Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Fra papir til AI: Innovatørene som endrer revisjonsbransjen

Audun Bakke Andersen og Line Jimenez-Killingmo jobber med å gjøre revisjon smartere.
Audun Bakke Andersen og Line Jimenez-Killingmo jobber med å gjøre revisjon smartere. Foto: TUM Studio
Del
Produsert av TUM Studio

Revisjon gir tillit til tallene som rapporteres og er dermed uvurderlig for det norske næringslivet. Tradisjonelt sett har arbeidshverdagen i revisjon vært preget av mange manuelle og tungvinte prosesser. Takket være et sylskarpt fokus over flere år på å utvikle stadig nye teknologiske løsninger, har hverdagen til en revisor i PwC over de siste årene gjennomgått en enorm digital transformasjon.

Audun Bakke Andersen har vært i PwC i snart 12 år og er partner i avdelingen for teknologi, medier og telekom, der han hovedsakelig jobber med større teknologiselskap.

Langt unna revisor-myten

Revisorene sparer utrolig mye tid takket være digitalisering.
Revisorene sparer utrolig mye tid takket være digitalisering.

Audun forklarer at på ti år har revisors oppgaver endret seg helt.

– Når vi skal uttale oss om et finansielt regnskap er riktig, må vi gjøre en grundig kvalitetssikring av transaksjonene som påløper gjennom året. Samlet summerer de seg opp til de ulike regnskapslinjene i et regnskap som skal gi et bilde av virksomhetens aktivitet og økonomiske stilling.

– Går vi en del år tilbake var all dokumentasjonen på papir. Da tok vi et tilfeldig utvalg fra populasjonene og kontrollerte disse mot underliggende dokumentasjon. I dag kan vi analysere hele populasjoner fra regnskapssystemene i avanserte dataanalyseverktøy. De hjelper oss å isolere de transaksjonene som skiller seg ut, og som vi egentlig burde se på, fremfor alt som er akkurat som det skal være og ikke krever nærmere vurderinger.

– Men rollen og formålet er det samme. Vi er samfunnets tillitsperson, sier Audun.

Auduns kollega, Line Jimenez-Killingmo, har vært i PwC i 13 år, og har også jobbet mye med teknologi- og telekombransjen gjennom disse årene. Hun er tydelig på at utviklingen hos kundene også har vært lynrask, og at også eksterne krav og regler samtidig blir mer omfattende og rigide.

– Det er veldig viktig å henge med, og gjøre jobben vår enda mer spisset, samtidig som verden blir mer og mer kompleks.

– Alt er nå digitalisert, de fleste systemer er skybaserte og dette er selvsagt mer effektivt, men setter samtidig nye krav til sikkerhet, personvern og tilgang, forteller Line.

Effektiv revisjon med de beste og nyeste verktøyene »

Tre måneders jobb tar nå et tastetrykk

Line forklarer at målet er hele tiden å endre prosesser der det tradisjonelt har vært mye manuelt arbeid, til automatiserte og smidige løsninger.

– Noen vil nok bli overrasket over at en del prosesser fortsatt er relativt manuelle og tungvinte, mye grunnet de standardene vi er pålagt å følge. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere måten vi arbeider på, innenfor de rammene vi har. Både fordi det er mer gøy og lærerikt, men det gjør også at vi jobber mer spisset med risiko, og er mer relevante som sparringspartnere for kundene våre.

Hun har konkrete eksempler på hvordan modernisering av revisjonsprosesser har bidratt til en bedre hverdag:

– Som en del av revisjonen er vi pliktige til å hente inn eksterne bekreftelser på selskapets bankbeholdning direkte fra selskapets bankforbindelser. Da jeg startet i revisjon i 2011 satt jeg i tre måneder og fylte inn informasjon om kunde og kontonummer i malene våre, printet og sendte som brevpost.

– Kunden måtte manuelt signere papirene og sende tilbake i posten, før vi sendte til bankene. I dag tar alt dette kun et par tastetrykk, sier hun.

Line Jimenez-Killingmo mener at teknologiutviklingen er lynrask også innen revisjon.
Line Jimenez-Killingmo mener at teknologiutviklingen er lynrask også innen revisjon.

Et annet eksempel er skattemeldingene som sendes inn til Skatteetaten. Her har PwC utviklet et system som gjør første kontrollen av tallene automatisk. Prosessen er dermed nå både mer effektiv og mer robust.

Investeringen av ressurser og dataverktøy har skapt stor verdi for ansatte og kunder. Revisorene blir mer relevante, mer spisset, har mer innsikt og stiller mer relevante spørsmål.

– Vi utvikler både revisjonsverktøyene våre og den globale revisjonsplattformen vår. Vi kan sitte på tvers av landegrensene, og jobbe i sanntid med de samme revisjonsfilene. I større konsernrevisjoner kan vi fra Norge understøtte våre internasjonale kollegaer med ferdig tygde dataanalyser, og innsikt understøttet av avanserte AI-verktøy.

– Vi kan bruke tiden mer riktig og levere høyere kvalitet. Mulighetene er enorme, sier Audun.

Revisors rolle i å sikre samfunnskritisk infrastruktur

Med teknologi kan vi levere bedre tjenester, sier Audun Bakke Andersen.
Med teknologi kan vi levere bedre tjenester, sier Audun Bakke Andersen.

Å jobbe med store bedrifter, spesielt innen telekombransjen, innebærer et betydelig samfunnsansvar. Store operatører håndterer ofte samfunnskritiske oppgaver, og deres systemer må være sikre og pålitelige.

– Gjennom revisjonen må vi gjøre handlinger knyttet til kundenes IT-system. Vi må vite om de har tilstrekkelige IT-kontroller på plass, som dekker blant annet tilgangsstyring, endringskontroll og backup. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å sikre at disse prosessene holder en tilstrekkelig kvalitet, slik at de skal kunne fungere trygt og levere til samfunnet de tjenestene man forventer, sier Line.

Audun utdyper: 

 – PwC har spesialkompetanse på telekom. Denne bransjen skiller seg ut ved at den både er samfunnskritisk, det håndteres mye persondata og den er tungt systemdrevet. Det kan potensielt være hundrevis av ulike inntektssystemer vi som revisor må ta stilling til, fange opp i handlingene våre, og kvalitetssikre. Dette er nesten umulig å komme i mål uten bruk av smart teknologi.

Behov for omstilling og teknologiutvikling i telekom »

Egen chatbot som skriver årsrapporter og analyserer tallene

Han har eksempler på løsninger PwC har bidratt med for kunder innen telekombransjen. For eksempel er det en tidkrevende oppgave for ethvert internasjonalt konsern er å utarbeide måneds- og kvartalsrapportering på tvers av driftsområder og selskap, med tilhørende analyser og kommentarer.

– Vi har derfor bygget et system for en større internasjonal aktør som automatisk kan sammenstille og skrive månedsrapporter, årsrapporter og analysere tallene ved hjelp av generativ AI, koblet direkte på kundens egne systemer.

På denne måten kan kundene chatte med dataene sine og få verdifull innsikt og sammenhenger. De får rett og slett en innebygget chatbot i regnskapssystemet.

– Det er dette som kanskje skiller oss mest ut fra mange andre aktører: Bredden i vår kompetanse, fra spisskompetanse på regnskapsmessige problemstillinger for telekombransjen, til håndtering av sensitiv data og cybersikkerhet, sier Audun.

ChatPwC tar seg av det administrative

Kunstig intelligens er blant satsningsområdene hos PwC, ikke minst for å gjøre deres egne arbeidshverdag smidigere.
Kunstig intelligens er blant satsningsområdene hos PwC, ikke minst for å gjøre deres egne arbeidshverdag smidigere.

PwC kombinerer revisjonsverktøy som de utvikler selv internt, med spesialtjenester utviklet av andre og tilpasset deres behov. Kunstig intelligens kommer selvsagt inn i bildet der også.

Audun sier at han selv har pilotert AI-baserte revisjonsverktøy siden 2017. Gjennom en transformasjonsgruppe utvikler PwC smarte verktøy for både revisjon og utenfor revisjon.

– Jeg piloterer AI-verktøyene som vi utvikler internt. Vi bruker AI som en del av våre risikovurderingshandlinger. Det gir oss veldig god støtte til revisjonen, selv om standardene enda ikke åpner for at vi lar robotene overta revisjonsoppgavene i enda større grad.

– Vi er veldig langt fremme på bruk av AI i forhold til resten av markedet. Vi har vår egen ChatPwC. Det er en intern, sikker chat gpt-modell. Vi kan bruke den til alt du bruker ChatGPT til, men den kjøres lokalt og vi deler derfor ingen informasjon ut av huset. Her kan vi oppsummere notater, skrive presentasjoner og gi innspill til e-poster. Alt det administrative, som er utenfor kjernerevisjonen, sier Audun. 

– Den leverer ikke så aller verst når vi tester den på IFRS heller, så det blir veldig spennende å se hvordan dette vil utvikle seg videre. Adopsjonen på tvers av de ulike avdelingene i PwC er enorm!

Ute etter mer kompetanse

Både Line og Audun er klare på at en nyansatt i PwC fort vil ta del i det store bildet og få en forståelse for hvordan kundenes virksomhet henger sammen og fungerer. Oppgaver som tidligere tok måneder, gjøres nå unna raskt, og frigjør tid til å fokusere på arbeid som bidrar til direkte verdi for kundene.

– Begynner du et sted som PwC, får du alt lagt til rette for deg. Du får tilgang på alle verktøyene og løsningene. Systemene våre fungerer. Alt er på plass. Det er mange eksperter her som brenner for at vi skal ha det nyeste, og har kompetanse til å utvikle det. Det er kort vei til å få hjelp og ressurser fra alle miljøene internt, forteller Line.

Et viktig poeng er også det globale fellesskapet til PwC, som befinner seg i 160 land og har godt over 300 000 medarbeidere.

– Det gjøres enorme investeringer i teknologi i PwC, og vi nyter godt av å være del av dette. Det vil også alle som begynner hos oss gjøre, avslutter Audun.

Bli kjent med vårt teknologimiljø »

Les flere artikler fra PwC