SAMFERDSEL

12 år etter at Stortinget bestilte den: Nå er den nasjonale billettappen klar

– Som en nyttig versjon av Pokemon Go.

Trykk: Et trykk på appikonet er alt som skal til for å få opp AR-funksjonen i Entur. Funksjonen er viktig for å gjøre det enkelt for reisende når de kommer til nye steder - og skal vise alle avganger rundt deg gjennom mobilkameraet. Foreløpig virker det bare på iPhone.
Trykk: Et trykk på appikonet er alt som skal til for å få opp AR-funksjonen i Entur. Funksjonen er viktig for å gjøre det enkelt for reisende når de kommer til nye steder - og skal vise alle avganger rundt deg gjennom mobilkameraet. Foreløpig virker det bare på iPhone. Foto: Odd Richard Valmot

Det er mange år siden ambisjonene om et digitalt reisesystem ble etablert, men nå er Entur tilgjengelig. Og den skal bygges ut raskt.

I dag ble den nasjonale reiseappen Entur offisielt innviet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en travel Oslo Bussterminal.

– Denne appen vil gjøre det mye enklere å reise kollektiv. Ikke minst for de som sjelden bruker slike tjenester og for den som skal reise i en annen by, eller reise langt. Dette vil senke terskelen for å reise kollektivt, og det er noe vi ønsker oss. Selv om det har tatt mer enn ti år å komme dit vi er i dag, føles det ekstra godt at vi nå har fått en så god tjeneste med 60.000 holdeplasser fra over 60 kollektivselskaper hvor publikum kan planlegge reiser og få oppdatert informasjon i sanntid. Det gjør at folk vil stole mer på kollektivtransporten, sa ministeren.

Tatt tid

Solvik-Olsen har rett i at det har tatt tid. Det er 12 år siden det kom en bestilling fra Stortinget om å utvikle et system for nasjonal reiseplanlegging. Politikerne ville ta i bruk ny teknologi for å gjøre hverdagen enklere for de som reiste kollektivt. Men det ble ikke særlig fart i det før venstres Abid Raja fikk Stortinget til å gjenta bestillingen i 2014. Siden har det gått fort, godt hjulpet av mye mer moden teknologi.

Dit.no var et forsøk på å skape en planlegger. Initiativtakere var NRK, Vegdirektoratet og Ruter, men NRK trakk seg etter at politikerne ikke likte at de skulle bli en stor aktør. Det fikk holde med yr.no. De siste tre årene har prosjektet Nasjonal reiseplanlegger hatt god fremdrift og ble i fjor overtatt av Entur.

Enkelt: Det var uvanlig enkelt å planlegge en tur fra jobben til fergekaia i Moss. Her er det både pris og rute med et trykk. Foto: Odd Richard Valmot

Ruterapp

I 2012 lanserte Ruter sin egen app og den ble en større suksess enn selskapet hadde drømt om.

– Ruterbillett-appen er utviklet av Ruter, men den åpne kildekoden er sener delt i et samarbeid flere andre fylker. Vi ville ikke at noen store dataselskaper skulle eie deler av appen, sier prosjektsjef for tjenesteutvikling i Entur, Hanne Nettum Breivik.

Siden 2014 har hun ledet arbeidet med den nasjonale reiseplanleggeren til den ble overlevert til Entur i 2017. 

Hun understreker at apper som den Ruter bruker og Entur senker kostnadene for å håndtere betaling dramatisk og gjør at kollektivselskapene heller kan konsentrere ressursene om kjernevirksomheten.

Selv om ambisjonen er å inkludere all kollektivtransport i Entur så inkluderer appen også planlegging for de som går og sykler.

Åpent

– Kart er en viktig del av Entur-appen og vi baserer oss på Open Street Maps. Alle stoppesteder er plottet inn i dette kartsystemet som også er basert på åpen kildekode. Vi mener det er viktig at vi selv har kontroll på det vi utvikler, men det betyr ikke at vi ikke kommer til å dele. Tvert imot. Alle data rundt den den norske kollektivtransporten blir gjort tilgjengelige for andre som også vil utvikle tjenester. Google har sagt at de ønsker å bruke de data vi samler inn, sier teamleder i Entur, siv. ing. Kim Hafr.

Nettum Breivik mener det ligger en masse muligheter til videre utvikling i systemet de utvikler. Det er kollektivtransport-operatørene som eier sine egne data, men de er naturlig nok interessert å vite mer om de ulike reisestrømmene. Det vil gi dem et grunnlag for å planlegge bedre og yte mer service til de reisende.

Hvor er det: AR-funksjonen er viktig for å gjøre det enkelt for reisende når de kommer til nye steder. Foto: Odd Richard Valmot

– Vi er naturlig nok veldig opptatt av personvern og sikkerhet, men systemet genererer veldig mye data og statistikk som har vært svært vanskelig tilgjengelig før. Nå blir det et grunnlag for bedre tjenester, sier Hafr.

Begynner i det små

Det første som kommer med Entur er et planleggingsverktøy, slik at folk kan planlegge reiser over hele landet. Foreløpig er det bare Ruter og NSB som kan levere billetter gjennom appen, men planen er at i løpet av neste år skal alle norske kollektivtransportselskaper være koblet til billettsystemet. Det vil gjøre at man med noen tastetrykk kan kjøpe en eller flere billetter fra for eksempel Vegårshei til en vei i Bodø. Og bli oppdatert om eventuelle avvik.

– Vi har opplevd en del skepsis, men det er ikke mye igjen av dette nå. Fylkene er veldig positive til Entur, nå når de ser at dette virker og de er mye mer åpne for samarbeid. Nå er det heller utålmodighet vi opplever, sier Nettum Breivik.

Fly

Ut på tur: Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet Norges nye nasjonale app for kollektivtransport. Foto: Odd Richard Valmot

Systemet får data om flytrafikken fra Avinor, men om flyselskapene vil gjøre billetter tilgjengelig i Entur er nok lite sannsynlig. I hvert fall på kort sikt. De har bygget opp tjenestilbudet sitt rundt egne apper, som de investerer veldig mye i.

– Vi snakker også med taxiselskapene, men det er opp til dem om de vil inn i appen. Kollektivselskapene må bestemme seg for om taxi skal synliggjøres som et supplement til kollektivtransporten eller ikke, sier hun.

– Entur er som hvilken som helst moderne nett- og appbasert tjeneste. Den bli aldri ferdig. Vi kommer til å utvikle og forbedre i mange år fremover, sier Hafr.

AR

– Se her, sier administrerende direktør i Entur, Johnny Welle, og viser oss mobilen sin. Gjennom å holde ned appikonet på telefonen kan man få opp en AR-visning av omgivelsene. Når han holder telefonen mot Sentralbanestasjonen så kommer det opp i et tekstvindu som overlapper bildet.

– Dette er litt som en nyttig versjon av Pokemon Go. Det er et svært effektivt verktøy for de som ikke er kjent i en by for å finne frem dit de skal. Det er greit med kart og navigasjon, men å se slike virtuelle skilt på mobilskjermen er mye mer effektiv, sier han.

Han peker på at det er viktig at kollektivselskapene har gode data, og at de kan utveksles. Utveksling av slike data er selve fundamentet for at Entur skal virke. Derfor brukes den åpne den europeiske standarden Netex til å sende data om priser og avvik.

Mer enn reiser

Welle mener slike data er viktig for mer enn kollektivtransporten. Slike åpne data vil være viktig for andre som utvikler apper, og ikke minst som et grunnlag for smarte byer.

– Vi skal ikke tjene penger på dette. Vår jobb er å betjene publikum og kollektivselskapene, og vi skal ikke ha monopol på data. Innsamling av data er statlig finansiert og det er EU som krever at det skal finnes et nasjonalt aksesspunkt for innsamling og kunngjøring av informasjon. Entur-appen utnytter disse dataene og kan sees på som et vindu inn mot dem med tjenester i tillegg.

Les mer om: