OLJE OG GASS

Derfor øker CO2-utslippene på norsk sokkel

Utslipp per enhet høyeste siden 2004, viser vår gjennomgang av tallene.

Bilde: Montasje: Norsk Olje og Gass / Roger Hardy
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
8. aug. 2014 - 10:53

Utslippene av klimagassen CO2 på norsk sokkel er på vei opp per produsert enhet.

De totale utslippene er på vei ned, men dette har i stor grad sammenheng med lavere produksjon.

Eldre felt hvor det kreves mer energi for å skvise ut de siste dråpene olje og mer gassproduksjon gjør at utslippene per produsert enhet olje og gass på sokkelen de siste årene i snitt har økt.

Les også: Her kollapser offshorekranen i vannet med lasten på slep

Høyeste siden 2004

«Spesifikt utslipp av CO2 viser en svakt økende trend», skriver Norsk olje og gass i miljørapporten for 2014.

Fra 2004 til 2013 har aldri CO2-utslippene per produsert enhet vært høyere enn i fjor, viser Teknisk Ukeblads gjennomgang av tallmaterialet.

Årsakene er todelt. Økende mengde fossilt vann i brønnstrømmen på aldrende felt. I tillegg krever komprimering av en økende andel gass energi før den kan transporteres til Europa, ifølge Norsk olje og gass.

Kan løse ferskvannsmangel: Slik vil de bruke bølgekraft til å omdanne saltvann til ferskvann

– Stabile utslipp

Denne uken la interesseorganisasjonen Norsk olje og gass frem Miljørapporten for 2014, som gjennomgår utslippene fra sokkelen i 2013.

At «utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon holder seg stabile, til tross for stadig mer krevende produksjon», var hovedbudskapet i pressemeldingen fra organisasjonen.

De viser til at samlet CO2-utslipp fra virksomheten på norsk sokkel i 2013 var 12,3 millioner tonn, mot 12,5 millioner tonn i 2012.

– Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Samtidig må vi også anerkjenne den store prestasjonen det er at man klarer å holde utslippene stabile når forholdene krever stadig mer ettersom feltene på norsk sokkel blir eldre, uttalte administrerende direktør i Norsk olje og gass Gro Brækken i pressemeldingen.

Til tross for stadige økende utslipp per produsert enhet, mener interesseorganisasjonen at det er realistisk å kutte samlede utslipp med 1 million tonn CO2 per år frem mot 2020.

Les også: Her løftes Valemon på plass

Totale utslipp ned

I 2013 var samlet CO2-utslipp fra virksomheten på norsk sokkel 12,3 millioner tonn, mot 12,5 millioner tonn i 2012, går det frem av rapporten.

Samtidig ble det i 2013 totalt produsert 215 millioner Sm3 oljeekvivalenter mot en produksjon på 226 millioner Sm3 oljeekvivalenter i 2012.

Dette gir utslipp på henholdsvis 57,1 og 55,3 kilo CO2 per produsert Sm3 oljeekvivalent i 2013 og 2012. Dette er en marginal økning, men dersom vi går enda lenger tilbake i tid blir forskjellen tydligere.

Les også: Riksantikvaren vil vite om det finnes spor etter istidsmennesker

Mindre utslipp i 2004

2004 var året det ble produsert mest på sokkelen - totalt 264 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Samme år ble det sluppet ut 11,7 millioner tonn CO2 fra sokkelen.

Dette gir et utslipp på 44,4 kilo CO2 per produsert Sm3 oljeekvivalent. Altså over ti kilo mindre per produsert enhet enn i 2014.

Turbinene på sokkelen står for 77 prosent av CO2-utslippene.  Resten kommer fra motorer, fakling og kjeler.

ÅrCO2-utslipp (millioner tonn)Totalt produksjon (millioner Sm3 oljeekvivalenter)Kg CO2 per Sm3 oljeekvivalent
201312,3215,35057,1
201212,5226,01755,3
201112,3221,67855,4
201012,6230,33254,6
200912,4239,37652,0
200813,8242,10156,9
200713,2237,99055,6
200611,6248,85146,5
200511,9257,25746,2
200411,7264,00544,4

Les også: 500 rumenske ingeniører ville til Norge. Bare 6 fikk jobb

– Svekker miljøstempelet

Zero-leder Marius Holm mener denne trenden bidrar til å svekke miljøstempelet til norsk olje- og gassindustri.

– De totale utslippene er ikke bare er stabile, de er først og fremst "stabilt høye", i tillegg til at utslippene per enhet øker sterkt over tid. Norsk sokkels posisjon som verdens reneste svekkes hvert år, og med det svekkes næringens fremste argument for at nettopp norsk sokkel bør dekke en økende andel et globalt marked som må reduseres av hensyn til klima, sier Holm.

– Hvis næringen vil gi legitimitet og troverdighet til argumenter for at norsk sokkel har en rolle i lavutslippsøkonomien og et strammere globalt oljemarked må nye felt bygges med lave utslipp, og fornybar kraftproduksjon, og gamle felt må utvikles i riktig retning. Ord må følge handling, mener Holm.

Les også: Her velsigner thailandske munker Aibels kompressormodul

Energieffektivisering

Norsk olje og gass mener det er en prestasjon at man klarer å holde utslippene på dagens nivå.

Er ikke hovedårsaken til at man klarer «å holde utslippene stabile» den jevne produksjonsnedgangen siden 2008?

– Oljeproduksjonen har vært synkende, mens naturgassproduksjonen har vært økende. Totalt sett omregnet i oljeekvivalenter er likevel den samlede produksjonen mindre i 2013 enn i 2004 som var toppåret, dette gjenspeiler seg i utslipp, svarer Hildegunn Blindheim, fagsjef for miljø i Norsk olje og gass. 

Hun legger til at en annen faktor som drar i retning av økte utslipp er at produksjon av gass krever noe mer energi særlig i transport av gassen til der den selges i Europa. 

– Likevel holder utslippene seg stabile. Det er nettopp fordi  det er blitt gjennomført en lang rekke energieffektiviseringstiltak i produksjonen, noe som gjør at det ikke har vært en økning i utslipp per produserte enhet på tross av både eldre felt og større andel naturgass, svarer hun.

Les også: Denne skal bore 40 nye brønner i Nordsjøen

– Realistisk mål

Dersom trenden med svakt økende CO2-utslipp per produsert enhet på sokkelen fortsetter, hvordan skal man da nå målet om å kutte samlede utslipp med 1 million tonn CO2 per år frem mot 2020?

– Trenden med svakt økende CO2-utslipp per produserte enheter var forventet også da næringen satte sine mål om å redusere utslippene med 1 million tonn CO2 innen 2020. Ambisjonen om å redusere utslippene er satt på basis av hva selskapene mener de kan gjennomføre av energieffektiviseringstiltak, selv med stadig mer krevende produksjonsforhold på modne felt. Næringen skal kutte 1 millioner tonn i forhold til Oljedirektoratets prognoser om utslipp i 2020 (i forhold til referansebanen), ikke 1 million CO2 mindre enn utslippet i det året målet ble satt, svarer hun

Kan man nå dette målet uten en fortsettelse av trenden med lavere produksjon?

–Ja, målet om å redusere CO2 utslippene i forhold til ODs prognoser om utslipp i årene framover står fremdeles. Det er en lang rekke tiltak innen optimalisering av driften som gir reduserte utslipp av CO2,  ved at det brukes mindre energi samtidig som man får ut like mye olje og gass. Dette er krevende, men selskapenes kontinuerlige fokus på å finne gode tiltak for å redusere utslippene sammen med teknologiutvikling og optimalisert logistikk gjør at målet er innen rekkevidde.

Les også: Her er verdens verste steder å drive oljevirksomhet

Nye felt kan snu trenden

Hva kan evt. snu trenden med svakt økende utslipp per produsert enhet?

–I årene framover vil noen av de eldre feltene bli faset ut, samtidig som det er gjort flere store funn som forventes å komme i produksjon de neste ti årene. Det kan da samlet sett bli en svak produksjonsvekst i årene framover, samtidig som utslippene ikke nødvendigvis vil øke. I tillegg vil som sagt teknologiutvikling og energieffektivisering sørge for at utslippene per produserte enheter fremdeles holdes lave i snitt for norsk sokkel.

Les også:

Forbyr leie av borerigger til Russland

Statoil ville at dette feltet skulle hete Dronning Margrethe

Slik vil de bruke bølgekraft til å omdanne saltvann til ferskvann  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.