Avviser svenske-bud

Styret i Kongsberg Gruppen mener det ikke er riktig, verken industrielt eller økonomisk, å selge unna den sivile offshore- og maritim-relaterte virksomheten.

Kongsberg mener den samlede teknologiske kompetansen i sivil og forsvarsrettet virksomhet gir konsernet store fordeler. Ved å selge ut den sivile delen, kappes et viktig bein. Det ønsker ikke styret i Kongsberg.

I en pressemelding fra konsernet heter det:

¿Kongsberg har i løpet av de siste 12 årene bevisst bygget opp en sivil maritim virksomhet i tillegg til forsvarsvirksomheten. Dette for å få større kommersiell utnyttelse av konsernets tekniske kompetansebase, og for å bli mindre avhengig av forsvarsmarkedet. Det er betydelige sammenhenger mellom de to forretningsområdene både når det gjelder teknologi og kompetanse. For et internasjonalt teknologikonsern er størrelse i markedet av stor verdi for begge områdene. Styret mener at KONGSBERG er godt posisjonert for videre utvikling av aksjonærverdier.¿

Nordic Capital ville betale 3,3 milliarder kroner for Kongsberg Maritime.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå