Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hvor bør nye ladestasjoner for elbil bygges? En prediksjonsmodell kan gi svar 

Del
Produsert av TUM Studio

Fyller du drivstoff på en fossilbil så befinner du deg på en bensinstasjon med alt hva det innebærer av fasiliteter. Stopper du for å lade elbilen, kan du derimot risikere å havne på en bortgjemt parkeringsplass utenfor allfarvei. Finnes det en butikk i området så er den gjerne for langt unna til at du orker å gå dit mens bilen lader. Blant passasjerene stiger frustrasjonen raskere enn bilen tar til seg strøm. Hvorfor legges ikke flere hurtigladere der det er mulig å gå på toalettet eller kjøpe seg en kaffe?

Med den store økningen i antall elbiler er det viktig at utbyggingen av ladestasjoner klarer å holde følge. I Nasjonal ladestrategi publisert av Samferdselsdepartementet i desember 2022 fremsettes et mål om en vesentlig økning fra ca. 5000 hurtigladere i dag til et sted mellom 10.000 og 14.000 hurtigladere i 2030.

Spørsmålet er hvor de nye ladestasjonene skal bygges. PwC har jobbet med å utvikle en prediksjonsmodell for ladestasjoner som tar hensyn til en rekke ulike parametre.

 Daniel Kinn i PwC Deal Analytics.
 Daniel Kinn i PwC Deal Analytics.

– Vi har trent en maskinlæringsalgoritme til å forstå hva som kjennetegner en god lokasjon, forklarer Daniel Kinn i PwC Deal Analytics.

Da handler det om å ta utgangspunkt i eksisterende ladenettverk og se på alt fra avstander og trafikkgrunnlag til turistattraksjoner i nærheten.

Kinn forteller at demografi, tettheten av elbiler, type trafikk fordelt på ulike dager, nærmeste by og beliggenheten i forhold til kjøpesentre er blant variablene som er vektet.

Mer treffsikre vurderinger

Deal Analytics er en avdeling i PwC som jobber med dataanalyse innenfor transaksjonsrådgivning. Geografisk innsikt, prediktiv analyse og mønstergjenkjenning er stikkord for arbeidsmetodene deres.

– Å forstå selskapet som skal kjøpes eller selges krever ofte at man setter seg inn i kundedata og lokasjoner. Hvor attraktive er de og hva er potensialet for ekspansjon? Vår prediksjonsmodell for utrulling av ladestasjoner er en fin måte å vise den kompetansen vi bruker når vi til daglig gjør analyser av selskaper, forklarer Ola Thune Øritsland i PwC Deal Analytics.

 Ola Thune Øritsland i PwC Deal Analytics.
 Ola Thune Øritsland i PwC Deal Analytics.

I dag er det rundt 560.000 elbiler i Norge, og det blir stadig flere. Samtidig ser vi at rekkevidden og ladehastigheten på nye biler øker fra år til år. Hvor mange flere hurtigladere vil vi faktisk trenge?

– Selv om mange hovedsaklig lader hjemme eller på jobben, så er det utenfor det daglige kjøremønsteret gjerne et ønske om å kunne lade i forbindelse med shopping, turistattraksjoner eller turer til hytta, sier Kinn.

Han forteller at belegget ved eksisterende ladestasjoner har vært en pekepinn på hva som er en god lokasjon. Der data er tilgjengelig har modellen også tatt inn dette i beregningene.

– Vi har lagt inn et utvalg som vi trener modellen på. Befolkning innenfor 5 km og årsdøgntrafikk er blant de viktigste variablene i det store bildet.

Jobbe med teknologi i PwC? »

Prediksjonsmodellen klassifiserer potensialet for en gitt lokasjon til enten høy, medium eller lav. Vurderingene som gjøres blir stadig mer treffsikre etter hvert som modellen trenes og fores med data.

En del av verktøykassa

– Det er to måter å bruke modellen på. Enten kan den estimere suksessraten til konkrete planer om ladestasjoner, eller den kan foreslå de punktene på veinettet der det ligger best til rette for å plassere nye ladestasjoner.

PwC har utviklet modellen på eget initiativ – både som et konkret verktøy, og for å vise hvordan de angriper slike problemstillinger.

– Denne måten å jobbe på er en del av verktøykassa vår, enten vi bruker det på ladestasjoner, dagligvareforretninger eller andre bransjer.

 Hvor bør hurtigladerne bygges? Denne ladestasjonen ligger i Røldal. Foto: TUM Studio 
 Hvor bør hurtigladerne bygges? Denne ladestasjonen ligger i Røldal. Foto: TUM Studio 

Lokasjonsanalyser er relevant i mange sammenhenger. I 2020 gjorde PwC et prosjekt sammen med Finansdepartementet hvor det ble benyttet maskinlæring og geografiske analyser for å verdsette alle fritidsboliger i Norge. Teknologien og tilnærmingen er lignende det som da ble gjort.

– Forskjellen er at beregningene går mye raskere nå. Data er lettere tilgjengelig. Og så er det utviklingen i maskinlæring og tuning av modeller som har vært helt formidabel. Dermed har tre personer kunnet gjøre dette prosjektet i løpet av tre-fire måneder, parallelt med andre oppgaver.

Større behov nær storbyene

– Dataene som er samlet inn har kommet fra forskjellige kanter, som SSB på demografi, SVV på veidata, og flere ulike kilder på interessepunkter i nærområdet. Det har vært en del utviklingsjobb å få inn alt og å bearbeide det.

Uten å gå i detaljer på resultatene så poengterer Kinn og Øritsland et større behov for hurtigladere nær storbyene.

– I Oslo er det ganske mange som bor i leiligheter og ikke nødvendigvis har tilgang til lading i tilknytning til boligen. Dette er en faktor som det er viktig å ta høyde for.

 Deal Analytics-avdelingen i PwC. 
 Deal Analytics-avdelingen i PwC. 

Prediksjonsmodellen for ladestasjoner er et kontinuerlig prosjekt som PwC videreutvikler og bruker gjennom strategi- og transaksjonsrådgivning med sine kunder.

Både Deal Analytics og Deals Strategy i Norge, samt deres kollegaer i Strategy&, PwC sine globale strategirådgivningsenhet, jobber tett med ledende ladeoperatører. Å sikre gode lokasjoner tidlig med god strømtilgang og attraktive lokasjonsparametere er en sentral problemstilling for ladeoperatørene; tilstrekkelig bruk av laderne er svært viktig for lønnsomheten til selskapene.

Nordic EV Summit

Dette var høyt på agendaen på bransjekonferansen Nordic EV Summit i Lillestrøm 4.-5. mai, der PwC og Strategy& var en av hovedsponsorene og de fleste markedsaktørene tilstede.

Direktør i PwC, Milos Bartosek holdt et innlegg om utrullingen og lønnsomhetspotensialet for offentlige hurtigladere.

Hva er avgjørende for hvor du lader? Foto: COLOURBOX
Hva er avgjørende for hvor du lader? Foto: COLOURBOX

– Utnyttelsesgraden er på vei oppover og snittet i dag ligger på 6-7 ladeøkter per dag. Dette er nok til at stasjonene er lønnsomme, men spredningen er stor. Norge ligger i forkant av andre markeder, og spesielt bynære destinasjonsladere og hurtigladere på bensinstasjoner langs trafikkerte veier viser hyppigere bruk og svært god lønnsomhet, sier Bartosek.

I anledningen EV Nordic Summit har PwC og Strategy& også publisert en ny global markedsrapport på elbiladesegmentet, EV Charging Market Outlook. Rapporten fokuserer på veksten i markedet, de ulike aktørene, samt strategiske vurderinger for lønnsom vekst.

Sjekk dine muligheter i PwC innen teknologi »

Les flere artikler fra PwC