BYGG

Arkitekter vil legge sentralstasjon under sentrum

Ved å legge sentralstasjonen under sentrum vil det bli mer folk og mer liv i byen, ifølge arkitekt Øyvind Løken.
Ved å legge sentralstasjonen under sentrum vil det bli mer folk og mer liv i byen, ifølge arkitekt Øyvind Løken. Bilde: Arkitekturverket

Tirsdag ble planene om en sentralstasjon under bakken midt i Moss sentrum presentert. Forslaget er utarbeidet av en gruppe arkitekter, med støttespillere i lokalt næringsliv.

Det går ut på at kjørende og gående skal få tilgang til stasjonen, som skal ligge under bakken, via byens sentrum.

– Forslaget tar utgangspunkt i ønsket om å utvikle Moss som by. Moss har opplevd en utarming av sentrum de siste årene, vi ønsker å snu den utviklingen, sier arkitekt Øyvind Løken i Arkitekturverket.

Les også: Dette er et alternativ til Bastøferga

Endrer ikke trase

Forslaget har ikke blitt utredet av Jernbaneverket. Men med utgangspunkt i Holmestrand stasjon, som bygges i fjell, mener arkitekten det bør være fullt mulig.

– Den vedtatte jernbanetraseen til Follobanen er ikke endret i forslaget vårt, vi ønsker kun å flytte stasjonen, forklarer Løken.

Han mener forslaget vil ha en positiv effekt på det sosiale aspektet ved bybildet, og på trafikkbildet i Moss.

– Ved å samle tog, busser og taxi på ett sted kan vi oppnå et tilnærmet bilfritt sentrum, og samtidig skape et sentrum med mer liv og mer folk, sier han.

Les også: Varmluft holder den svenske premiebrua snøfri

Vil forsinke utbyggingen

Jernbaneverkets forslag går ut på å legge stasjonen nede ved havna i Moss.

I et notat skriver Jernbaneverket at utredningen av en ny stasjon vil forsinke prosessen, og at de ønsker å holde seg til planlagt trase.

– Vi er ikke spesielt begeistret for utspillet om å utrede en annen stasjonslokalisering. Planprosessen i Moss har pågått i mange år, og konklusjonen om stasjon i dagen har solid faglig forankring. Vi er klare til å gå i gang med reguleringsplan. Ved å ta opp igjen et tema som allerede er belyst og konkludert så sent i prosessen utsettes arbeidet med å bringe prosjektet et skritt nærmere realisering, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Jernbaneverket.

Les også: Gøteborg og Stockholm kniver om Nordens høyeste bygg

– Nesten umulig å gjennomføre

Men det er ikke bare forsinkelsen en ny utredning vil føre til som er problematisk, ifølge Haugen.

– Det er teknisk sett veldig utfordrende å bygge stasjonen under bakken. I Moss er det fjell av veldig dårlig kvalitet, og den nye traseen har ikke stor fjelloverdekning. Det er en lang svakhetssone parallelt med banen som vi har brukt mye tid på å finne løsninger for å unngå, forklarer hun.

På Moss stasjon vil det være behov for fire spor til plattform. Stasjonen skal være dimensjonert for fire lokaltog og fire intercitytog hver time i hver retning, i tillegg til godstog og mulighet for sportilknytning til havna.

– Det betyr at det vil bli en stor fjellhall, noe som vil føre til problemer med overdekningen. Sannsynligvis ville noe da måtte bygges ovenfra, og det ville ført til voldsomme inngrep og konsekvenser for eksisterende sentrumsbebyggelse, sier Haugen.

Les også: Se hvorfor Skype-kontoret i Stockholm vekker oppmerksomhet

Vesentlig dyrere

Haugen legger til at en stasjon i fjell, generelt, også vil bli vesentlig dyrere enn en stasjon i dagen.

– Vi har ikke regnet på dette konkrete utspillet, men vi vet av erfaring at en fjellhall vil bli vesentlig dyrere enn den løsningen vi planlegger for. Vi har som oppgave å planlegge slik at samfunnet får mest mulig igjen for investeringsmidlene. Vi har allerede en robust løsning som både Moss kommune og andre viktige byutviklingsaktører er godt førnøyde med, og sammen med de andre aktørene skal vi få dette til å bli et velfungerende knutepunkt med god tilgjengelighet, sier hun.

Nå håper Haugen debatten rundt stasjonsplasseringen roer seg, slik at Jernbaneverket kan fortsette arbeidet som planlagt.

Nå håper Haugen debatten rundt stasjonsplasseringen roer seg, slik at Jernbaneverket kan fortsette arbeidet som planlagt.Arkitekter og næringsliv i Moss mener en stasjon under sentrum vil ha stor betydning for byutviklingen i Moss. Arkitekturverket

Les også:

Denne kan bli åtte ganger så lang som dagens verdensrekord  

De rødgrønne kaller det «vei på avbetaling»...

Tungvektere vil realisere Hyperloop