KARRIERE

Advarer mot useriøse vikarbyråer

Arbeidsliv. Jobb. Kontorlandskap. Vikarbyrå. Midlertidig ansatt. Lønn. Inntekt. Lønnsoppgjør. Konflikter.
Arbeidsliv. Jobb. Kontorlandskap. Vikarbyrå. Midlertidig ansatt. Lønn. Inntekt. Lønnsoppgjør. Konflikter.

Geir Dølvik, administrerende direktør i Manpower Professional Engineering AS, mener kvaliteten på bemanningsselskapene varierer ganske mye.

Sjekk først

– Det er jo ingen formelle krav for å starte et bemanningsselskap, og det er dessverre en del aktører som direkte skader bransjen med useriøs oppførsel, sier Dølvik.

Han anbefaler at folk som vurderer å jobbe gjennom bemanningsselskaper, gjør litt research på bedriften først.

– Les avtaler og kontrakter nøye og se til at arbeidsmiljøloven følges, oppfordrer Dølvik.

Krever krav

– Det er dessverre en del useriøse aktører på markedet, bekrefter Even Hagelien, fagsjef i NHO Service.

Han støtter derfor regjeringas forslag om en melde- og registreringsordning for bemanningsbransjen. Hvis dette blir gjennomført må bemanningsforetakene dokumentere at de har oppfylt lovpålagte plikter om registrering i offentlige registre, og at de oppfyller krav til organisering og økonomi.

Begrense useriøse aktører

Hagelien tror en slik ordning vil begrense problemet med useriøse aktører. Han mener ikke overraskende at de som bruker bemanningsbedrifter som er medlem av NHO, kan føle seg trygge.

Hagelien tror mange velger å jobbe gjennom bemanningsbransjen fordi det gir en stor grad av fleksibilitet, slik at mange får mulighet til å gjøre ting ved siden av jobben. Han mener en jobb gjennom bemanningsselskaper gir nyttig erfaring og muligheten til å vise seg fram for aktuelle arbeidsgivere.

Prøvetid er ut – nettverk er in

Får vist seg fram

– Det er på det rene at svært mange som jobber gjennom bemanningsselskaper får tilbud om fast jobb fordi de har fått mulighet til å vise seg fram for potensielle arbeidsgivere, sier Hagelien.

Han tror den største ulempen er den avgrensede arbeidstida. Selv om den som jobber gjennom et bemanningsbyrå ideelt sett får nye arbeidsoppdrag før det gamle oppdraget avsluttes, er ikke dette en selvfølge.

Er på linje

Arbeidstakerne lønnes med markedslønn av bemanningsselskapet som videre fakturer oppdragsgiveren. Lønna fastsettes på bakgrunn av arbeidserfaring, utdanning og jobben de utfører. Hagelien mener lønna for personell som leies ut via bemanningsselskaper normalt er på linje med lønna som betales til de som er fast ansatt i samme bedrift.

– Bemanningsselskaper som er tilknyttet NHO Service har i alle fall som mål å betale sine medarbeidere på linje med innleiebedriften, sier han.

Midlertidig ansatte dårligst ut

Karen Modesta Olsen, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen, er ikke enig. Hun mener midlertidig ansatte blir dårligere betalt enn de med fast kontrakt.

Olsen har forsket på dette tidligere, og mener tilværelsen som midlertidig ansatt ikke alltid er rosenrød. Dårligst ut kommer midlertidig ansatte som jobber gjennom bemanningsselskaper.

– Jobbene midlertidig ansatte får er jevnt over av dårlig kvalitet. De har dårligere lønn og er mindre fornøyd enn andre ansatte, sier hun.

Vikarbyråkontroll fra neste år

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.