Hagland rederi

Bygger om bulkskip til hybrid: Skal kunne seile 30 minutter på batterier

Biodiesel skal sørge for drastisk kutt i klimagassavtrykk.

Bulkskipet Hagland Captain bygges om, får store batteripakker og forbereder motorene for biodiesel.
Bulkskipet Hagland Captain bygges om, får store batteripakker og forbereder motorene for biodiesel. (Hagland Shipping)

Biodiesel skal sørge for drastisk kutt i klimagassavtrykk.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Bulkskipet Hagland Captain bygges om, får store batteripakker og forbereder motorene for biodiesel.

Katalysator bidrar til at skipet på 4700 dødvekttonn får svært lite utslipp av NOx, mens mer optimal drift av dieselmotorene på biodiesel i kombinasjon med batterier, gir lavere utslipp av svovel og klimagassen CO2.

– Vi bygger også om tavler og skap, setter inn landstrømplugg, og vil lade batteriene i havn. Batteripakkene er så store at vi skal klare ca. 30 minutter seiling på batterier til og fra havn, sier markedssjef Øivind Aanensen i Hagland Shipping til TU.

Klar i 2019

Rederiet sitter nå og finsikter leverandørlister. Skipet skal være ferdig ombygget i løpet av 2019.

Målet er å seile utslippsfri i nært land og i havner der forurensning og støy kan forårsake helseplager.

– Vi skal være minst mulig til sjenanse, både med støy og utslipp. Vi vet at lavfrekvent støy fra dieselmotorer er sjenerende og plagsomt for mange, sier Aanensen.

Losseoperasjoner skal også foregå elektrisk.

Hiver ut dieslemotor

Selvlosseren Hagland Captain har nå en beltegående gravemaskin, fast montert på en travers over lasterommet. I dag går Hitachi-graveren på diesel. Den bygges om. Hitachi-leverandøren Nasta er med på prosjektet.

Motorene fjernes og el-motorer installeres. Den vil få strøm fra skipets tavle via el-kabler som spoles inn og ut ettersom graveren flyttes. Den vil fortsatt stå på egne belter for å tillate litt svai og svikt slik at ikke alle krefter overføres til traversen.

- Bare ved å elektrifisere gravemaskinen, sparer vi 78.000 liter diesel i året, sier Aanensen.

Totalt sett vil skipet spare 5-10 prosent drivstoff.

Land- og ladestrøm

- Totale besparelser avhenger av hvor mange steder vi kan få landstrøm. Vi håper selvsagt at det kan bli i flest mulig havner. Det betyr at vi kan seile inn og ut i 30 minutter hver vei og ha nullutslipp ved kai. Men strømmen må ha konkurransedyktige priser og betingelser, sier Aanensen.

Han mener havnenes samarbeid om å premiere miljøvennlige skip med lavere avgifter samt å slippe effektstraff på strømmen må til for at det ikke skal være billigere å produsere selv med dieselgeneratorer. Han sier at landstrøm med utkoblbar tariff bør være tilgjengelig i alle havner.

Hagland Captain - bulkskip-selvlosser. 4.7000 dødvekttonn. Lastekapasitet: 5720 m3 bulk eller 3.500 m3 tømmer. 92 meter lang, 14,5 meter bred.
Foto: Hagland Shipping

- Det kan få fart på flere ombygginger til å benytte landstrøm og lading av batterier, sier Aanensen.

Det har Rederiforbundet og flere medlemmer i nærskipsfart tatt til orde for lenge. Det er også tema når Grønt Kystfartsprogram diskuterer effektive tiltak.

Moderniseringsbehov

- Tenk hvilken effekt det vil ha om vi får incentiver til å hybridisere vår lille flåte, og enda bedre om større rederier med flåter opp i 20- 40 og over 100 skip vil gjøre det samme, sier Aanensen.

I 2013 bidro innenriks skipsfart med ni prosent av Norges CO2-utslipp og tørrlasttransporten står for 10 prosent av dette utslippet. 

Delt opp i enda mindre segmenter, står relativt små stykkgods og bulkskip for det meste av innenriks CO2-utslipp. De minste skipene, opp mot 5.000

HAGLAND CAPTAIN:

Tørrbulk-selvlosser

Verft: Chowgule & Co. Pvt. Ltd., India

Byggeår: 2012

Lengde: 90 meter

Bredde: 14,5 meter

Bruttotonn: 2984

Dødvekttonn: 4699

Lastekapasitet: 5720 m3 bulk/ 3.500 m3 tømmer

Normal hastighet: 12 knop

Hovedmotor: MAK GM 25 på 1,980 kW. Vribare propellblader

Hjelpemotor: 2 x 168 kW generators

Baugthruster: 250 kW

Selvlosser: Hitachi 670 – beltegående flyttbar travers

Flagg: NIS - norsk internasjonalt skipsregister

Klasseselskap: Bureau Veritas

dødvekttonn (DWT), bidrar mest, det vil si med 44 prosent. Gjennomsnittsalderen er svært høy – opp mot 30-40 år. Utskiftingsbehovet er altså stort.

I mars utarbeidet DNV GL en rapport på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Sjøfartsdirektoratet og NOx-fondet der de identifisert barrierer og mulige løsninger for lav- og nullutslippsløsninger for transport av tørrlast med skip. I tillegg til å avsløre de 23 barrierene, trekkes også 11 løsninger fram. Blant dem er miljødifferensiering av havneavgifter og tilpasse strømtariffer til land- og ladestrøm. 

Haugesundsrederiet har sikret seg en 10-årsavtale med sin største kunde, Noah, Norsk avfallshåndtering, som bidrar til at investeringen vil lønne seg.

Betaler seg over tid

- Uten en kunde som stiller opp og bidrar, ville vi ikke klart det økonomiske løftet selv, sier Aanensen.

Både Noah og Hagland Shipping mener at den totale driftskostnaden på sikt vil reduseres med ny teknologi og at betalingsviljen blant miljøbevisste oppdragsgivere vil øke.

Selv om avfallsselskapet Noah er største kunde, vil skipet også blir brukte i annen transport.

- Skipet vil gå mellom havner i Norge, Sverige og Danmark for flere kunder og med ulik type bulklast. Vi transporter også mye tømmer, sier Aanensen.

For Noah er det i hovedsak flyveaske som transporteres fra ulike havner til mottaksanlegget på Langøya utenfor Holmestrand. Der gjøres det klart for landstrøm. Det vil det også bli i Brevik, der et nytt og omstridt deponi planlegges.

25-30 millioner

Prosessert og stabilisert uorganisk farlig avfall vil etter planen fraktes med Hagland Captain fra Noah Langøya til Dalen gruver i Brevik for deponering.

Totalt vil hybridisering og ombygging av Hagland Captain komme på mellom 25 og 30 millioner kroner.  Hagland har fått tilsagn om støtte fra NOx-fondet til å dekke installasjon av katalysator, som utgjør opp mot 10 millioner kroner.

Prosjektet har allerede vakt oppmerksomhet. Flere lasteiere har fått opp øynene og kan være interessert i å følge Noahs spor.

- Flere kommer til oss og viser interesse for å gjøre noe tilsvarende. Vi viser at  det er mulig. Dette vil få store ringvirkninger, sier Aanensen. 

Hagland Shipping har 13 skip i flåten og rundt 1100 havneanløp i løpet av et år. Dersom flere kunder stiller opp, kan det fort bli flere skip som bygges om.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå