Bård Eker bak nytt, autonomt fergekonsept

Hydrolift Smart City Ferries skal slå flere fluer i en smekk med små ferger som skal løse trengselsproblematikk for både folk og varer.

Bård Eker bak nytt, autonomt fergekonsept
Ferger på inntil 50 passasjerer seiler elektrisk og etter hvert autonomt og sørger for å avlaste veier og bruer. Foto: Hydrolift Smart City Ferries
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Industridesigner Bård Eker har lenge hatt lyst til å utvikle smarte transportløsninger for byer ved elver og sjø. I stedet for å se en elv eller sjø som barriere, vil han bruke den som løsning.

Nøkkelen er kombinasjonen av båt- og skipsteknologi, digitalisering og smarte tjenester rundt mobilitet, autonomi og kombinasjonen av mennesker og varer.

Konseptet har fått navnet Hyke, som indikerer at du skal få haik hele veien fra der du er til dit du skal med en kombinasjon av transportmidler.

Den elektriske, autonome fergen er en nøkkelkomponent. Skal det være mulig å slå igjennom, må det også kunne bygges og driftes så billig at det blir et reelt alternativ.

Les også

Kombinasjon

Hydrolift Smart City Ferries skal tilby flere ferger på opptil 15 meters lengde som skal ta opptil 50 passasjerer.

Smart mobilitet i Fredrikstad. Ferger og elektriske  kjøretøy i kombinasjon er med i smart-by-konseptet HYKE. Foto: Hydrolift Smart City Ferries

Når rushtida er over, skal fergene kunne kjøres som «on demand» taxibåter, turistbåter, flytende møtelokaler eller ta med små kjøretøy som Paxtere, varesykler, el-scootere og annet. Kombinasjonsdrift og flåtestyring bidrar til å få ned kostnader. Mindre trafikk og trengsel på veier og over bruer er en positiv bieffekt.

Hydrolift Smart City Ferries håper å kunne ha en prototyp og teste i løpet av 2022 med en glidende overgang til pilottesting og kommersialisering i løpet av 2023.

Design og kommers

Design og produkt har alltid vært startpunkt for Bård Eker. Ikke alt har blitt økonomisk og kommersiell suksess så raskt som ønskelig. Nå mener han å ha lært av tidligere feil.

– Denne gangen starter vi ikke med å gjøre et produkt ferdig først og så bygge business etterpå. Båt og båtbygging kan vi. Nå skal det kommersielle på plass samtidig, sier han med kjent entusiasme.

Det betyr dialog og diskusjon med mulige kunder for å høre om behov, muligheter og krav.

Les også

Lokal start

Eker vil at den, eller de, første fergene skal operere i Norge. Det gjør det enklere å følge opp i en utviklings- og prototypfase. Det blir også lettere å selge ute, når du kan vise til en suksesshistorie på hjemmemarkedet.

Bård Eker viser modell av den første båten han designet med step-skrog. Bilde: Tore Stensvold

I og med at Eker kommer fra Fredrikstad og Hydrolift produserer båter i byen, ser han byen som er delt av Glomma som et naturlig, mulig marked.

Fordelen med en by som Fredrikstad er at det allerede eksisterer et utbredt fergetilbud med Byfergene, som har åtte stoppesteder og går kontinuerlig i rushtida. Det er lettere å introdusere ferger der det allerede finnes en kultur for det. I tillegg er byer som Stavanger, Drammen, Oslo og Bergen også nevnt som aktuelle.

Partnerjakt

Han har fått med seg tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsen som administrerende direktør og Halvor Vislie som driftsdirektør.

De bygger opp organisasjonen, ser på lokasjoner som passer og snakker med både kommuner, kollektivselskap, eiendomsutviklere og andre som kan få løst transport- og mobilitetsbehov med små ferger. 

(Se video nederst i artikkelen.)

Selskapet Hydrolift Smart City Ferries sitter ikke på all nødvendig teknologi og kunnskap selv. De er derfor ute etter strategiske partnere som kan bidra med både teknologi og kompetanse, ikke bare penger.

Les også

«On a mission»

Ketil Solvik-Olsen håper de kan få norske partnere og sikrer mest mulig norsk verdiskaping. De må ha rett mentalitet – «Mission to change».

– Vi ønsker å komme i kontakt med partnere som har globale visjoner og brenner for å endre mobilitetssystem ved å bruke vannet, elven eller fjorden, sier Solvik-Olsen.

Han tror vi står foran et lite industrieventyr som er blitt mulig fordi flere brikker er falt på plass samtidig, blant annet bedre batteriteknologi for små kjøretøy, autonomi og smart city-utvikling.

Singapore kan være et ideelt sted for svermer av autonome og elektriske ferger. Foto: Hydrolift Smart City Ferries

Knuse myte

Ferger er tradisjonelt sett på som store og dyre. Hydrolift Smart City Ferries skal slå hull på myten. Billige, modulbaserte og fleksible ferger skal gjøre det mulig å ha mange ferger med hyppige avganger til en lavere kostnad per passasjer enn i dag.

Det skal ikke være nødvendig å planlegge fergeturen over en elv eller en bukt lang tid i forveien, men bare stikke ned på en kai og maks vente et par minutter.

Fergene skal være alternativ til lange omveier for å komme over en bro, som antakelig er overfylt og med køproblemer i vid omkrets.

Les også

Vannvei

Halvor Vislie sier at det grunnleggende oppdraget er å redusere trengsel på veier og flytte transport til vann, og gjøre det til en konkurransedyktig pris. For kollektivselskap, kommune eller et eiendomsselskap, skal det være lønnsomt.

Fredrikstad har flere små ferger som har åtte anløpssteder. Bård Eker vil gjøre dem elektriske, autonome og smarte i et mobilitetsystem som inkluderer kjøretøy. Foto: Hydrolift Smart City Ferries

– Vi tenker annerledes for å få ned kostnader og gjøre vannveien lønnsom, sier Vislie.

Ferga blir en hub – et nav – i et større system, som kan bestå av flere ferger som operer som flåte, samt elektriske busser og godsleveranse.

Autonomi – det vil si at fergene ikke har fører eller kaptein, er ikke en forutsetning, men betyr lavere kostnader. I utgangspunktet vil fergene likevel ha en fører inntil regelverk og samfunnets tillit til autonome fartøy er på plass.

Innsikt

Bård Eker er styreleder i selskapet. Han har fått med seg personer med mye erfaring og tyngde fra både shipping, industri og finans, det vil si Odd Ingar Skaug, Per Otto Dyb og Daniel Bordessa. 

Selskapet har brukt mye tid på å få markedsinnsikt for å bli mest mulig treffsikker med løsningen.

– Nå har vi nok kunnskap til å starte den tekniske utvikling. Problemet vi skal løse er ikke bare evne til å transportere mennesker fra a til b i rushtida, men også skalere ned til mindre og autonome enheter. Da kan vi skalere i antall og hyppige avganger og ikke i større ferger, sier Vislie.

Les også

Mer enn A-B

Hvor mennesker opprinnelig kommer fra og hvor de egentlig skal, er viktig å analysere for å lage gode fergetilbud.

Han viser til fergene mellom Manhattan i New York og Staten Island. Det er åtte svære ferger som hver tar 4.400-4.500 passasjerer. Da blir mye trengsel i begge ender ved avgang og ankomst.

Nå er ikke New York og de 70.000 daglige passasjerene første mål for Hydrolift Smart City Ferries, men viser tankegangen. Det kan være en bedre løsning med mange små ferger og flere stopp, gjerne i kombinasjon med annen elektrisk og smart mobilitet.

Mer enn folk

 Bård Eker har vært delaktig i utvikling av den lille elektriske transportbilen Paxter, som Posten og andre transportselskaper benytter i byer og tettsteder. Eker vil designe fergene slik at de også kan kjøre om bord med elektriske småkjøretøy.

– De har ikke så lang rekkevidde, men slipper de å kjøre lange omveier for å krysse en elv, øker utnyttelsesgraden betydelig, sier Eker.

To aktører

Til våren starter Zeabuz testing av en autonom ferge over kanalen i Trondheim. Strekningen er på cirka 90 meter og ferga kan ta opp til 12 personer. Selskapet springer ut av teknologimiljøet ved NTNU.

Hydrolift Smart City Ferries ser ikke Trondheims-selskapet som konkurrent.

– Behovet og markedet er stort. At to norske selskaper jobber med dette, viser hvor langt framme vi er som klynge. Med norske myndigheter på laget, kan vi komme langt, sier Solvik-Olsen, som var samferdselsminister og bidro til å legge til rette for testfjorder for autonome fartøy og stifting av NFAS – Norsk forening for autonome skip i 2016.

Hydrolift Smart City Ferries kan ta opp til 50 passasjerer og løse trafikkproblemer ved å flytte transport til sjøen.

 

Les også