Dette er en Tsunami

En flodbølges (tsunami) relative styrke uttrykkes med et enkelt tall som sammenligner ulike tsunamihendelser. Tallet er et (logaritmisk) uttrykk for bølgehøyde i forhold til tiden bølgen har reist fra utgangspunktet/jordskjelvet eller raset.
Amerikanske myndigheter har bygget opp et Tsunami varslingssenter på Hawaii (Pacific Tsunami Warning Center). Kort etter et jordskjelv utenfor Peru, ble denne bølgemoddelen laget for å beregne bølgenes størrelse, omfang og kraft.
En Tsunami kan oppstå etter et vulkanutbrudd med etterfølgen ras og utgliding av store masser. Ill: Geoscience Australia
Ute på det store havet er en Tsunami knapt synlig. Likevel inneholder bølgene enorme mengder energi og kan ha en fart på 100 km/h. Når bølgene kommer til grunnere vann, bremses farten, men bølgehøyden øker og kan bli opptil 10 meter. Rett før den første bølgen slår inn, trekkes vann tilbake som ved lavvann. Bølge nummer to oppleves ofte som den verste og knuser alt den møter på sin vei. De fleste blir drept ved at de slynges mot objekter eller treffes av store ting bølgene har revet med seg og hvirvler rundt i vannet.

En flodbølges (tsunami) relative styrke uttrykkes med et enkelt tall som sammenligner ulike tsunamihendelser.

Tallet er et (logaritmisk) uttrykk for bølgehøyde i forhold til tiden bølgen har reist fra utgangspunktet/jordskjelvet eller raset.

Slike bølger brer seg ut i stor hastighet. Jo større havdypet er jo raskere beveger bølgen seg; farten v=kvadratoten av gh, der g er tyngdens akselerasjon 9,81m/s 2 og h er vanndypet.

Tsunami er japansk og betyr bølge i havn. Den relative styrken - bølgens potensielle kraft - uttrykkes i magnitude eller Mt.

Tsunamier er vanlige i Stillehavsområdet, spesielt utenfor kysten av Sør-Amerika. Et jordskjelv utenfor kysten av Chile eller Peru, kan blant annet føre til flodbølger som kan forårsake skader på Hawaii ca 10 timer etterpå.

Landene med kystlinje mot Stillehavet, har opprettet Tsunami-overvåkingssystem som varsler berørte land.

Et slikt system er ikke utplassert i og ved Det indiske hav ettersom Tsunamier er svært sjeldne. Thaialndske myndigheter har tatt initiativ for å opprette Tsunami-varsling også der.

Japanske tiltak

En Tsunami kan selvsagt ikke stanses, men ved å varsle tidlig, kan mange liv reddes.

I Japan er det brukt flere milliarder kroner på beskyttelse av utsatte kystområder og havner. Det er blant annnet satt opp store betonvegger og bølgebrytere samt sluser som kan stenge av havner for å redusere skader.

Det viktigste tiltaket ved store Tsunamier er likevel å varsle befolkningen slik at de kan komme seg i sikkerhet.

Se animasjon som viser hvordan en Tsunami oppstår og utvikler seg.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå