Det er én fellesnevner når vi spør tek-toppene hva som var det viktigste de lærte i studietiden

Det var ikke i forelesningene det viktigste skjedde.

Det er én fellesnevner når vi spør tek-toppene hva som var det viktigste de lærte i studietiden
Vegard Wollan (fra venstre), Colin Angle og Anne Marit Pangengstuen forteller hva den mest betydningsfulle læringen under egen studietid var. Foto: iRobot/ Lasse Berre/ Siemens Norge

Fulle forelesningssaler. En enerådende professor som messer sin lærdom. Stresset forbundet med altoverskyggende eksamener og betydningen av karakterer.