INDUSTRI

Ble dømt til å skru av varmepumpen mellom 19.00 og 7.00. Nå blir det omkamp

Støykrangel i Bærum.

Varmepumpen i nabotvisten er av typen Energy Save, modell AW48.4-llU-IFC.
Varmepumpen i nabotvisten er av typen Energy Save, modell AW48.4-llU-IFC. Bilde: Energy Save
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
4. apr. 2016 - 06:00

En familie i Bærum ble i fjor vår dømt til å skru av varmepumpen sin mellom klokken 19.00 og 7.00 på grunn av støy.

Nå fortsetter varmepumpe-krangelen. Denne uken starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Striden har så langt kostet over 200.000 kroner.

Dømt til å rette

Tingretten slo fast at støy over grensene angitt i en standard var i strid med naboloven (se faktaboks).

Varmepumpe-eierne ble derfor dømt til å rette varmepumpen for å få støynivået ned under tålegrensen på hele naboeiendommen. Inntil det skjedde, måtte de skru av varmepumpen på kveld og natt.

Støyen ble målt til 34 dB på fasaden til naboen, som er én desibel lavere enn den strengeste støygrensen for natt. Ved grensen til naboen ble imidlertid støyen målt til 45 dB, som er over grensen kveld og natt.

Norsk Standard NS8175, klasse C.

  • Ved vurdering av støy fra varmepumper er det vanlig praksis å benytte de samme støygrensene som er gitt til støy fra tekniske installasjoner i Norsk Standard NS8175, klasse C.
  • Norsk Standard NS8175 «Lydforhold i bygninger» angir grenseverdier for lydtekniske egenskaper som anses som tilstrekkelige for å oppfylle krav i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
  • Kravene er inndelt i fire klasser der klasse C ansees som tilstrekkelige for å oppfylle minstekravet.
  • Kravet i henhold til klasse C er at lydnivå på uteoppholdareal og utenfor vinduer skal ligge under 35 dB om natten (23-07), under 40 dB om kvelden (19-23) og under 45 dB om dagen (07-19).

– Deler av vår tomt er ubrukelig til normal rekreasjon på grunn av viftestøyen, uttalte naboen til Teknisk Ukeblad i etter at de vant saken i tingretten.

Varmepumpen i tvisten er av typen Energy Save, modell AW48.4-llU-IFC.

Overskredet «i svært liten grad»

Varmepumpe-eierne mener dommen er feil.

- Hele dommen er anket. Vi mener at tingrettens vurdering er feil, sier advokatfullmektig Philip Gustavsen i advokatfirmaet Økland & Co DA. 

De peker på at støygrensene «i svært liten grad er overskredet».

Eierne mener støygrensene er et utgangspunkt, men ikke avgjørende for om bruk av varmepumpen strider mot naboloven.

«Nytteverdien av varmepumpen for de ankende parter må veies opp mot ulempen for ankemotparten», skriver Gustavsen til lagmannsretten.

De har blant annet stevnet daglig leder hos varmepumpe-importøren Energy Save som vitne i ankesaken.

Viser til menneskerettighetene

Naboene er uenige.

- Det påstås fra den andre siden at denne forurensningen ikke utløser ansvar fordi den er liten og at man bare forurenser en del av tomten, uttaler naboens advokat Jan Arhaug.

Han mener en huseier må ha samme beskyttelse mot støyforurensning som mot andre former for forurensning.

- De som anskaffer seg varmepumper må i forkant sørge for å planlegge montering med mer slik at anlegget ikke kommer i konflikt med naboer, mener han.

«Det finnes ikke noe grunnlag for å anføre at naboer må tåle forurensning så lenge det kun gjelder en del av eiendommen», skriver Arhaug til lagmannsretten og henviser til eiendomsretten i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

- Feil og udokumentert

Tingretten idømte også varmepumpeeierne i Bærum erstatningsansvar, dersom naboene senere kunne dokumentere at de ble påført økonomisk tap. Retten la til grunn at eiendommen kunne bli mindre verdt ved et salg.

Varmepumpe-eierne mener det ikke er sannsynlig at støyen kan gi naboene redusert pris ved salg av eiendommen, og peker på at det er en rekke andre støykilder i nærheten av dem.

Naboene mener det motsatte og har blant annet stevnet en eiendomsmegler som vitne. I tillegg har de stevnet et vitne fra Folkehelseinstituttet.

«Ankende parts påstand om at ankemotpartene er særlig sensitive for støy er feil og udokumentert», skriver naboens advokat til retten.

Ankesaken går 7. og 8. april i Borgarting lagmannsrett.

Krangler over hele landet

Teknisk Ukeblad har tidligere dokumentert hvordan støy fra varmepumper er tema i nabotvister over hele landet.

I fjor gikk en familie i Molde rettens vei for å få flyttet naboens varmepumpe på grunn av påståtte støyplager. De tapte imidlertid saken.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.