SAMFERDSEL

Bane Nor kan ikke svare på om de fulgte opp alle anbefalingene i kritisk Follobane-rapport

Tross gjentatte spørsmål fra TU.

Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein kan ikke svare på om de klarte å kvittere ut punktene Norconsult påpekte i sin kritiske Follobanerapport.
Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein kan ikke svare på om de klarte å kvittere ut punktene Norconsult påpekte i sin kritiske Follobanerapport. Foto: Eirik Helland Urke
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

To måneder før Follobanen åpnet, advarte Norconsult om flere ting ved returstrømanlegget i en rapport bestilt av Bane Nor. Torsdag fortalte Bane Nor at de vurderte at rapporten ikke var til hinder for å sette trafikk på banen. En drøy uke etter åpning måtte Follobanen stenges, og returstrømanlegget er identifisert som problemet. 

Men Bane NOR kan ikke svare på om de fulgte opp alle anbefalingene i den kritiske rapporten. De kan heller ikke si hvilke tiltak de gjorde som følge av rapporten.

Det kommer frem i intervjuer TU torsdag gjorde med Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund og prosjektdirektør for Follobanen Per David Borenstein. Ingen av dem kunne svare på om anbefalingene ble fulgt opp. 

Bane Nors håndtering av rapporten blir sentral i granskingen samferdselsministeren har beordret, ettersom den viser at det var faglig uenighet om returstrømanlegget. Uenigheten har gjort ministeren bekymret.

Vi spør først Bane Nor-direktør Frimannslund: 

– Hvordan ble Norconsult-rapporten håndtert da den kom?

– Dette vil den uavhengige granskingen gi svar på. Rapporten hadde noen spørsmål ved kapasiteten i anlegget, og det ble behandlet i prosjektet, svarer Frimannslund. 

Bane Nor-direktøren henviser til prosjektdirektøren

– Hvordan ble den behandlet i prosjektet?

– Det kan ikke jeg svare på. Jeg satt ikke der.

– Du er ansvarlig?

– Jeg er overordnet ansvarlig, men vi har ikke kommet så langt i disse undersøkelsene, og da er det heller Per David som skal svare på spørsmål og som kanskje vet mer om dette.

Så henvender vi oss til Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein. 

– Hvordan håndterte dere rapporten da dere fikk den?

– Når man får en sånn rapport, går fagpersonellet i delprosjektet som er tunnel gjennom rapporten og vurderer det som står der. De følger det opp og ser på nødvendige tiltak som må gjøre for å kvittere ut eventuelle punkter som kommer opp. Enten gjøre det selv eller gjøre det med andre, sier Borenstein.

– Og disse punktene, hvordan blir de kvittert ut?

– Det er et risk-register hvor historikken står nedover på de ulike punktene.

Les også

Ble håndtert på lavest mulig nivå

– Kan du gi meg et eksempel?

– For eksempel hvis noen anbefaler å utføre målinger av et eller annet i driftsfasen for å følge opp hvordan dette er, blir det å anskaffe et måleinstrument og iverksette det i driftsprosedyren, for eksempel. Så får man kvittert ut punktene på den måten.

– Du sier at dere kvitterer ut punktene, det kan høres ut som man bare vil kvitterer dem ut for å bli kvitt dem?

– Nei, man gjør jo ikke det. Hvis det er ting som er alvorlig, blir det eskalert oppover for å finne løsninger.

– Og hva ble gjort i dette tilfellet med Norconsult-rapporten?

– Her ble det iverksatt tiltak på disiplin-nivå. Det betyr at disiplinene håndterer funn og anbefalinger som står der. I dette tilfellet er det elektrotekniske problemstillinger og disipliner.

Kan ikke svare på hva som ble gjort av tiltak

– Hvilke tiltak gjorde dere som følge av rapporten?

– Nå skal det gås gjennom. Det skal nå settes i gang granskinger på disse problemstillingene, og så vil man basert på det uavhengig og objektivt vurdere disse tingene. Og det er veldig bra, fremfor at man spekulerer på disse tingene. Jeg vil ikke gå inn på spekulasjoner. 

– Det er ikke spekulasjoner, jeg spør bare om hva som har skjedd.

– Ja. Jeg kan ikke svare på alt som har skjedd i alle sammenhenger. Det overlater jeg til disse gjennomgangene for å få det riktige bildet.

– Men som prosjektdirektør er det vel du som burde vite det, i og med at det er dette som er saken?

– Jeg forteller hva systematikken er rundt risk-registeret, hvordan dette håndteres. 

– Du nevnte at det ble iverksatt tiltak på disiplinnivå, hvor høyt er det?

– Det avhenger av hvilket fagområde man jobber i. Det håndteres lavest mulig, men hvis det er tverrfaglige ting, eskaleres det opp til nærmeste leder. Og så eskaleres det avhengig av alvorlighetsgrad.

– Hvor høyt kom disse punktene som ble påpekt i rapporten?

– Disse punktene ble løst på delprosjektnivå, altså delprosjektleder tunnel.

Kan ikke svare på om de kvitterte ut alle punkter på rapporten

– Var det høyt nok, sett i etterkant? 

– Det får undersøkelsene finne ut av. Vi skal ikke forskuttere noe som helst her. Jeg ønsker ikke å forhåndstrekke konklusjoner som er basert på spekulasjoner.

– Klarte dere å kvittere ut alt fra rapporten?

– Nå får vi gå gjennom hele saken, hvordan det er håndtert, og så får vi se resultatet av det.

– Betyr det at dere ikke klarte å kvittere ut alt?

– Nei, nå legger du føringer i spørsmålene. Jeg sier at det er flagget at undersøkelsene skal gjøres uavhengig, så finner vi ut hva som har skjedd. Det som er fokus nå, er å finne rotårsaken og iverksette riktige tiltak, gjennomføre dem og få opp trafikken. Så får vi gå gjennom og se i ettertid. Vi må prioritere å få opp trafikken akkurat nå.

– Jeg tror du misforstår, jeg spør om dere klarte å kvittere ut de kritiske punktene som var relevante for returstrømanlegget i Norconsult-rapporten.

– Det kan jeg ikke svare på. Fra den informasjonen som foreligger nå, var det ikke nødvendig å stoppe påsetting av trafikk.

– Men det betyr ikke det samme som at man klarte å kvittere ut alt.

– Nå får du lese rapporten og se. Du spør om det samme hele tiden.

– Jeg vil bare ha svar, du svarer ikke på spørsmålet om dere klarte å kvittere ut alt eller ikke. Det er jo relevant her.

– Ja, det får vi se på under gjennomgangen, sier jeg.

– Så du ønsker ikke å svare på det?

– Nei, for det blir... nei.

Les også