BYGG

1. januar blir Oslo 37 centimeter høyere

Bytter fra 124 år gammelt system.

Med innføring av nytt høydemålingssystem er Oslo 37 centimeter høyere enn tidligere.
Med innføring av nytt høydemålingssystem er Oslo 37 centimeter høyere enn tidligere. Bilde: Eirik Helland Urke

Oversikt over landheving utvalgte steder

 • Trysil: 7,7 millimeter per år.
 • Oslo: 5,1 millimeter per år.
 • Trondheim: 4,2 millimeter per år.
 • Bergen: 2,4 millimeter per år.
 • Kristiansand: 1,5 millimeter per år.

Kilde: Kartverket.

NN2000

 • NN2000 er Norges nye høydesystem, som innføres gradvis fram til 2015.
 • Ensartet og homogent system av kjent kvalitet for hele landet.
 • Et felles vertikalt datum for Norge, Sverige og Finland.
 • Avviker minimalt fra det nye europeiske systemet EVRF2007.
 • Tilfredsstiller kravene til nøyaktige 3D-data og data fra laserskanning.
 • Kan mer presist påvise middelvannstand som er viktig ved bygg- og anleggsvirksomhet ved sjøen.
 • Et viktig fundament for å rydde opp i gamle lokale høydenett.

Kilde: Kartverket.

På grunn av landheving skifter Plan- og bygningsetaten i Oslo høydesystem.

Det nye systemet NN2000 fører til at alle høyder i Oslo-kartene øker med 37 cm fra 1. januar 2015.

124 år gammelt system

Landheving slik vi kjenner den i Skandinavia skyldes i hovedsak siste istid.

– Store mengder is lå over Skandinavia og trykket landet ned. Da isen smeltet begynte landet å heve seg, noe det fremdeles gjør, forklarer senioringeniør Rune Kjørmo i Avdeling for geodata i Plan- og bygningsetaten.

I snitt hever Oslo seg med 5,1 millimeter per år, viser tall fra Statens kartverk. Siden det høydesystemet som i dag brukes i Oslo er mer enn 124 år gammelt, er det ifølge Kjørmo på høy tid at kommunen bytter system.

– På de årene som har gått siden målesystemet vi i dag bruker ble laget har Oslo steget med mer enn 37 centimeter. Jeg er glad vi  nå tar i bruk et høydesystem som er i samsvar med dagens middelvannstand, sier han.

Les også: «Fjordby» utenfor Oslo skal romme 150.000 mennesker

Berører byggebransjen

Skifte av høydesystem vil berøre alle som sender inn søknad om byggetillatelse eller forslag til ny reguleringsplan, eller har slike saker til behandling i Plan- og bygningsetaten.

I tillegg betyr landhevingen endringer for entreprenører og andre som jobber med bygging og landmåling i Oslo, eller som bruker høydeinformasjonen i det tekniske grunnkartet og reguleringskartet.

–  Det blir viktig å undersøke hvilken høydereferanse som gjelder for de ulike dataene som brukes. Om man ikke er oppmerksom på hvilken høydereferanse som blir brukt kan det fort oppstå både forsinkelser og økte kostnader ved at ting må endres underveis, sier Kjørmo.

Reguleringsplaner som allerede er vedtatt, skifter ikke høydereferanse.

Les også: 135 år gamle håndmurte rør holder møkkavannet unna Oslo

Landheving
Landhevingen varierer utfra hvor tykk iskappe landsdelen hadde i istiden. I innlandet hvor iskappen var tykk er landhevingen større enn på kysten der isen var tynnere. Kartverket

Felles i Skandinavia

I løpet av 2014 er det planlagt at 134 kommuner skal gå over fra gammelt til nytt høydesystem. Hvor stor betydning endringen får, varierer over hele landet.

Per Christian Bratheim i Statens kartverk forteller at det nye systemet får langt større betydning for innlandet enn for kysten.

– Landhevingen er ikke lik over hele landet. I innlandet der iskappen var tykk under istiden er landhevingen større enn ute ved kysten der isen var tynnere, forklarer han.

Og viser til at landhevingen i Trysil er på rundt 7,7 millimeter i året mens den i Kristiansand kun er på 1,5 millimeter per år.

– I Oslo hvor landehevingen er på 5,1 millimeter i året vil der dermed si at landehevingen er i realiteten er høyere enn 37 centimeter. Det nye høydesystemet baserer seg på målingen fra år 2000, sier Bratheim.

At valget har falt på målinger fra år 2000 begrunner han med at det er denne målingen nabolandene benytter seg av.

– Ved å bruke disse målingene får vi et høydespenn som henger sammen over grensen til både Finnland og Sverige. Det har vi ikke hatt tidligere, sier han.

Les også:

Frykter at byggeboomen i Bjørvika gjør at fundamentene på gamle bygårder råtner

Her ser romradaren at bygningene synker

Grunnen i Bjørvika synker. Men kommunen har kvittet seg med egne geoteknikere  

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.