn standardmaskiner, mens drift og vedlikehold er lavere. Samtidig er levetiden for en anleggsmaskin kanskje 7-20 år, og vi skal bare bruke den i 1,5 år, sier Kummeneje.

– Vil bli standard i Oslo kommune

Prosjektlederen er opptatt av å formidle til bransjen at piloter for utslippsfri byggeplass og anleggsplass nå gjennomføres i Oslo, og at utslippsfri teknologi raskt vil bli standard i anskaffelser fra kommunen.

Oslo kommune vedtok i 2017 en anskaffelsesstrategi som slår fast at «Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, som hovedregel skal ha nullutslippsteknologi».

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå