DEBATT

Billig solkraft kan danke ut havvind

Vil vi om 10–15 år se konturene av en ny Equinor-skandale, med flere hundre milliarder tapt på vindmøller som står til forfall ute i havet?

Artikkelforfatteren argumenterer for at prisfallet på solkraft er såpass mye kraftigere enn det vil bli for havvind at store investeringer i flytende vindturbiner kan bli et tapssluk på sikt.
Artikkelforfatteren argumenterer for at prisfallet på solkraft er såpass mye kraftigere enn det vil bli for havvind at store investeringer i flytende vindturbiner kan bli et tapssluk på sikt. Michal Wachucik, Equinor
Bernt Pedersen, siv.ing, MTM
24. okt. 2021 - 08:18

Fornybar kraft for både vind og solenergi har falt kraftig de siste årene. Solenergi (PV) har falt med 89 prosent fra 2009 til 2019 ifølge en artikkel av Max Roser.

Målt i total kostnad frem til forbruker måles dette i «Levelized Cost of Energy», forkortet LCOE. Det er gode grunner å forvente at dette bratte fallet bare vil fortsette. Tilsvarende fall for offshore vind er 29 %. Det betyr at total kostnad for solkraft faller ca. tre ganger raskere enn for offshore vind.

Prisen faller 36 % når kapasiteten dobles

Trenden for solkraft har vært konsistent helt siden de første solcellepanelene ble installert på Vanguard I-satellitten i 1958. 1 Watt installert kapasitet kostet den gang ca. 1500 kroner, målt i dagens pengeverdi. Et typisk solpanel på 320 watt ville med en slik pris ha kostet 4,8 millioner kroner i dag. Siden den gang har prisen på solkraft falt med 36 % for hver dobling av installert effekt. Det er gode grunner til å anta at dette bratte prisfallet vil fortsette de neste tiårene.

Fallet har vært eksponentielt de siste 40 årene, og vi kan forvente at dette fallet bare vil fortsette de neste tiårene. I 2020 utgjorde solkraft 1,4 % av verdens totale energikonsum. Så solkraft kan øke svært mye, med tilsvarende fall i energipris før markedet begynner å mettes.  Denne typen fall i kostnader/økning i ytelse er uttrykt i «Moores Lov», som sier at antallet transistorer på en mikroprosessor dobles hvert annet år.

Denne utviklingen har holdt stikk de siste 50 årene. Både mikroprosessorer og solcellepaneler er basert på halvleder teknologi, og vi kan forvente fortsettelse av det eksponentielle fallet i pris på solkraft.

Havvind faller ikke i samme takt

Tilsvarende fall har man ikke sett for offshore vindkraft. Selv om offshore vindkraft også faller i kostnader, kan vi dessverre ikke forvente tilsvarende bratt fall. Et argument er å se på historisk prisutvikling, som ikke viser i nærheten så bratt prisfall som solkraft har vist.  

Vindturbiner offshore vil måtte tåle enorme påkjenninger også i fremtiden fra bølger og vind, og vil uansett måte kreve store mengder stål og mye menneskelig bearbeidelse. Vedlikeholdsbehovet er også enormt mye større enn for solpaneler, som ikke krever annet enn å bli spylt rene en sjelden gang.

NVE har laget prognoser for LCOE som har tilsvarende tall. Det er naturligvis svært positivt med prognoser om at fornybar energi i fremtiden blir mye rimeligere enn i dag. Men dette kan samtidig slå beina under ikke bare olje og gass, men også havvind og CCS. Det er derfor ikke gitt at en voldsom satsing på havvind i Norge vil være lønnsomt.

Så er det også svært stor forskjell i LCOE på bunnfast og flytende havvind, der flytende havvind er mye dyrere enn bunnfast. Nå er dette bildet svært komplisert, med blant annet varierende behov for energilagring og kapasitets utnyttelse. Men trenden er likevel klar.

Det er derfor ikke utenkelig at vi om 10–15 år ser konturene av en ny Equinor-skandale, med flere hundre milliarder tapt på vindmøller som står til forfall ute i havet.

Innlegget ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 8/2021.

Les også

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.